Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Ratings: (0)|Views: 1,679 |Likes:
Published by mukse

More info:

Published by: mukse on Feb 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

 
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
Juozas Valivonis, Arnoldas Šneideris
GELŽBETONINöS SIJINöS MONOLITINöSPERDANGOS
Mokomoji knyga
Vilnius 2007
UDK 692.5(075.8)Va-197
Juozas Valivonis, Arnoldas Šneideris. Gelžbetonin÷s sijin÷s monolitin÷sperdangos
. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007. 134 p.
Leidinyje aprašyta gelžbetoninių monolitinių sijinių perdangų plokščių, šalu-tinių ir pagrindinių sijų projektavimo metodika. Pateiktos ir paaiškintos šių konst-rukcijų apkrovų, įrąžų ir armatūros skaičiavimo formul÷s. Knygoje yra parodytimonolitin÷s sijin÷s perdangos elementų skaičiavimo algoritmai. Pateiktos skaičiavi-mams atlikti reikalingos lentel÷s. Aprašyti monolitinių perdangų konstravimo reika-lavimai. Kiekviename skyriuje pateikta projektavimo pavyzdžių.Mokomoji knyga skirta statybos pakraipos specialybių studentams.Leidinį rekomendavo VGTU statybos fakulteto studijų komitetas.Recenzavo: prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskasdoc. dr. Bronius JonaitisVGTU leidyklos „Technika“ 939 mokomosiosmetodin÷s literatūros knyga
ISBN 978-9955-28-110-8© J. Valivonis, A. Šneideris, 2007© VGTU leidykla „Technika“, 2007
 
 
3
TURINYS
Įvadas..........................................................................................4
 
1. Elementų parinkimas ir išd÷stymas........................................5
 
2. Plokšt÷s projektavimas...........................................................9
 
2.1. Apkrovos.........................................................................9
 
2.2. Efektų (įrąžų) apskaičiavimas........................................12
 
2.3. Plokšt÷s storio ir armatūros skerspjūvio plotoapskaičiavimas...............................................................16
 
2.4. Plokšt÷s konstravimas....................................................24
 
3. Šalutin÷s sijos projektavimas................................................31
 
3.1. Apkrovos.......................................................................31
 
3.2. Įrąžų skaičiavimas.........................................................31
 
3.3. Sijos skerspjūvio matmenų skaičiavimas......................39
 
3.4. Išilgin÷s pagrindin÷s armatūros skaičiavimas................42
 
3.5. Skersin÷s armatūros skaičiavimas.................................51
 
3.6. Sijų laikomosios galios gaubtin÷s sudarymas................60
 
3.7. Sijos konstravimas.........................................................67
 
4. Pagrindin÷s sijos projektavimas...........................................70
 
4.1. Apkrovos.......................................................................70
 
4.2. Įrąžų skaičiavimas.........................................................71
 
4.3. Armatūros skaičiavimo principai...................................77
 
Priedai.....................................................................................103
 
4
ĮVADAS
Ši knyga skirta statybos specialyb÷s studentams gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų disciplinos kursiniam projektui atlikti. Ji gali būti naudinga ir kitų specialybių studentams.Remiantis metodiniais nurodymais lengviau atlikti skaičiavimus bei konstruoti sijines monolitines gelžbetonines perdangas ir šaluti-nes sijas.Knygoje paaiškinta skaičiavimų atlikimo tvarka, pateikti skai-čiavimų algoritmai, išd÷styti visų pagrindinių projektuojamų konst-rukcijų variantų konstravimo reikalavimai, pateikta skaičiavimų pa-vyzdžių.Prieduose sukaupta papildoma medžiaga, kuri reikalinga skai-čiavimams atlikti ir projektui sudaryti.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rolandas Gailius liked this
Rolandas Gailius liked this
19850209 liked this
Grazvydas Bakas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->