Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
12Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oncetus.com - Dahiliye

Oncetus.com - Dahiliye

Ratings:
(0)
|Views: 2,045|Likes:
Published by oncetus
tus için dahiliye ders notu
tus için dahiliye ders notu

More info:

Published by: oncetus on Feb 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
 1
ERĐMEYECEK BUZ
 
AÇILAMAYACAK KAPI YOKTUR
 
1. ALTIN KURAL:
 
Soruyu çok iyi okumak gerekir. Soruyu anlamadan içinizden geçen cevabı işaretlersiniz, en iyi bildiğiniz konudangelen soruyu kaçırmış olursunuz.
2. ALTIN ANAHTAR
 
Vaka sorusunda neyin sorulduğunu anlamak gerekir. Klinik veya laboratuar olarak verilen verileri en sonuna kadar dikkatli bir şekilde okuyun.
3. BU SORUDA EN ÖNEMLĐ VERĐ NEDĐR?
 
Bunu bilmek ve bulmak demek soruyu çözmek demektir?
DAHĐLĐYEDE BAZI ÖNEMLĐ ANAHTAR KELĐMELER
 
Semptomlar;
Kilo alma:
Hipotirodi, Cushing, akromegali, insülinoma,
Zayıflama:
Kanser, hipertriroidi, diyabetes mellitus tip II• Hipotansiyon + hipotermi = Miksödem koması• Hipertansiyon + Bradikardi = Hipotiroidi• Hipotansiyon + ateş+ pigmentasyon = Addison krizi• Karaciğer hastalığı+koma +beyin ödemi = Hepatik ensefalopati• Anüri = Akut böbrek yetmezliği, postrenal azotemi• Noktüri = Kalp yetmezliği, KBY, diabet• Ekstremiteler arası tansiyon nabız farkı = Takayasu, aort diseksiyonu, aort kuartasyonu• Eritromelalji = Primer trombositoz, bromokriptin kullanımı• Splinter hemoraji = Đnfektif endokardit, C vitamini eksikliği• Eritema nodozum = Behçet, A grubu beta infeksiyonu, sarkoidoz, tüberküloz• Pletorik yüz görünümü = Polisitemia vera• Al yanak – mordudak = Mitral stenoz• Duputreyn kontraktürü = Diabet, siroz, romatoid artirit, lupus• Eritema kronikum migrans = Lyme hastalığı
Öz geçmiş:
• Mide operasyonu öyküsü = B12 ve demir eksikliği anemisi• Oral kontraseptif kullanımı = Herediter trombofili varsa tromboz eğiliminde artış• Tiroid operasyonu = Hipotirodi, hipoparatirodi• Đlaç kullanımı = Yan etki• ARA öyküsü = Mitral stenoz başta kapak patolojilerini düşünmek gerekir.
Aile öyküsü:
Diabet, herediter kanserler, hipertansiyon, KAH, ailevi hiperlipidemiler, herediter polipler önemlidir.
Laboratuar:
Retikülosit:
Çok önemlidir. Artış; Yıkım ve yapım artışı ile giden durumlar. Azalma varsa kemik iliğindebaskılanma ve yapım yetersizliği yapan durumlar düşünülmelidir.
Bilirubin:
Đndirek bilirübin prehepatik, direk ve indirek hepatosit hasarlanmalarında, direk bilirubin posthepatik olaylarda yükselir.
C peptid:
Endojen hipoglisemilerde yüksek, ekzojen hipoglisemilerde düşüktür.
Tiroglobulin:
Endojen tiroid patolojilerinde yüksek, ekzojen tiroid patolojilerinde düşüktür.
Alkalen fosfataz-GGT:
ALP yüksek, GGT normal; Kemik patolojisi, her ikisi yüksek daha çok safra yolu vekaraciğer hastalıkları, GGT yüksek, ALP normal; alkolik hepatit düşünülür.
Kanama zamanı, PTZ, APTT:
Bu çok derin konu. Hematolojide geniş anlatılacak. Kanama zamanının üstsınırı 8 dk, PTZ üst sınır 15 sn, APTT üst sınır 45 sn’dir.
Lökosit alkalen fosfataz
: KML ve PNH’da düşer. Diğer durumlarda artar.
Đdrar elektrolitleri
: Düşük prerenaldir. Yüksek işareti varsa olay renaldir.
 
 2
Đdrar dansitesi
:<1005: Diabetes insipitus, 1010: KBY, >1035: Dehitratasyon ve solid madde atılımlarıdüşünülür.
Serum osmolaritesi:
<280 mosml/kg; Hiponatremi, uygunsuz ADH, >300 mosm/kg: Dehitratasyon, diabetikketoasidotik ve nonketotik koma, mannitol uygulaması, üremi akla gelir.
VAKA SORULARININ SOLUŞ BĐÇĐMLERĐ NELERDĐR?
 
1.Tanınız nedir?
 
Bu soruları yapmak kolaydır. Burada eleme usulene uygulamak gerekir.Kırkdört yaşında erkek hasta sağ üst kadranda ağrı, ateş ile geliyor. Fizik muayenede skleralar subikterik,Murphy belirtisi pozitif. Laboratuarda lökosit sayısı 15.000 mm
3
, ALP 450 U, Total bilirubin 3.2 mg/dl, direkbilirubin 2.6 mg/dl, ALT 120 U ve direk grafide safra kesesi duvar kalınlığı artmış ve safra kesesinde serbesthava saptanıyor.
Bu hastada en olası tanı nedir?
 
A.
Taşlı kolesistit
B.
Safra taşı ileusu
C.
Pankreas başı karsinomu
D.
Akalkölöz kolesistit
E.
Amfizamatöz kolesistit
Önemli veriler;
Sağ üst kadranda ani ağrı: kolesistit, kolanjit, biliyer kolik, karaciğer absesi, kist rüptürü vb.Murphy: Kolesistit, kolanjit, laboratuarında bu bölge infeksiyonlarında görülen, lökositoz, ALP, direk bilirubinve hafif bir ALT artışı verilmiş. Ama en önemli veri safra kesesi içerisinde gaz olmasıdır. Bu durumda ikiihtimal var. B veya E. E olamaz. Çünkü E’de safra kesesi duvarında gaz vardır.
2.Soru yöntemi
Bu hastada ilk yapılması gereken test nedir?
 Otua beş yaşında bayan hasta halsizlik, yorgunluk, çarpıntı ile geliyor. Fizik muayenesinde mukozalar ileriderecede soluk, kaşık tırnak ve chelosis saptanıyor. Dalak 2 cm büyük. Kalpte 2/6 dereceden sistolik üfürümalınıyor Öyküsünde metrorajisinin olduğunu öğreniyorsunuz.
Bu hastaya ilk yapılması gereken test nedir?
 
A.
Tam kan sayımı
B.
Serum demiri
C.
Ferritin
D.
Periferik yayma
E.
Kemik iliği
En basit ve en ucuz testi işaretleyin
 
Kalp hastalıklarında:
EKG
Akciğer hastalıkları:
PA akciğer 
Hematoloji:
Periferik yayma
Gastroenteroloii:
Ayakta direk batın grafisi
Nefroloji:
Tam idrar tetkiki istemek gerekir. Tabi burada şıklardaki cevaplar önemlidir.
3. Soru sitili
 
Bu hastada en güvenilir tanı yöntemi nedir?
 Otuz beş yaşında erkek hasta sabah ani böğür ağrısı ile uyanıyor. Đdrarında yanma ve kızarıklık saptanıyor.Bulantı ve kusması varmış. Ağrı ingiunal bölgeye ve bacağına yayılıyormuş. Yapılan idrar mikroskobisindebol eritrosit ve 5-10 lökosit saptanıyor.
Bu hastada en güvenilir tanı yöntemi nedir?
 
A.
Direk grafi
B.
Ultrasonografi
C.
ĐVP
D.
Sipiral tomografi
E.
Magnetik rezonans incelemeBu tür sorular bilgi gerektirir.
 
 3
Yeni teknolojiler sorulabilir.
PET:
Lenfomalarda evrelemede ve solid tümörlerde evrelemede en güvenilir tanı yöntemidir.
Spiral CT:
Böbrek taşları tanısında en güvenilir tanı yöntemidir.
HRCT:
Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi: Đnterstisiyel akciğer hastalıkları ve bronşektazi tanısındaen güvenilir tanı yöntemidir.
CT ve MR:
Örneğin pankreas patolojilerini göstermede CT daha duyarlı iken hipofiz ve hipotalamuslezyonlarını göstermede MR daha duyarlıdır.
Biyposi:
Kanserler, vaskülitler, sarkoidoz, interstisiyel akciğer hastalıkları, kardiyomyopatiler, myopatiler,renal patolojilerde en güvenilir tanı yöntemi genellikle biyopsidir.
Anjiografi:
Damar patolojilerinde en güvenilir tanı yöntemidir. KAH: Koroner anjiografi, pulmoner embolidepulmoner anjiografi, DVT tanısında venografi en güvenilir tanı yöntemidir.
4. Soru şekli
 
Bu hasta ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin olma ihtimali en düşüktür?
 Kırk yaşında erkek hasta halsizlik, yorgunluk ile geliyor. Tansiyon arteriyel 80/40 mmHg, nabız 80 / dk, cilt vemukozalarda pigmentasyon artışı saptanıyor.
Bu hasta aşağıdakilerden hangisinin olma ihtimali en düşüktür?
 
A.
Damla kalp
B.
Hipernatremi
C.
Asidoz
D.
Eozinofili
E.
Sürrenalde kalsifikasyonBu tür sorular zor gibidir fakat kolaydır.Genel olarak küçük- büyük, artma- azalma, hipo- hiper şeklinde bir değişiklik yapılmaktadır. Örneğin Addisonhastalığında eozinofili görülürken eozinopeni verilir. Cushing hastalığında hiperglisemi görülürken hipoglisemiverilir.
5. Soru şekli
 
Bu hastada tedavide birinci tercih nedir?
 Kırkbeş yaşında bayan hasta 3 yıl önce meme ca operasyonu geçirmiş. Hasta size halsizlik, yorgunluk, ağızkuruması, çok idrara çıkma, kabızlık, midede yanma ekşime şikayeti ile geliyor. Hastanın genel durumu kötüve nörolojik olarak yer ve zaman oryantasyonu çok iyi değil. Reflkesler azalmış. EKG’sinde QT mesafesikısalmış.
Bu hastada tedavide ilk ne verilmelidir?
 
A.
Potasyum
B.
Diyaliz
C.
Hidrasyon
D.
Mitramisin
E.
FrusemidEn basit şıkkı işaretleyin; Đzlem,takip, izotonik, hidrasyon, diyet, eksersiz gibi basit şıkları işaretlemek gerekir.Ama köprüyü su götürmüş. Hasta terminalde ise otobüse bindirip memlekete göndermek gerekir. KBY’li hastason dönem, potasyumu yüksek, üremik komplikasyon var. Diyaliz yapmak gerekir. KOAH’lı hasta oksijensaturasyonu< %50, karbondioksit saturasyonu> 60 bu hastaya mekanik ventilatör uygulamak gerekir. Masif pulmoner embolide embolektomi veya trombolitik tedavi vermek gerekir. Ventrik üler fibrilasyondadefibrilasyon yapmak gerekir. Solunumu duran hastada kimde, nerde, nasıl olursa olsun ilk yapılacak havayolunu açmaktır.
6. Soru şekli
Bu hastada tedavide birinci tercih nedir?
 Elli yaşında erkek hasta ateş, sol üst kadranda ağrı ile geliyor. Fizik muyanesinde dalak 18 cm palpabl.Karaciğer 2-3cm ele geliyor. Tam kan sayımında pansitopenisi saptanıyor. Kemik iliği fibrotik olarakbulunuyor.
Bu hastada medikal tedavide birinci tercih nedir?
 
A.
Splenektomi
B.
Radyoterapi
C.
Kloradoeoksiadenozin
D.
Đmatinibe
E.
Ritixumabe

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Basri Çakıroğlu liked this
DrTrex liked this
Mehmet Turhan liked this
fatullahdonie liked this
ettptur liked this
kayaht liked this
vedatmd liked this
Olga Chakir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->