Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DONGENG SUNDA

DONGENG SUNDA

Ratings:
(0)
|Views: 26,380|Likes:
Published by araari

More info:

Published by: araari on Feb 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
DONGENG SUNDA1. Hayam Kongkorongok SubuhKacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan.Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh teu ngarasa gindinglantaran teu boga perhiasan, mangkaning arek ngadeheus ka dewa.Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi, maksudna arek nginjeum tanduk kasakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago, engkedianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga.Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Lila-lila naga ngarayu, jago ogemerekeun tandukna ka sakadang naga. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deuidianteurkeun ku titinggi samemeh balebat, lamun balebat can balik wae bisi kaula pohongawangkong jeung dewa, anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik.”Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. Isukna samemeh balebat hayam jagokongkorongok satakerna. Sakali dua kali titinggi teu datang wae, terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui, tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. Nepi ka brayna berang titinggi teudatang-datang.“Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggiteu dating keneh wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna.Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna, males pati dumeh kungsi ngabobodo.Rincian Dongeng:- Judulna : Hayam Kongkorongok Subuh- Bahasana : Kasar - Palakuna : Hayam Jago, Titinggi jeung Oray Naga- Watek palakuna :Oray Naga = jahat, sok nipu, teu sukur, sok hayang nu batur.Titinggi = Daek wae di titah sanajan salah, teboga pamadegan.Hayam Jago = Babari percaya, gampang dibobodo.- Tempat/latar : Hiji tempat jaman bahela nyaeta di leuweung- Eusi/hikmah nu bisa di cokot :Ari hirup teh ulah sombong, adigung, ulah sok nipu, jiga Oray Naga. Ulah sok daek wae di titahlamun salah jiga Titinggi. Ulah gampang di bobodo bisi kaduhung, ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang Hayam Jago.2. Gagak Jadi HideungKacariotakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. Sungutna ngegel kanatangkal huni, buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. Awakna malang dina balong tea, tuluy di ayun keun goplak, goplak, goplak dipake nawu baloing tea.Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. Jol datang gagak kadinya haritamahgagak teh buluna bodas ngeplak. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu
 
 baradagnamah.Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk, geuwat digenggereuhkeun, tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. Gagak teh hiber kuorangdiobrot, gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. Kabeneran aya nu keur neleum,gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng .Barang jol oray sanca teh panglingeun, da jadi hideung lestereng. Pok weh oray sanca nanya,“mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?”Gagak teh sorana digedekeun, ngomongna oge basa Betawi, da sieunen katara, “Engga, gaaaa!”Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa, gaaaak!Rincian Dongeng:- Judulna : Gagak Jadi Hideung- Bahasana : Kasar - Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca- Watek palakuna :Gagak = Badeur, sok daek nyopet, te bisa digenggereuhkeun.Oray Sanca = Getol, daek usaha, rajin.- Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan- Eusi/hikmah nu bisa di cokot :Ari jadi jalma teh kudu getol daekan, ulet, usaha lamun hayang bog amah kos sakadang OraySanca. Ulah jiga Gagak baong, haying ngenah doing embung gawe.3. Selat Sunda Jeung Gunung KrakatauKacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon, aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata.Sang Prabu gaduh dua putra. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana.Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji.Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan, mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana,tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana, belah kulon Raden Topobrana. Terus Sang Prabuteh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea, anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak.Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundanangarugrug karajaan raina Raden Topobrana. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai lauttea, terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisansnjeunanana. Ningali ramana sumping reg weh perang liren, dua putrana langsung nyampeurkeun cedok wehnyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. Atuh dua putrana beak bersihdiseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina.Dua putrana anu tarungkul teh nyarek, atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg, ceg kana guci pusaka tea. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara, teras gucianu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea, anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. Nukiwari disebut Selat Sunda. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina.Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Tur 
 
guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung, nu katelah Gunung Rakata atanapiGunung Krakatau. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh.Rincian Dongeng:- Judulna : Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau- Bahasana : Lemes- Palakuna : Prabu Rakata, sareng dua putrana: Raden Sundana sareng Raden Topobrana- Watek palakuna :Prabu Rakata = Arip, adil, tur bijaksana.Raden Sundana = SarakahRaden Topobrana = Embung ditindes- Tempat/latar : Jaman baheula di Pulo Jawa belah kulon.- Eusi/hikmah nu bisa di cokot :Jadi jalma kudu arif, jujur, adil tur bijak sana kawas Prabu Rakata, ulah Sarakah jiga RadenSundana.4. Cai Laut AsinKacatur jaman baheula aya dua jalma adi lancek. Nu cikal ngarana Jana, ari nu bungsu Jani.Ki Jana ka asup jelema benghar, lega sawah lega kebon. Tapi koret, tara barang bere jeungtutulung. Tapi Ki Jani mah bari jeung miskin oge ari boga rejeki teh sok mere kanu butuh.Hiji poe Ki Jani nginjem beas ka Ki Jana tapi manan dibere malah dicarekan. Untung pamajikanKi Jana karunyaeun. Susulumputan ti salakina mere beas ka Ki Jani sacangkir jeung lauk asin.Bari nalangsa Ki Jani balik ditengah jalan aprok jeung aki-aki awakna begang lempangnarumanggieung atu karunyaeun diajakan ka imahna. Nepi imah beas dibubur saenggeus asak didalahar bareng.Isuk-isuk keneh aki-aki teh geus pamitan. Memeh indit aki-akit eh mere jiman ka Ki Janimangrupa lilisungan jeung haluna tina perak. “Naon wae anu dipikahyang ku ujang, sebutkeunwae bari nyebut Tutu! Tutu! Tutu!’tilu kali,” ca kaki-aki teh, engke tangtu haluna nutu sorangan,sarta anu dipikahayang kaluar tina jero lisung. Ngereunkeunana lisung kudu dibere taneuh saetik.Gancangna carita Ki Jani geus benghar, tapi tetep resep ngabantu jeung tutulung kanu susah.Barang Ki Jana ngadenge adina beunghar manehna siri , bari boga niat jahat hayang miboga jimat eta. Hiji peuting Ki Jana datang Ka Jani, ku Ki Jani dicaritekeun kabeh ka Ki Jana caranamake lisung. Terus dibawa minggat ku lanceukna ka alas pentas. Mangsa dina kapal geus eweuhuyah Ki Jana menta kalisung uyah kaluar uyah teh teu ereun-ereun, Ki Jana poho teu mawataneuh. Nepi ka kapalna kelebuh teleum. Ti harita cai laut jadi asin.Rincian Dongeng:- Judulna : Cai Laut Asin- Bahasana : Kasar - Palakuna : Dua urang adi lanceuk: lanceukna Ki Jana, Adina Ki Jani.- Watek palakuna :Ki Jana = Sarakar, koret, embung tutulung kanu susah.Ki Jani = Bageur, berehan, daek tutulung kanu susah.- Tempat/latar : Jaman baheula di hiji lembur.- Eusi/hikmah nu bisa di cokot :

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Luvhu Viechazta added this note
GBLG
Eben Ezer added this note
:)
Rhesa Theodore Muliawan liked this
Bibil CatTish Bee added this note
,,,,lierrr nyua bozz?
Alma Hapsari added this note
wew
Maulana Shidiq liked this
Dwi Suci Suryanto liked this
Yayan Sopyan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->