Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
55Activity
P. 1
Sfantul Paisie Velicikovski Despre Rugaciunea Lui Lisus

Sfantul Paisie Velicikovski Despre Rugaciunea Lui Lisus

Ratings: (0)|Views: 489|Likes:
Published by Yubbu

More info:

Published by: Yubbu on Feb 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
 
Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus
 
 Nota edituriiAcest volum, întocmit de Monahul Ignatie Marica,coordonatorulcolecţiei „Comorile Pustiei”, reuneşte trei texte privitoare la Rugăciunea luiIisus(„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”), numită şi „a inimii”,dar şi „a minţii”, întrucât prin ea mintea şiinima se contopesc într-o vie unitate duhovnicească.Pentru că este legată dinvechime de curentul mistic răsăritean al isihasmului (de la isihia = linişte),eaeste cunoscută şi sub denumirea de „rugăciunea isihastă”. Textele adunateaici se constituie într-un îndrumar sau ghid duhovnicesc, al cărui miez îlreprezintă spiritualitatea Paisiană.Figură centrală a „renaşterii filocalice şi isihaste” din a doua jumătate asecolului al XVIlI-lea, stareţul Paisie (Petru) Velicikovski (1722-1794), ce a petrecut vreme îndelungată în părţile noastre (1743-1746; 1763-1794),este
 
una dintre cele mai sigure călăuze în materie.După Crinii ţarinii, carteapărută anul trecut tot în această colecţie, Meditaţii despre Rugăciuneainimii este o nouă apariţie ce cinsteşte memoria binecuvântată a SfântuluiPaisie de la Neamţ. Ea se adaugă numeroaselor volume apărute în ultimavreme, la mai multe edituri creştine din România.PrefaţăÎnvăţăturile stareţului Paisie cu privire la „activitatea duhovnicească”sau Rugăciunea lui Iisus se află expuse în special în două apologii pe care le-a scris pe această temă. Stareţul nostru a trebuit, de mai multe ori în viaţa sa,să ia apărarea practicării acestei rugăciuni împotriva adversarilor săi, ce-idrept izolaţi, dar care, nu-i mai puţin adevărat,dăunau vieţii celorlalţicălugări din preajma lor. Încă din timpul şederii sale la schitul Sfântului Iliede la Sfântul Munte, el a luat o atitudine fermă în această privinţă faţă deegumenul moldovean Atanasie din schitul vecin de la Kavsokalivia.Din cauza lucrărilor cerute de extinderea chiliilor, Paisie înlocuise o partedin slujbă cu Rugăciunea lui Iisus. Atanasie, care nu vedea cu ochi buni„reformele”lui Paisie, găsise acum ocazia să-i reproşeze„greşelile”: falsăinterpretare a scrierilor Sfântului Grigorie Sinaitul, încredere exagerată înmanuscrisele greceşti, înlocuirea slujbelor cu Rugăciunea lui Iisus, în final,egumenul îl sfătuia pe Paisie să se pocăiască şi să nu se mai despartă deobiceiul Sfântului Munte! Paisie nu a înrziat -i spunprintr-oscrisoare în paisprezece capitole, în care se justifica, invocând mărturiaSfinţilor Părinţi, privitoare la practica Rugăciunii lui Iisus, cu buna nădejde aunei noi primeniri duhovniceşti, pe linia unei tradiţii de care, din păcate,vremurile ne-au îndepărtat pe mulţi dintre noi…Prima parte a acestui volum cuprinde o prezentare(tradusă din ruseştede Episcopul Nicodim,stareţ al Mănăstirii Neamţ) pe care păr. SerghieCetferikovo face învăţăturii paisiene despre Rugăciunea lui Iisus. Textul este precedat de un scurt cuvânt al Mitropolitului Serafim Joantă, ce poate trecedrept o prefaţă a întregii cărţi.
 
A doua parte reproduce chiar textele („capetele”) stareţului Paisiedespre Rugăciunea inimii, în traducerea din limba rusă a păr. Gh. Roşea.Partea a treia cuprinde 31 de meditaţii duhovniceşti (de provenienţăathonită)privitoare la aceeaşi rugăciune, traduse din greceşte, de ieromŞtefan Nuţescu (şi precedate de un scurt cuvânt al traducătorului).Texteleacestea, ce acoperă un răstimp de aproape trei secole, vădesc încă o datăcontinuitatea duhovnicească a misticii răsăritene, inepuizabila actualitate aTradiţiei. Fie ca lumina lor să se strămute,întreagă, în sufletul fiecăruicititor!Părintele Sergbie CetferikovÎnvăţătura Cuviosului Paisie Velicikovski,stareţul Mănăstirii Neamţ dinMoldova, despre Rugăciunea lui IisusTraducere din ruseşte de Episcopul Nicodim,stareţul Mănăstirii Neamţ* * * Şi la Drago mima a trebuit să ia atitudine împotriva unui anume„călugăr filosof” din muii Moşenski,care blestema această sfânrugăciune.Acest călugăr dobândise o atât de mare influenţă asupra anumitor fri slabi”, înt aceştia au îndrăznii chiar arunce în fluviulTiasmin(Ucraina) cărţile sfinţilor care se refereau la ea.Aşa au luat naşterecele şase capitole cu privire la Rugăciunea lui Iisus.Spre sfârşitul vieţii sale (1793), Paisie a scris o altă apologie la Rugăciunea lui Iisus, împotrivacălugăruluiTeopempt de la sihăstria din PoianaVoronei. Stareţul le explicăfraţilor din această sihăstrie că, pe pământul moldovenesc, blestemul pornitîmpotriva Rugăciunii lui Iisus vine de la„călugărul filosof” din Ucraina şi îiîndeamnă să aibă o sfântă râvnă şi o credinţă nezdruncinată în cărţileSfinţilor Părinţi, care au scris pe această temă.Apologia expune învăţătura tradiţională asupra Rugăciunii inimii şi aducemărturia a treizeci şi cinci de Părinţi.în cele Şase capitole asupra Rugăciuniiinimii,stareţul expune în mod sistematic bazele biblice şi patristice aleRugăciunii lui Iisus, pregătirea pe care o cere din partea celor care doresc săo păstreze neîncetat în inima lor, precum şi efectele pe care aceasta le

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ovidiu Buzila liked this
inchizitorul liked this
Ada Nic liked this
Ada Nic liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this
Ioan Ţurcan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->