Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reflectieonderzoek Door Marjolijn Kil Fontys Hogeschool Journalistiek,

Reflectieonderzoek Door Marjolijn Kil Fontys Hogeschool Journalistiek,

Ratings: (0)|Views: 194 |Likes:
Published by marjolijnkil

More info:

Published by: marjolijnkil on Feb 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
 
1
 
Reflectieonderzoek door Marjolijn KilFontys Hogeschool Journalistiek, TilburgInleverdatum: 24 februari 2010
 
Begeleiding | Cindy van Summeren
E
EN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIALENETWERKSITES BIJ REGIONALE OMROEPEN
 
 
 Een onderzoek naar het gebruik van sociale netwerksites bij regionale omroepen 
Marjolijn Kil
 
2
Inhoudsopgave
BlzInleiding 3
Probleemstelling 3Centrale stelling 3
Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet 5
 1.1 Relevantie 51.2 Deelvragen 51.3 Aanpak 5
Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek 7
 2.1 Social media 72.2 Geschiedenis 82.3 Kenmerken 82.4 Het gebruik van sociale netwerksites in de journalistiek 102.5 Democratische functie 112.6 Resultaten en uitkomsten 12
Hoofdstuk 3 Inventarisatie en analyse 14
3.1 Aanpak 143.2 Resultaten en uitkomsten 15
Hoofdstuk 4 Veldonderzoek 18
4.1 Aanpak 184.2 Resultaten en uitkomsten 19
Hoofdstuk 5 Conclusie 23
 
Hoofdstuk 6 Reflectie 25
6.1 Reflectie op het vak 256.2 Reflectie op het onderzoek 27
 Bronnenlijst 30Begrippenlijst 32Bijlagen 33
Bijlage 1: Inventarisatie 34Bijlage 2: Uitwerking gesprekken 40Bijlage 2a: Telefonisch gesprek Richel Bernsen 40Bijlage 2b: Telefonisch gesprek Rob Prass 41Bijlage 2c: Gesprek met Goos de Boer en Rens van Stralen 42Bijlage 2d: Gesprek Leo Hauben 46Bijlage 2e: Telefonisch gesprek Miranda Schoonderwoerd 50
 
 Een onderzoek naar het gebruik van sociale netwerksites bij regionale omroepen 
Marjolijn Kil
 
3
Inleiding
Geen telefoon, geen radio, geen tv, geen dagbladen en een computer die alleen maar toegang geeft tot sociale netwerken als Facebook en Twitter. Vijf Franstalige journalisten willen zich vijf dagenopsluiten in een boerderij en zien welk beeld zij van de wereld krijgen via de sociale netwerken. Devijf doen verslag van hun bevindingen via radiozenders. Initiatiefnemer is de Franse publiekeradiozender RTP
.”
1
 
Tijdens mijn tweede stage op de RTV redactie van Omroep Zeeland ben ik voor het eerst inaanraking gekomen met
Twitter
. Op deze sociale netwerksite kan iedereen zijn meningen engedachten kwijt over allerlei onderwerpen.
Eigenlijk geef je altijd antwoord op de vraag “Wa
ar hou je je op dit moment mee
 bezig?”
, en dat allemaal in 140 tekens. Anderen kunnen zich dan weera
 bonneren op jouw „tweets‟, zodat je op de hoogte kunt bli
 jven van elkaars bezigheden.Tegenwoordig maken bijna alle (nieuws)media wel gebruik van deze website. Typ in de zoekfunctievan de Twitterwebsite
2
maar
eens het woord „omroep‟ of „nieuws‟ in
, deze leveren respectievelijk 29 en 178 Twitteraccounts op. In het geval van Omroep Zeeland worden de headlines van berichtendirect omgezet naar Twitter. Twitterende Zeeuwen kunnen de tweets van Omroep Zeeland volgen enzijn op deze manier snel op de hoogte van het nieuws uit de regio. Er is veel mogelijk op Twitter(zie bovenstaande post), maar het gebruik van Twitter bij Omroep Zeeland blijft beperkt tot hetautomatisch doorzetten van headlines (wat bij RSS Feeds ook al eerder mogelijk was).Ik denk daarom ook dat er bij regionale omroepen meer mogelijk is ophet gebied van deze relatief nieuwe ontwikkeling. Voor mijn gevoellopen regionale omroepen achter met het gebruik van socialenetwerksites, er kan meer uit worden gehaald. Wanneer ik bijvoorbeeldkijk naar de website van RTL Nieuws
3
hebben alle verslaggevers eeneigen Twitteraccount. Onder een apart kopje (zie inzet) kunnen bezoekersvan de website direct zien waar alle RTL verslaggevers op dat momentmee bezig zijn. Ook bij het RTL ontbijtnieuws zijn de socialenetwerksites ontdekt. Daar wordt nauw samengewerkt met
Hyves
4
,waarbij meningen van kijkers worden gepeild en worden behandeld in deochtenduitzending.Ik wil graag onderzoeken of mijn gevoel klopt. Daarom wil ik mijnreflectieonderzoek wijden aan het gebruik van sociale netwerksites bijregionale omroepen. Moeten regionale omroepen het veelvuldig gebruik van sociale netwerksitesomarmen? Of zijn zij eigenlijk al een heel eind op weg bij het gebruik van deze nieuweontwikkeling? Of moeten de regionale omroepen sociale netwerken maar gewoon negeren? Daarwil ik bij dit onderzoek achterkomen. Ik wil daarom graag gebruik maken van een centrale stellingen deze luidt als volgt:
“ 
 Regionale omroepen moeten het gebruik van so
ciale netwerksites optimaliseren”.
1
Dersjant, T (2010, januari).
 De wereld door een twitterbril.
Internet: www.denieuwereporter.nl/2010/01/de-wereld-door-een-twitter-bril/ 
2
 
Resultaten bij de zoekterm „omroep‟ en „nieuws‟ in zoekfunctie van de website van Twitter, geraadpleegd op zaterdag
6 februari 2010. Internet: http://twitter.com/search/users?q=omroep&category=people&source=users
3
Website van het RTL nieuws, geraadpleegd op donderdag 28 januari 2010, www.rtlnieuws.nl
4
Hyvespagina van het RTL ontbijtnieuws, geraadpleegd op donderdag 28 januari 2010, rtlnieuws.hyves.nl

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->