Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Condiţii de Contract Pentru Echipamente şi Construcţii

Condiţii de Contract Pentru Echipamente şi Construcţii

Ratings: (0)|Views: 227|Likes:
Published by lucianchitu

More info:

Published by: lucianchitu on Feb 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
FIDIC 1999
Condi
ţ
ii de Contract pentruEchipamente
ş
i Construc
ţ
iiinclusiv Proiectare
 
PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE
Ş
I MECANICE,
Ş
IPENTRU CL
Ă
DIRI
Ş
I LUCR 
Ă
RI INGINERE
Ş
TI PROIECTATE DEC
Ă
TRE ANTREPRENOR 
 
 
FIDIC
este acronimul din limba francez
ă
pentru Federa
ţ
ia Interna
ţ
ional
ă
a
 
Inginerilor Consultan
ţ
i.
FIDIC
a fost fondat
ă
în anul 1913 de c
ă
tre trei asocia
ţ
ii na
ţ
ionale de consultan
ţă
 inginereasc
ă
din Europa. Obiectivele form
ă
rii acestei federa
ţ
ii au fost de a promova încomun interesele profesionale ale asocia
ţ
iilor membre
ş
i de a difuza informa
ţ
ii de
 
interes membrilor asocia
ţ
iilor na
ţ
ionale componente.Ast
ă
zi FIDIC num
ă
ă
peste 60 de
ţă
ri membre din toate p
ă
ţ
ile globului, iar federa
ţ
iareprezint
ă
cea mai mare parte a practicii private de consultan
ţă
inginereasc
ă
din lume.
FIDIC
organizeaz
ă
seminarii, conferin
ţ
e
ş
i alte evenimente în vederea îndepliniriiscopurilor stabilite: men
ţ
inerea unor standarde etice
ş
i profesionale la nivel înalt,schimburi de informa
ţ
ii
ş
i puncte de vedere; discutarea problemelor de interes comun
 
între asocia
ţ
iile membre
ş
i reprezentan
ţ
ii institu
ţ
iilor financiare interna
ţ
ionale;
ş
i
 
 promovarea industriei de consultan
ţă
inginereasc
ă
în
ţă
rile în curs de dezvoltare.Publica
ţ
iile
FIDIC
includ rapoarte ale diferitelor conferin
ţ
e
ş
i seminarii, informa
ţ
ii pentru inginerii de consultan
ţă
, beneficiari
ş
i agen
ţ
ii interna
ţ
ionale de dezvoltare,formulare standard de precalificare, documente contractuale
ş
i acorduri client /consultant. Acestea sunt disponibile la secretariatul din Elve
ţ
ia.
 
 
CONDI
Ţ
II GENERALE
 
 
GHID PENTRUPREG
Ă
TIREA CONDI
Ţ
IILOR
 
SPECIALE
 
Condi
ţ
ii de contract deECHIPAMENTE
ş
iConstruc
ţ
ii inclusiv Proiectare
PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE
Ş
I MECANICE,
Ş
I PENTRU CL
Ă
DIRI
Ş
I LUCR 
Ă
RI INGINERE
Ş
TIPROIECTATE DE C
Ă
TRE ANTREPRENOR 
FEDERA
Ţ
IA INTERNA
Ţ
IONAL
Ă
A INGINERILOR CONSULTAN
Ţ
I
 
FORMULARE DE SCRISOAREDE OFERT
Ă
, ACORDCONTRACTUAL
Ş
I ACORD DESOLU
Ţ
IONARE A
 
DISPUTELOR

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mgustiuc liked this
Dan Costin liked this
rafael_popa liked this
mgustiuc liked this
dobridorin liked this
dobridorin liked this
dobridorin liked this
mdunareanu liked this
cristiss22 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->