Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Murat Sertoglu - Baltacı İle Katerina

Murat Sertoglu - Baltacı İle Katerina

Ratings: (0)|Views: 1,134 |Likes:
Published by elsaseyes

More info:

Published by: elsaseyes on Feb 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
Murat Sertoğlu _ Baltacı Đle KaterinaKitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır.UYARI:www.kitapsevenler.comKitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar...Cehaletin yenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarak gördüğümüz sitemizdekitüm e-kitaplar, 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesineistinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıylaekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuşan "Braille Not Speak", kabartma ekranvebenzeri yardımcı araçlara, uyumluolacak şekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibi formatlarda, tarayıcı veOCR (optik karakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görmeengelliler için, hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsizolan sitemizdekie-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"düşüncesiyle, hiçbir ticari amaç gözetilmeksizin, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, engelli-engelsiz Yardımsever arkadaşlarımızın yoğun emeği sayesinde, görmeengelli kitap sevenlerinistifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbirşekilde ticari amaçla veya kanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz. Aksi kullanımdan doğabilecek tümyasalsorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amacı asla esersahiplerine zarar vermek değildir.www.kitapsevenler.comweb sitesinin amacıgörme engellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmek ve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir.Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi, bilginin de paylaşıldıkçapekişeceğine inanıyorum.Tüm kitap dostlarına, görme engellilerin kitap okuyabilmeleri için gösterdikleriçabalardan veyaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum.Bilgi paylaşmakla çoğalır. Yaşar MUTLUĐLGĐLĐ KANUN:5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EK MADDE 11" : "derskitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş birnüshası yoksahiçbir ticarî amaçgüdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibikuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veyaödünç verilmesibu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbirşekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerinbulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir.Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir iştir. Ne mutlu ki, bir görmeengellinin, düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğu sevinci paylaşabilmek tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için bir kitabınızı tarayıp,kitapsevenler@gmail.com Adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz.Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfen bu açıklamalarısilmeyiniz.Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağan ediniz...Teşekkürler.Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara.Tarayan Yaşar Mutluwww.kitapsevenler.com
 
www.yasarmutlu.comyasarmutlu@yasarmutlu.comyasarmutlu@kitapsevenler.comkitapsevenler@gmail.comMurat Sertoğlu _ Baltacı Đle KaterinaMĐNNETOĞLU TAYINLARISaygılariyle SunarMinnetoğlu Yayınlan tk Halk Kitapları Serisi: ğ,HALK KĐTAPLARI SERĐSĐ*-nin 1. ncisi olanÜstat Murat Sertopu'nua 12 imam adlı şaheserinin gördüğü büyük alâka karşısında Minnetoğlu Yayınlarıbu defa üstadın «Baltacı ile Ka-terina» adlı tarihî eserini sayla okuyucularına sunmaktadır. Yazan : Murat SERTOĞLUTarayan Yaşar Mutluwww.yasarmutlu.comwww.kitapsevenler.comkitapsevenler@gmail.comMURAT SERTOĞLUHAKKINDAMURAT SERTOĞLU 1912 yılında Selanik iline bağlı KOZANA ilçesinde doğmuştur. Babası Hersek'e bağlıFOÇA şehrindendir. Dedesi Murat Hulusi efendi FOÇA Kadısı idi. Cedleri aslen KONYALI olupKÂTĐPZADELER diye meşhurdur.Murat Sertoğlu'nun annesi S ARA YE VO Kadısı olan YUSUF Efendinin km AYŞE SIDIKA'dır. Babası Ab-düsselâm TAFRO'dur.Murat Sertoğlu ailesi Balkan Savaşından sonra Đstanbul'a, oradan da Giresun'a göçmüştür.Murat Sertoğlu Giresun Ortaokulundan 1928 yılında; mezun olmuş, lise tahsilini Đstanbul'da Feyziâti(Boğaziçi) Lisesinde tamamlamıştır.Đstanbul Üniversitesi Fizik — Kimya ve Hukuk Fakültelerine devam ederken bir yandan da çeşitli liselerdeMatematik, Fizik — Kimya öğretmenlikleri yapmıştır.Bu arada 1933 yılında asıl kendisini çeken ve rüyalarına giren gazetecilik mesleğine başlamıştır.Murat Sertoğlu, yazarlık ve gazetecilik mesleğinde aranan, sevilen eserleri okuyucular ve gazetelertarafından ısrarla kapışılan bir yazar olarak, yeni yeni eserler vermektedir.Çalıştığı gazeteler ve dergiler, HERGÜN, HABER, VAKĐT, CUMHURĐYET, SON POSTA, TAN, VATAN, YEDĐGÜN, KARĐKATÜR, KARAGÖZ, TANÎN, ULUS, YENĐ SABAH, SON TELGRAF, GECE POSTASI, YENĐGAZETE, TERCÜMAN, Ankara'da çıkan KUDRET, SON SAAT, HABER, Bursa da çıkan HÂKĐMĐYET gibigazete ve dergilerdir.Üstat Murat Sertoğlu, son derece tevazu sahibidir. Büyük bilgisi ve usta kaleminin sanki hiç farkındadeğilmiş gibi genç, mesleğe yeni başlamış bir insanın heyecanı, çalışkanlığı, aşkı ile davranır. Mesleğininicap ettirdiği yere çabucak hazırlanıp koşar. Onun için bir savaş meydanına, bir çöle gitmek de birkütüphaneye gitmek kadar tabiidir. Yeter ki orada göreceği, öğreneceği, )lsun.Kendisi yazdığı eserlerin adları ile sayılarım çoktan tmuştur. Araştırmamız bu eserlerin ikiyüzden fazla olduğuna göstermiştir.ler olsun. Kend unutmuştur.yazacağı bir şey-Eserlerinin çoğu tarihî romanlardır. Memleketimizde en tanınmış velût bir kalem olup, bir çok eserlerifilme alınmıştır.Kendi adından başka yirmiden fazla müstear adla eserler yayınlamıştır.Fransızcadan 20 den fazla eser çevirmiştir. Fransızca, Đngilizce, Arapça, Rusça, Slavca, Farsça dillerinibilir.Türkiye'de yazı rekoru Murat Sertoğlu'nundur. Ondan sonra Ahmet Mithat efendi gelir.
 
Üstat okuyucularına birbirinden güzel eserler kazandırırken belki de dünyanın en çok yazı yazmışkaleminin sahibi olmuştur.Üstad Murat Sertoğlu'na yazı hayatında uzun yıllar ve yeni başarılar dileriz.MĐNNETOĞLU YAYINLARI¦3 iftMĐHNETOCĐU TAYINLARIMĐNNETOĞLU YAYINLAR ICağaloğlu Meydanı — Đstanbul Telefon: 27 86 80BALTACIüe KATERÎNAMinnetoğlu Yayınlan Halk Kitapları Serisinin H. Kitabıolarak 1966 yılındayayınlanmıştır.Đt Kapak: Cemal Dündar Đf Dizgi, tertip, baskı: Toker MatbaasıBĐRÎNCt KISIMÇAMAŞIRCININ KIZIPAPAZ Gluk, dostu papaz David tarafından gönderilen hizmetçi kızın gelmiş olduğunu kendisinesöyledikleri zaman tncil okuyordu. Lüther mezhebine mensup olan bu fakir papaz, bir türlü küçük evininişine bakacak iyi bir hizmetçi bulamamıştı. Đyi bir hizmetçi bulmak, her şeyden evvel iyi para vermeklemümkündü. Bu derdini bir münasebetle dostu rahibe açtığı zaman o birdenbire duralamış, sonra: — Ben sana bir hizmetçi göndereyim, demişti. Para istemez, boğaz tokluğuna çalışır. Arkasından da kendisine göndereceği hizmetçi hakkında ona şu kısa malûmatı vermişti. — Bu bir çamaşırcı kadının kızıdır. Babası yoktur. Yani günah mahsulü bir piçtir. Annesi, onu işlediği birgünah sonunda peydahlamış. Fakat o kadar çok günah işlemiş ki, babasını bir türlü kestireiniyor. Birgemici12mi, bir asker mi, bir esnaf mı, belli değil. Günah çıkarma hücresinde bunu olduğu gibi itiraf etti. OnaMarta adım ben verdim. Vaftizini ben yaptım. Üç dört sene var, anası onu benim evime bıraktı. Elihizmetçilik işlerine pek yatkın değil ama dayak yiyince emredilen şeyi yapı-' yor. Şimdi büyüdü serpildi.Güzel bir kız oldu. Anası onun da kendisi gibi kötü yollara düşmesini istemiyor. Benim de hizmetçiyeihtiyacım yok. Evimde yaşlı bir kadın var, sevap olsun diye onu besliyorum. Başkalarına onun da kendisigibi kötü yollara düşmesini istemiyor. Henüz evlenme çağına da girmedi. Đyisi mi onu sen yanma al. Bizrahipler ellerimizi beşerî ihtiraslardan çekmiş insanlarız. Evin küçük, pekâlâ idare eder, yemeğini pişirir,çamaşırını yıkar. Sen de sevap kazanırsın. Ve papaz Gluk bedava bir hizmetçi kız bulduğundan memnun, dostu rahibe teşekkür etmişti.Kendisine bu haberi getiren kilise hademesine: — Peki, dedi. Dışarıda beklesin. Görüyorsun ya Đn-cilokuyorum. Sen de git kiliseyi süpür.Papas Glukun evi küçük kiliseye bitişik olduğundan hademe hemen gitti. Çok şükür hem kiliseye hem depapaza hizmet etmekten .kurtulacaktı. Papaz Gluk ona bir hizmetçi kızın geleceğini, gelince hemenkendisine haber vermesini daha sabah duasından sonra söylemiş bulunuyordu.Papaz yalnız kalınca bir müddet daha Đncil okudu. Fakat zihni bir defa hizmetçi kıza takıldığındanokuduğunu pek anlayamıyordu. Bir günah mahsulü olan bu kızı bir defa görmek arzusuna kapılmıştı. Acaba işine yarayacak mı idi? Akıllı uslu bir şey miydi? Yoksa o da anası gibi günahkâr tabiatli mi idi? Ah şu insanlar ne zaman ıslâh olacaklardı? Bir ka-13nasıl kendini tereddüt etmeden şu, bu erkeğe veriyor ve üstelik utanmadan piçler peydahlayabiliyordu?Zihninde bu kötü düşünceler varken mukaddes kitap okunur muydu? Đncili kapadı. Sonra aklına bir nok-fea takıldı. Evinde hizmetçi olarak bile olsa böyle bir günah mahsulü kızı bulundurması doğru olur mu idi?Dostu Papaz David'e hemen muvafakat cevabı verdiğinden dolayı birdenbire bir pişmanlık duydu. Kilisehademesi iyi kötü işlerini yapıyordu zaten. Ama olan olmuştu bir kere. Kalın sesiyle: — Marta buraya gel! diye seslendi.Papaz Glukun evi iki oda, bir küçük mutfak ve sofadan ibaret olduğundan yeni hizmetçi kızın kendisiniçağırdığını duymamasına imkân yoktu. Netekim hemen dışarda bir gürültü duyuldu. Tereddütlü bir el kapıtokmağını çevirdi ve içeriye iri siyah gözlü ürkek bakışlı on dört yaşlarında bir kız girdi.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Esmer M.M liked this
dweeep liked this
Nida2025 liked this
galdirik liked this
galdirik liked this
galdirik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->