Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jari Heinonen & Hannu T. Sepponen (Toim.):

Jari Heinonen & Hannu T. Sepponen (Toim.):

Ratings: (0)|Views: 335 |Likes:
Published by yochannes

More info:

Published by: yochannes on Feb 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2010

pdf

text

original

 
Jari Heinonen & Hannu T. Sepponen (toim.):MITÄ KUULUU VÄINÖ?Puheenvuoroja suomalaisesta miehestä
(käsikirjoitus/ 2000)
Esipuhe
1
 
Tasa-arvokysymys on Suomessakin saanut useimmitennaiskysymyksen muodon. Tällöin piiloinen ajatus on, ettämiessukupuoli olisi saavuttanut tyydyttävän aseman tai ainakin olisietujensa puolesta niin paljon toista sukupuolta edellä, etsuuriuudistuslinja voisi keskittyä yhteiskunnan heikomman osan oloihin.Yleensä llainen ajatustapa johtaa nollasummapelin luonteenmukaan aseman ja etujen vastakkainasetteluun.Todellisessa elämäsihmiset tietysti kamppailevat resurssienuudelleenjaosta eikä kyse silloin ole pelkästä kissanhännänvedosta.Kuitenkin on tärkeää muistaa, että laajamittaiset yhteiskunnallisetmuutokset, varsinkin suurimittainen emansipaatio, ei voi ttääentistä yhteiskunnallisten suhteiden rakennetta miltään osinkoskemattomaksi.Voidaan siis esimerkiksi kysyä, onko tasa-arvokysymys ratkaistu,kun naiset halutessaan pääsevät asepalvelukseen? Jos asiaa perustellaan tasa-arvon kulmasta, on kysyt, kuinkasukupuoli voi määrittää saman käytännön toisaalta velvollisuudeksi,toisaalta oikeudeksi?Muun muassa tällaiset pohdinnat, mutta myös ihmisten kokema muuristiriita sukupuoliroolien, tasa-arvopyrkimysten ja todellistenmahdollisuuksien välillä on johtanut naisliikkeen ja -keskustelunlisäksi myös miesten puolella lisääntyneeseen tasa-arvo-käsitteen problematisointiin. Keskustelu on vasta alkanut siinä merkityksessä,ettasa-arvo on ihmisoikeus, kysymys on yksilöiden suhteestatoisiinsa, yhteiskuntaan ja valtioon.Mieskeskustelua on yty myös jo vuosia. Samalla on syntynytkokonaan uudenlaista miesten yhteistyötä ja jopa miestutkimusta. Näyttää tulleen aika koota yhteen keskustelua ja arvioidaylipäätään suomalaisten miesten asemaa ja tilaa. Täshengessä järjestettiin ensimmäiset valtakunnalliset miespäivät Tampereellalokakuun 17.-18. päivinä 1997. Teemana oli kuten käsillä olevassakirjassammekin, ”Mitä kuuluu Väinö?”Päivien tarkoitus oli koota yhteen mieskeskeskustelua, nostaa esillemiehen asemaa määrittäviä yhteiskunnan rakenteita, pohtiauudistuksia, joilla tasa-arvoa voitaisiin edistää myös miehen kannalta
2
 
sehahmotella n htääviä yhteiskunnallisia uudistuksia.Tarkoitus oli myös pyrkiä luomaan kuva mieskentän toimijoista jatoiminnasta seselvittää yhteistyön mahdollisuuksia, erityisestierillisten keskustelupiirien ja miesporukoitten yhteistoiminnan javerkostoitumisen edellytyksiä.ivät kokosivat kiinnostavalla tavalla mieskeskustelua ja myössuuntasivat omalla tavallaan jatkokeskusteluja, mm. toisten jakolmansien ”Väi-päivienteemoja. sillä oleva kirja oneräänlainen yhteenveto ja koonnos mieskustelujen teemoistaensimmäisistä miespäivistä alkaen aina uuden vuosituhannenvaihteeseen.Kaikkien tähän mennessä järjestettyjen miespäivien järjestelypohjaon ollut laaja. Mukana ovat olleet Tampereen yliopistonsosiaalipolitiikan laitos, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta,Tampereen kaupunki (erityisesti kulttuuritoimi), mieskulttuurijärjestöMiessakit r.y. Helsingistä, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- jakehittämiskeskus (STAKES), Tasa-arvoasiain neuvottelukunnanmiesjaosto, SAK:n Tampereen paikallisjärjestö, Tampereenevankelisluterilainen seurakuntayhtymä, erityisesti sen diakoniatjaKansan Sivistystyön Liitto.Tähän mennessä järjestetyt miespäivät ovat onnistuneettavoitteissaan erinomaisesti: osallistujamäärät ovat ylittäneet kaikkirohkeimmatkin ennusteet, ivät ovat saaneet myös valtavasti julkisuutta niin TV:ssa, radiossa kuin lehdistössäkin. Näyttää siltä,että mieskeskustelulle on tarvetta, jonkinlainen sosiaalinentilauksensa. ssä hengesme toimittajat olemme hteneettoimittamaan käsillä olevaa kirjaa. Kirjamme on yhteenveto tähänmennessä pidettyjen miespäivien äteemoista, joskaan eiyksinomaan vain si. Mukaan on liitetty ms eräitä muitaartikkeleita (mm. Jaakko Myöhäsen, Kai Salmen ja Jari Heinosenhaastavat puheenvuorot) , jotka osaltaan kuvastavat sitä keskustelunvaihetta, jossa mieskysymyksessä aluksi on eletty.Kirjamme antaa toivoaksemme hyn kuvan mieskeskustelunkeskeisistä teemoista ensimmäisten ja toisten miespäivien aikoihin(1997-98), mutta myös siitä mihin suuntaan miesivilyty
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->