Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
310Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CECCAR 2009

CECCAR 2009

Ratings: (0)|Views: 12,201 |Likes:
Published by libutadeaur
Contabilitate experti rezolvate 2009
Contabilitate experti rezolvate 2009

More info:

Published by: libutadeaur on Feb 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
 ÎNTREBĂRI ŞI STUDII DE CAZ... Contabilitate - experţi contabili
1. Disciplina: CONTABILITATE 
număr curent Alfabetic
182. Ambalajele care circulă în sistemul restituirii directe ocazionează efectuarea şi înregistrarea următoarelor operaţii:
a) împreună cu mărfurile achiziţionate se primesc de la furnizori ambalaje în valoare de 2.000 lei, din care se restituie 80%;b) 15% din totalul ambalajelor se reţin de către client, iar 5% sunt deteriorate din vina clientului, fapt pentru care se primeşte factura furnizorului.Cum se
 înregistrează
în contabilitate aceste operaţii?
Rezolvare:
a) Achiziţia de ambalaje care circulă în sistem de restituire:409=4012.000 leib) Restituirea ambalajelor către furnizor: 80% x 2.000 lei = 1.600 lei:401=4091.600 leic) Ambalaje nerestituite degradate: 5% x 2.000 lei = 100 lei:608=409100 leiŞi TVA: 100 lei x 19% = 19 lei:4426=40119 leid) Ambalaje reţinute pentru nevoi proprii: 15% x 2.000 lei = 300 lei:381=409300 leiŞi TVA: 300 lei x 19% = 57 lei:4426=40157 lei
176. Aprovizionarea cu materii prime ocazionează efectuarea si înregistrarea operaţiilor:
a) avans în valoare de 20.000 lei, inclusiv TVA, plătit prin virament furnizorului;b) materii prime recepţionate, pentru care nu s-a primit factura, evaluate la 50.000 lei, TVA 19%;c) conform facturii primite ulterior, valoarea materiilor prime recepţionate este de 51.000 lei, TVA 19%. Obligaţia faţă de furnizor se decontează în mod obişnuit.Cum se
 înregistrează
în contabilitate aceste operaţii?
Rezolvare:
a) Acordarea avansului:% = 5121 20.000 lei4091 16.807 lei4426 3.193 leib) Materii prime recepţionate pentru care nu s-a primit factura:% =40859.500 lei301 50.000 lei4428 9.500 leic) La primirea facturii:4426 = 44289.500 leiŞi:408 = 40159.500 leiŞi:% = 4011.190 lei301 1.000 lei4426 190 lei
11
 
d) Plata furnizorului, cu reţinerea avansului:401 = % 60.900 lei4091 16.807 lei4426 3.193 lei5121 40.900 lei 
502. Calculaţi procentajul de control, procentajul de interes şi precizaţi metoda de consolidare aplicată pentru societăţile care fac parte din grupul M,care are următoarea organigramă:
Rezolvare:
SocietateaRelaţiaProcentaj controlMetodă consolidareProcentaj interesASM în A55 %Integrare globală55 %BSM în B80 %Integrare globală80 %CSM în C35 %Integrare proporţională35 %DSM în D15 %Punere în echivalenţă15 %ESM în A în E45 %Integrare globală55 % x 45 % = 24,75 %SM în E20 %20 %Total65 %44,75 %FSM în B în F70 %Integrare globală80 % x 70 % = 56 %SM în C în F30 %35 % x 30 % = 10,5 %Total100 %66,5 %
150. Care sunt componentele actuale ale situaţiilor financiare anuale conform OMFP nr. 1.752/2005?
Rezolvare:
Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii:total active 3.650.000 euro;cifră de afaceri netă 7.300.000 euro;număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 50 întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:a) Bilanţ;b) Cont de profit şi pierdere;c) Situaţia modificărilor capitalului propriu;d) Situaţia fluxurilor de trezorerie;
22
 
e) Note explicative la situaţiile financiare anuale.Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime specificate anterior întocmesc situaţii financiare anualesimplificate care cuprind:a) Bilanţ;b) Cont de profit şi pierdere;c) Note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.
143. Care sunt condiţiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de inventariere anuală a elementelor de activ, capitaluri proprii şi datorii, potrivitnormelor în domeniu?
Rezolvare:
 în vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniuluitrebuie să ia măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, prin:a) organizarea depozitării valorilor materiale grupate pe sorto-tipodimensiuni, codificarea acestora şi întocmirea etichetelor de raft;b) ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale şi a celei contabile şi efectuarea lunară a confruntării datelor dintre aceste evidenţe;c) participarea la lucrările de inventariere a întregii comisii de inventariere;d) asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariază, respectiv pentru sortare, aşezare, cântărire,măsurare, numărare etc.;e) asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, preţ etc.) a unor persoane competente din unitate sau din afara acesteia, la solicitarearesponsabilului comisiei de inventariere, care au obligaţia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise;f) dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr suficient pentru măsurare, cântărire etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sondeetc.), precum si cu formularele şi rechizitele necesare;g) dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spaţiilor inventariate;h) dotarea gestiunilor (magazine, depozite etc.) cu două rânduri de încuietori diferite.După primirea deciziei scrise, responsabilul comisiei de inventariere ridică, sub semnătura directorului economic, a contabilului-şef sau a altei persoane numite să îndeplinească această funcţie, listele de inventariere, vizate şi parafate de către acesta, după care comisia se prezintă la sediul gestiunii care urmează a fiinventariată în vederea efectuării inventarierii fizice.Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele:a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere, se ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea valorilor materiale o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă:- gestionează valori materiale şi în alte locuri de depozitare;- în afara valorilor materiale ale unităţii patrimoniale respective, are în gestiune şi altele aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente;- are plusuri sau lipsuri în gestiune despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţă;- are valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente;- a primit sau a eliberat valori materiale fără documente legale;- deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa;- are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.De asemenea, gestionarul va menţiona în declaraţia scrisă felul, numărul şi data ultimului document de intrare şi de ieşire a bunurilor în/din gestiune.Declaraţia se datează si se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea valorilor materiale şi de către comisia de inventariere, care atestă că a fostdată în prezenţa sa.b) Să identifice toate locurile (încăperile) în care există valori materiale care urmează a fi inventariate.c) Să asigure închiderea şi sigilarea, în prezenţa gestionarului, ori de câte ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea.Dacă valorile materiale supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau când gestiunea are mai multe căi deacces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces, cu excepţia locului în care a începutinventarierea, care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură zi. La reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact; în cazcontrar, acest fapt se va consemna într-un proces-verbal de desigilare, care se semnează de către comisia de inventariere şi de către gestionar, luându-se
33

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->