Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Syiah Pembunuh Sayyidina Husain Di Karbala

Syiah Pembunuh Sayyidina Husain Di Karbala

Ratings: (0)|Views: 768|Likes:
Published by darulkautsar
Benarkah Yazid membunuh Sayyidina Husain? Atau benarkah Yazid memerintahkan supaya Sayyidina Husain dibunuh di Karbala?

Selagi tidak dapat ditentukan siapakah pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya dan terus diucapkan ' Yazidlah pembunuhnya' tanpa soal selidik yang mendalam dan teliti, maka selama itulah nama Yazid akan terus tercemar dan dia akan dipandang sebagai manusia yang paling malang.

Tetapi bagaimana jika yang membunuh Sayyidina Husain itu bukan Yazid ? Kemanakah pula akan kita bawakan segala tuduhan-tuduhan liar, fitnah dan caci maki yang selama ini telah kita sandarkan pada Yazid itu?

Jika kita seorang yang cintakan keadilan, berlapang dada, sudah tentu kita akan berusaha untuk membincangkan segala keburukan yang dihubungkan kepada Yazid selama ini dan kita pindahkannya ke halaman rumah pembunuh- pembunuh Sayyidina Husain yang sebenar. Apalagi jika kita seorang Ahlus Sunnah Wal Jamaah, sudah tentu dengan dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan kukuh daripada sumber-sumber rujukan muktabar dan berdasarkan prinsip-prinsip aqidah yang diterima di kalangan Ahlus Sunnah, kita akan terdorong untuk membersihkan Yazid daripada segala tuduhan dan meletakkannya ditempat yang istimewa dan selayak dengannya di dalam rentetan sejarah awal Islam.

Sekarang marilah kita pergi ke tengah-tengah medan penyelidikan tentang pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala bersama-sama dengan sekian ramai ahli keluarganya.
Benarkah Yazid membunuh Sayyidina Husain? Atau benarkah Yazid memerintahkan supaya Sayyidina Husain dibunuh di Karbala?

Selagi tidak dapat ditentukan siapakah pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya dan terus diucapkan ' Yazidlah pembunuhnya' tanpa soal selidik yang mendalam dan teliti, maka selama itulah nama Yazid akan terus tercemar dan dia akan dipandang sebagai manusia yang paling malang.

Tetapi bagaimana jika yang membunuh Sayyidina Husain itu bukan Yazid ? Kemanakah pula akan kita bawakan segala tuduhan-tuduhan liar, fitnah dan caci maki yang selama ini telah kita sandarkan pada Yazid itu?

Jika kita seorang yang cintakan keadilan, berlapang dada, sudah tentu kita akan berusaha untuk membincangkan segala keburukan yang dihubungkan kepada Yazid selama ini dan kita pindahkannya ke halaman rumah pembunuh- pembunuh Sayyidina Husain yang sebenar. Apalagi jika kita seorang Ahlus Sunnah Wal Jamaah, sudah tentu dengan dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan kukuh daripada sumber-sumber rujukan muktabar dan berdasarkan prinsip-prinsip aqidah yang diterima di kalangan Ahlus Sunnah, kita akan terdorong untuk membersihkan Yazid daripada segala tuduhan dan meletakkannya ditempat yang istimewa dan selayak dengannya di dalam rentetan sejarah awal Islam.

Sekarang marilah kita pergi ke tengah-tengah medan penyelidikan tentang pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala bersama-sama dengan sekian ramai ahli keluarganya.

More info:

Published by: darulkautsar on Feb 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
 
Dipetik dari web:www.darulkautsar.net 
Seorang tokoh Islam yang terkenal di Pakistan, Maulana Ali Ahmad Abbasi menulis didalam bukunya "Hazrat Mu'aawiah Ki Siasi Zindagi" bahawa di dalam sejarah Islam,ada dua orang yang sungguh kontroversial. Seorang daripadanya Amirul Mukminin Yazid yang makin lama makin dimusnahkan imejnya walaupun semasa hayatnyabeliau diterima baik oleh tokoh-tokoh utama di zaman itu. Seorang lagi ialah MansorAl Hallaj. Di zamannya dia telah dihukum sebagai mulhid, zindiq dan salah seorangdaripada golongan qaramithah oleh masyarakat Islam yang membawanya disalib.Amirul Mukminin Al Muqtadir billah telah menghukumkan beliau murtad berdasarkanfatwa sekalian ulama dan fuqaha' yang hidup pada waktu itu, tetapi imejnya semakincerah tahun demi tahun sehingga akhirnya telah dianggap sebagai salah seorang 'aulia illah'. Bagaimanapun semua ini adalah permainan khayalan dan fantasi manusia yang jauhdaripada berpijak di bumi yang nyata. Semua ini adalah akibat daripada tidakmenghargai dan memberikan penilaian yang sewajarnya kepada pendapat orang-orang pada zaman mereka masing-masing. Pendapat tokoh-tokoh dari kalangan sabahat dan tabi'in yang sezaman dengan Yazidberdasarkan riwayat-riwayat yang muktabar dan sangat kuat kedudukannyamenjelaskan kepada kita bahawa Yazid adalah seorang anak muda yang bertaqwa,alim, budiman, saleh dan pemimpin ummah yang sah dan disepakatikepemimpinannya. Baladzuri umpamanya dalam "Ansabu Al Asyraf" mengatakanbahawa, " Bila Yazid dilantik menjadi khalifah maka Abdullah bin Abbas, seorangtokoh dari Ahlul Bait berkata: " Sesungguhnya anaknya Yazid adalah daripadakeluarga yang saleh. Oleh itu tetaplah kamu berada di tempat-tempat duduk kamudan berilah ketaatan dan bai'ah kamu kepadanya" (Ansabu Al Asyraf, jilid 4, m.s. 4). Sejarawan Baladzuri adalah di antara ahli sejarah yang setia kepada para Khulafa'Abbasiah. Beliau telah mengemukakan kata-kata Ibnu Abbas ini di hadapan merekadan menyebutkan pula sebelum nama Yazid ' Amirul Mukminin'. 
 
Abdullah Ibn Umar yang dianggap sebagai orang tua di kalangan sahabat pada masaitu pula bersikap tegas terhadap orang-orang yang menyokong pemberontakan yangdipimpin oleh Ibn Zubair terhadap kerajaan Yazid dan sikap yang begini disebut didalam Sahih Bukhari bahawa, bila penduduk Madinah membatalkan bai'ah merekaterhadap Yazid bin Muawiyah maka Ibn Umar mengumpulkan anak pinak dan sanaksaudaranya lalu berkata, " Saya pernah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda, "Akan dipacakkan bendera untuk setiap orang yang curang (membatalkan bai'ahnya)pada hari kiamat. Sesungguhnya kita telah berbai'ah kepadanya dengan nama Allahdan RasulNya. Sesungguhnya saya tidak mengetahui kecurangan yang lebih besardaripada kita berbai'ah kepada seseorang dengan nama Allah dan RasulNya,kemudian kita bangkit pula memeranginya. Kalau saya tahu ada sesiapa daripadakamu membatalkan bai'ah kepadanya dan turut serta di dalam pemberontakan ini,maka terputuslah perhubungan di antaraku dengannya". (Sahih Bukhari -Kitabu AlFitan) Sebenarnya jika dikaji sejarah permulaan Islam kita dapati pembunuhan SayyidinaHusain di zaman pemerintahan Yazidlah yang merupakan fakta terpentingmendorong segala fitnah dan keaiban yang dikaitkan dengan Yazid tidak mudahditolak oleh generasi kemudian. Hakikat inilah yang mendorong lebih banyak cerita-cerita palsu tentang Yazid diada-adakan oleh musuh-musuh Islam. Tentu sekali orangyang membunuh menantu Rasulullah s.a.w yang tersayang-dibelai oleh Rasulullahdengan penuh kasih sayang semasa hayatnya kemudian ditatang pula denganmenyebutkan kelebihan dan keutamaan-keutamaannya di dalam hadis-haditsBaginda- tidak akan dipandang sebagai seorang yang berperi kemanusiaan apalagiuntuk mengatakannya seorang soleh, budiman, bertaqwa dan pemimpin umat Islam. Kerana itulah cerita-cerita seperti Yazid sering kali minum arak, seorang yang sukaberfoya-foya, suka mendengar muzik dan menghabiskan waktu dengan penari-penari, begitu juga beliau adalah orang terlalu rendah jiwanya sehingga sukabermain dengan monyet dan kera, terlalu mudah diterima oleh umat Islamkemudian.  Tetapi soalnya, benarkah Yazid membunuh Sayyidina Husain? Atau benarkah Yazidmemerintahkan supaya Sayyidina Husain dibunuh di Karbala? Selagi tidak dapat ditentukan siapakah pembunuh Sayyidina Husain yangsebenarnya dan terus diucapkan ' Yazidlah pembunuhnya' tanpa soal selidik yang
 
mendalam dan teliti, maka selama itulah nama Yazid akan terus tercemar dan diaakan dipandang sebagai manusia yang paling malang. Tetapi bagaimana jika yangmembunuh Sayyidina Husain itu bukan Yazid ? Kemanakah pula akan kita bawakansegala tuduhan-tuduhan liar, fitnah dan caci maki yang selama ini telah kitasandarkan pada Yazid itu ?  Jika kita seorang yang cintakan keadilan, berlapang dada, sudah tentu kita akanberusaha untuk membincangkan segala keburukan yang dihubungkan kepada Yazidselama ini dan kita pindahkannya ke halaman rumah pembunuh- pembunuhSayyidina Husain yang sebenar. Apalagi jika kita seorang Ahlus Sunnah Wal Jamaah,sudah tentu dengan dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan kukuh daripadasumber-sumber rujukan muktabar dan berdasarkan prinsip-prinsip aqidah yangditerima di kalangan Ahlus Sunnah, kita akan terdorong untuk membersihkan Yaziddaripada segala tuduhan dan meletakkannya ditempat yang istimewa dan selayakdengannya di dalam rentetan sejarah awal Islam. Sekarang marilah kita pergi ke tengah-tengah medan penyelidikan tentangpembunuhan Sayyidina Husain di Karbala bersama-sama dengan sekian ramai ahlikeluarganya. 
PEMBUNUH SAYYIDINA HUSAIN ADALAH SYIAH KUFAH
  Terlebih dahulu kita akan menyatakan dakwaan kita secara terus terang dan terbukabahawa pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya bukanlah Yazid tetapi adalahgolongan Syiah Kufah. Dakwaan ini berdasarkan beberapa fakta dan bukti-bukti daripada sumber-sumberrujukan sejarah yang muktabar. Kita akan membahagi-bahagikan bukti-bukti yangakan dikemukakan nanti kepada dua bahagian : (1) Bukti-bukti utama (2) Bukti-bukti sokongan 
I. BUKTI-BUKTI UTAMA

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Muhammad Lutfi liked this
Tengku Meftah liked this
Tengku Meftah liked this
fmazin liked this
yusuf iskandar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->