Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oncetus.com - Kucuk Stajlar 1

Oncetus.com - Kucuk Stajlar 1

Ratings:
(0)
|Views: 1,179|Likes:
Published by oncetus
küçük stajlar, nöroloji, noroloji, halk sağlığı, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ftr, dermatoloji
küçük stajlar, nöroloji, noroloji, halk sağlığı, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ftr, dermatoloji

More info:

Published by: oncetus on Feb 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2012

pdf

text

original

 
KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR 
 11
TANI YÖNTEMLERĐ
 
LP:
 
BOS basıncı, hücre, kimyasal, bakteriyolojik incelemeler, myelografi, sisternografi, kemoterapi, takipiçin kullanılır.
Đntrakranial kitle şüphesinde, LP yerinde lokal enfeksiyon varlığında, koagulopatidurumlarında kontrendikedir!!!
 • LP nin
en sık komplikasyonu baş ağrısıdır 
 
LP L3-L4/L4-L5
arasından yapılır 
LP de geçilen tabakalar:
deri, yağ dok., supraspinöz ligament, interspinöz ligament, epiduralboşluk, dura, araknoid, subaraknoid boşluktur.
X-RAY:
 
Kafa travmasında hastanın şuuru açıksa ilk tercihtir.
Mikro-makro adenom şüphesinde sella grafisiçekilir. Çift kontür, litik lezyon, kalsifikasyon, erozyon görülür 
CT:
 
Fokal nörolojik belirtileri ve bilinç bozukluğu olanlarda ilk tercihtir.
Kanama beyaz,infarkt siyahgörülür.
MR:
 
Demyelinizan hastalıklarda ilk tercihtir.
Kardiak pacemaker,intrakranial metal kliplerin varlığındamutlak kontrendikedir.
EEG:
 
Epilepside kesin tanı yöntemidir.
Epilepsi, ensefalopati, ensefalit, metabolik-dejeneratif serebralhastalıklar, bilinç bozukluklarında kullanılır 
EMG:
 
Myopatinin kesin tanı yöntemidir.
Nöropati, sinir yaralanması, tuzak nöropatiler, motor nöronhastalıkları, sinir kas kavşağı hastalıklarında kullanılır 
SĐNĐR LĐFLERĐ TĐPLERĐNĐN KARAKTERĐSTĐK ÖZELLĐKLERĐ
Lif tipi Đşlevi Duyu lif tipleri ve örnekleri
 
Çap Đletim
Ia
Kas iğciği afferrentleriÇok büyük Çok hızlıA-alfa Propriyosepsiyon, somatik motor.
Ib
Golgi tendon organıÇok büyük Çok hızlıA-beta Dokunma, Basınç
II
Kas iğciği, dokunma, basınçOrta OrtaA-gama Kas iğciklerine motor nöronlar - Orta OrtaA-delta Ağrı, Soğuk, Dokunma
III
Ağrı, soğuk ve dokunma reseptörleriKüçük OrtaB Preganglionik otonom
-
 Küçük OrtaC-arka kök Ağrı, sıcaklık ve bazı mekanik algılamalar 
IV
Ağrı,sıcaklık ve diğer reseptörler Çok küçük Çok yavaş
 
KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR 
 22
C-sempatik Postganglionik sempatikler - Çok kücük Çok yavaş
ID:02t010
 
AFAZĐLER
 
Broca,Wernicke ve bunları birleştiren arcuat lif lezyonlarında görülür Motor afazi (Broca), sensoryal afazi (Wernicke), Total afazi (global), konduksiyon afazisi(arcuat fasikül)gibi çeşitleri vardır.Broca alanı (44)
inferior frontal loptadır.
(pars triangularis) Konuşmanın motor alanıdır. Bu alan hasar görürse hasta konuşamaz ama anlar.Wernicke alanı(22),
temporal lobun superior 
 
lateralindedir 
, konuşulanı anlama alanıdır. Bu alanhasarında hasta anlamaz ama konuşur(mantıksız konuşma)Broca ve Wernicke alanları
orta serebral arter 
tarafından beslenir. Bu arter tıkanırsa perisilvian nekrozoluşur ve global afazi meydana gelir. Hem broka hemde wernicke alanları etkilenir. Hasta konuşamaz veanlayamaz.Đleti tipi afazide ise hasta anlar ama hatalı gramerle konuşur.
CRANĐAL SĐNĐRLERĐN ĐNNERVASYONLARI LEZYONLARINDA GÖRÜLEN BAŞLICA BULGULAR
 
Sinir 
 
Đnervasyonu
 
Lezyonunda belirtiler 
 
Olfaktor 
Koku Anosmi, hiposmi
Optik
 
Görme Görme alanı kusurları; direk, indirek pupilrefleksi kaybı
Okulomotor 
 
M. rektus sup, inf, med, inf. oblik ve konstriktör pupilla Göz yukarı içe bakamaz, aşağı bakmadakısıtlılık, indirek ışık refleksi kaybı, diplopi
Troklear 
 
Superior oblik kas Aşağı içe bakmada kısıtlılık, baş lezyonunkarşı tarafına eğilir.
Trigeminus
 
Yüzün tüm duyuları, çiğneme kasları Hipoestezi-an estezi, kornea refleksi kaybı,çene açılınca lezyon tarafına kayar 
Abdusens
M. rektus lateralis Dışa bakamaz, diplopi şaşılık olur 
Fasialis
 
Mimik kasları; dilin 2/3 ön tat duyusu; sublingualsubmandidi-bular, lakrimal bezler Fasial paralizizi, dilin 2/3 ön tat duyusukaybı, göz yaşı sekresyonu durması
Vestibulokohlear 
 
Đşitme, denge Đşitme azlığı, tinnitus, vertigo, nistagmus,denge bozukluğu
Glossofaringeus
Farinks kasları dilin 1/3 arka tat ve dokunma vefarinks- tonsillerin dokunma duyusuGag refleksi kaybı, dilin 1/3 arka tat,dokunma duyusu kaybı, farinks ve tonsillerindokunma duyusu kaybı
Vagus
Larinks kasları, iç organlar ve kulak yolu duyusu,transvers kolonun ortasına kadar olan organlarınparasempatik inervasyonuNazal konuşma, nazal regürgitasyon, vokalkord paralizisi, palatal arkta asimetri
Aksesorius
 
M. trapezius ve sternokleidomostaideus Başını sağlam tarafa çeviremez, lezyontarafında omzunu kaldıramaz
Hipoglossus
 
Dil kasları Dil dışarı çıkarılınca lezyon tarafına içerdeise sağlam tarafa kayar 
ID:13t018
 
 
KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR 
 33
BAŞ AĞRISI
 
Pratikte en sık psikolojik orjinli gerilim tipi ağrı görülür.
Supratentorial ağrılar 5. sinir tarafından taşınır (Frontal bölgede hissedilir). Đnfratentorial ağrılar 9-10-ilk 3 servikal sinir ile taşınır (Occipital-globalhissedilir)
•Kafada ağrıya duyarlı oluşumlar:
 
 –
Venöz sinüsler ve kortikal venler 
 –
Duramater,meningeal ve büyük serebral arterler 
 –
5,9,10. kranial sinirler 
 –
1,2,3. servikal spinal sinirler 
•Ekstrakranial ağrıya hassas oluşumlar:
 
 –
Skalpın damar ve kasları
 –
Orbital oluşumlar 
 –
Nasal ve paranasal mukoz membranlar 
 –
Dış ve orta kulak
 –
Diş ve dişetleri
MĐGREN
 
• Herediter,vizüel ve gastrointestinal semptomlarla prezente olan, hemikranial, zonklayıcı, delici tiptevasküler kontrol bozukluğu olduğu düşünülen bir grup baş ağrısıdır • E/K: 1⁄2Aile hikayesi %70 oranındadır. Serotonin salınımında bir bozukluk vardır. Tipleri;• Auralı• Aurasız• Oftalmoplejik• Hemiplejik
BAŞAĞRISININ AYIRICI TANISI
 
Tip
 
Epidemiyoloji
 
Lokalizasyon
 
Bulgu ve Semptomlar 
 
Migren
 Aile hikayesiGençerişkinlerKadınlar BifrontalBulantıKusmaNörolojik defisit bulunabilir 
Küme tipibaşağrısı
 Adölesan erkekler Orbitofrontal Tek taraflıTek taraflı nazal konjesyonLakrimasyon
Gerilim başağrısı
 Kadınlar Bilateral-
Hipertansiyon
 Aile hikayesiDeğişkenHipertansif retinopatiPapil ödemi olabilir 
Kafa içi basınç
 -DeğişkenBulantıKusmaPapil ödemi
Menenjit
 -Bilateral GeneldeoccipitaldeEnse sertliğiAteş
TemporalArteritis
 Erişkinler Tek taraflıTemporal arter üzerindeTemropal arter üzerinde hassasiyetĐpsilateralgözde görme kaybı

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
fatullahdonie liked this
gynobs liked this
vedatmd liked this
Olga Chakir liked this
Olga Chakir liked this
Olga Chakir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->