Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
P. 1
Quan tri ban hang

Quan tri ban hang

Ratings:
(0)
|Views: 920|Likes:
Published by vie284

More info:

Published by: vie284 on Feb 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

 
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C M
Ở 
THÀNH PH
H
CHÍ MINH
TÀI LI 
 Ệ 
U H 
ƯỚ 
 NG D
 Ẫ 
 N H 
C T 
 Ậ 
 P 
QU
N TR 
BÁN HÀNG
 Biên so
n:
ThS. TÔN TH
T H
IThS. HÀ TH
THÙY D
ƯƠ 
NGTHÀNH PH
H
CHÍ MINH – 2009
 
http://www.ebook.edu.vn
1
M
C L
C
TrangGi
ớ 
i thi
u môn h
c
...........................................................................2Ch
ươ 
ng 1 : Khái quát v
qu
n tr 
bán hàng.......................................7Ch
ươ 
ng 2
 
: B
n ch
t c
a ngh
bán hàng..........................................25Ch
ươ 
ng 3
 
: Giám
đố
c bán hàng chuyên nghi
 p...............................48Ch
ươ 
ng 4
 
: Lãnh
đạ
o – phân tích – d
báo – h
n ng
ch – l
 p ngân sách bán hàng.................................................63Ch
ươ 
ng 5
 
: Qu
n lý n
ă
ng su
t c
a l
c l
ươ 
ng bán hàng.....................87Ch
ươ 
ng 6
 
: Xây d
ng
độ
i ng
ũ
bán hàng: tuy
n d
ng và l
a ch
n.104Ch
ươ 
ng 7
 
: Th
c hi
n ch
ươ 
ng trình hu
n luy
n............................119Ch
ươ 
ng 8
 
: Qu
n lý
độ
i ng
ũ
bán hàng ..........................................141
H
ướ 
ng d
n tr
l
ờ 
i câu h
i và bài t
p
.........................................160
 
http://www.ebook.edu.vn
2
GI
Ớ 
I THI
U MÔN H
C
Sau khi Vi
t Nam gia nh
 p T
ch
c Th
ươ 
ng m
i Th
ế
gi
ớ 
i – WTO, nhi
u nhà
đầ
u t
ư
, trong
đ
ó có các t
 p
đ
oàn l
ớ 
n hàng
đầ
u trênth
ế
gi
ớ 
i nh
ư
: Intel, Wall Mart, Ford Motors, General Electric…
đ
ãquan tâm h
ơ 
n
đế
n th
tr 
ườ 
ng này. Th
tr 
ườ 
ng sôi
độ
ng, hàng hóa
đ
ad
ng, ng
ườ 
i tiêu dùng có nhi
u l
a ch
n v
s
n ph
m h
ơ 
n
để
 
đ
áp
ngcho nhu c
u c
a mình.
Đ
i
u này c
ũ
ng có ngh
 ĩ 
a c
nh tranh tr 
ở 
nên gayg
t h
ơ 
n gi
a các nhà cung c
 p trong vi
c tìm ki
ế
m th
tr 
ườ 
ng choth
ươ 
ng hi
u c
a mình. Các doanh nghi
 p n
l
c t
i
đ
a
để
gia t
ă
ng tínhc
nh tranh thông qua vi
c
đị
nh h
ướ 
ng, phát tri
n chi
ế
n l
ượ 
c kinhdoanh dài h
n, c
i ti
ế
n t
ch
c s
n xu
t, kinh doanh chuyên nghi
 ph
ơ 
n
đươ 
ng nhiên con ng
ườ 
i
đượ 
c xem là y
ế
u t
then ch
t t
o nêns
thành công.Vai trò c
a các nhà qu
n tr 
 
đượ 
c
đề
cao h
ơ 
n bao gi
ờ 
h
ế
t. Giám
đố
c bán hàng thu
c hàng ng
ũ
các nhà qu
n tr 
c
 p cao,
đượ 
c nhi
u nhàtuy
n d
ng s
ă
n lùng. Các t
 p
đ
oàn
đ
a qu
c gia tìm ki
ế
m nh
ng Giám
đố
c bán hàng là ng
ườ 
i trong n
ướ 
c
để
ho
ch
đị
nh chi
ế
n l
ượ 
c, th
c hi
ncác công vi
c kinh doanh, các doanh nghi
 p trong n
ướ 
c c
n nh
ngGiám
đố
c kinh doanh gi
i có kh
n
ă
ng t
ch
c b
máy bán hàng hi
uqu
, có th
c
nh tranh t
t trên th
tr 
ườ 
ng, t
i
ư
u hóa chi phí, l
ợ 
inhu
n… H
có ch
ế
 
độ
 
đ
ãi ng
thích
đ
áng nh
ư
ng hi
n nhiên yêu c
uv
n
ă
ng l
c, s
chuyên nghi
 p trong qu
n tr 
bán hàng và c
nh
ng ápl
c
t l
ớ 
n
đố
i v
ớ 
i các Giám
đố
c bán hàng. Kinh nghi
m, ki
ế
n th
cchuyên môn v
các công vi
c qu
n tr 
bán hàng là n
n t
ng cho s
 thành công c
a Giám
đố
c bán hàng và
đ
ây c
ũ
ng là lý do ng
ườ 
i vi
ế
tmong mu
n gi
ớ 
i thi
u quy
n sách này
đế
n ng
ườ 
i
đọ
c.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
alvin_quậy liked this
Phuong Pham liked this
Ha Pham liked this
1830004088 liked this
cuongvietsun liked this
Long Tang liked this
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->