Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Leg Og Virke 1-2010

Leg Og Virke 1-2010

Ratings: (0)|Views: 295|Likes:
Published by duiadm

More info:

Published by: duiadm on Feb 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2010

pdf

text

original

 
 T E MA:  K l i m a
 s ide  6 - 7
JUBI-le j 21
side 8 - 9
 
Medlemsblad for medlemmerne i DUI-LEG og VIRKE
LEG og VIRKE
NR. 1 2010
 
Allan Sten Svendsen
Regnskabskonsulent
 
Deadline for stof l Leg og Virke:
Stof l næste blad skal være redakonen i hændesenest den 3. maj 2010. Arkler l bladet må fyldemax. 400 ord. Små notser og billedforklaringer 20-40 ord. Dee nummer af Leg og Virke er aeveret lpostomdeling den 22. februar.
I DUI-LEG og VIRKE er familieak
-
viteterne en central del af akv
-
iteterne, og vi arbejder hele denhårdt på at gøre det endnu bedre.2010 vil blive et år præget af mangespændende ng for hele familien,og vi især ser frem l akvitetsfes
-
valen og ikke mindst JUBI-lejren.
JUBI-lejr
Hvert femte år holder vi JUBI-lejrhvilket er en af DUIs viggste tra
-
dioner. Der er mange DUIere somser særligt frem l somre med voresJUBI-lejr – og det er jo i 2010. Tra
-
dioner skaber fællesskab og ident
-
itet, og giver os medlemmer nogetat se frem l.Apropos tradioner, så aoldervi lejren ved vores eerskole Bi
-
snapgård i Hals ved Limordens ud
-
munding. Vi forventer at mere end1000 deltagere fra ind- og udlandvil strømme ind på lejren den 10. juli med høje for
-
ventninger omen fantassklejr.Og det bliver en særlig lejr. Prøvbare at foreslle dig et kæmpe live-rollespil med 1000 cowboys og in
-
dianere l kæphest, eller måskeskal du være DUI-Nørd for en dageller to! Vi skal også sæte en nyGuinnes rekord – hvilken forbliveren hemmelighed!Vi HAR beslt solskin, så der bliverogså mulighed for en badetur lstranden, bålhygge om aenen, ud
-
ugter, børnediskotek og ungdoms-cafe. Jo ere vi bliver, desto sjoverebliver det.
Akvitetsfesval
Årets Akvitetsfesval aoldes af Region Nord. Datoen er yet, sånoter endelig at akvitetsfesvalenfremover bliver aoldt den førsteweekend i oktober – i 2010 er detden 1.–3. oktober. Familien er i cen
-
trum og mange får både nye ideermed hjem, gode oplevelser medbørn og voksne og måske enddaskabt nye venskaber. Vi glæder os len inspirerende weekend med bådenye akviteter og gamle tradionersom regionsdysten vel eerhåndener :0)
 
Midtvejskursus
2010 er også året midtvejs ilandsmødeperioden. Derfor mødesalle vi frivillige medarbejdere lMidtvejskursus den 24.-25. april iHorsens.Der er lagt et spændende og in
-
spirerende program med eksterneoplægsholdere og underholdningud fra temaet ”Et større og bedreDUI med plads l alle”.Midtvejskurset giver medarbej-derne et hyggeligt socialt fællessk
-
ab, indydelse på hvilken vej DUIskal, hvilke vigge børnepolisketemaer vi skal sæe på dagsor
-
denen og ikke mindst mulighed forat komme direkte i tale med DUIsledelse.Ud over de landsdækkende fami
-
lieakviteter holder vi også børne-og ungdomstræf, ungdoms- og me
-
darbejderkurser og sidst, men ikkemindst, er der alle de spændendefamilierelaterede akviteter i de en
-
kelte afdelinger. Vel mødt let spændende 2010i DUI!
Af Camilla Emig 
Næsormand 
Det bliver et spændende år
Leg og Virke udgives af 
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE
Mågevej 22, 2650 HvidovreTelefon 36 17 72 00 - Telefax 36 44 27 76E-mail:
dui@dui.dk
-
 
Hjemmeside:
www.dui.dkRedakon:
Camilla Emig (ansv.)Jakob Horn JensenJoachim Lærke LyagerKristoer Okholm-NautRasmus Horn Langho 
Tryk:
PrinfoaarhusTelefon: 87 43 21 21
Oplag:
3500Forbundskontoret har åbent
Mandag
kl. 9.00 - 16.00
Tirsdag
kl. 9.00 - 16.00
Onsdag
kl. 9.00 - 17.00
Torsdag
kl. 9.00 - 16.00
Fredag
kl. 9.00 - 12.00
Rasmus Horn Langhoff 
Organisationskonsulent
Ann Urbrand
Organisationskonsulent
Jette Gjerulff 
Kontorassistent
Allan Sten Svendsen
Regnskabskonsulent
Kristoffer Okholm-Naut
Forbundssekretær
Side 2
- LEG og VIRKE nr. 1. - feb. 2010
Joachim Lærke Lyager
Webmaster og Grafker
Jakob Horn Jensen
Informationskonsulent
”Foresl dig et kæmpe live rollespil med 1000 cow 
boys og indianere.” 
 
LEG og VIRKE nr. 1. - feb. 2010 -
Side 3
Hovedbestyrelsen har besluet,at Akvitetsfesvalen fra og medi år yes l første weekend ioktober.
Ny dato for
Akvitetsfesvalen
OBS
Det betyder, at årets Akvitetsfesval vilnde sted fra den 1. l den 3. oktober 2010.
- Har du lyst l at være med l at bestemmehvad LEG og VIRKE skal skrive om i fremden?- Kunne du tænke dig at blive børnereporter JUBI-lejren og andre landsdækkende lejre?- Vil du gerne gøre en indsats sammen med andre børn,som er interesserede i at skrive og lave aviser?- Hvis du kan svare ja l ovenstående spørgsmål,skal du læse videre her.
Vi søger nemlig børn l en ny børneredakon, somskal skrive arkler l LEG og VIRKE og særlige blade pålandsdækkende lejre.
Skriv en mail l Jakob Horn Jensen på jakob@dui.dk hvisdet lyder som noget for dig.
Vi søger børnl ny redakon
Fra 1. februar er Jakob Horn
Jensen begyndt som ny
informaonskonsulent påforbundskontoret.Jakob er 31 år, journalistmed en kandidat i samds-historie, har skrevet en delpolisk stof og har et godtkendskab l pressearbejde.Han har desuden skrevetundervisningsmateriale lbørn og har også selv erfa-ring som underviser.Jakob skal især arbejde medvores medlemsblad ”LEGog VIRKE”, hjemmesideog intranet, understøe
afdelingernes arbejde med
kampagner og PR-materi
-
ale og følge det børne- ogfamiliepoliske område.Jakob er også ansvarlig forat udvikle og organiserelandsdækkende arrange
-
menter.Vi håber, at I vil tage godtimod ham.
NY MAND PÅ
FORBUNDET

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->