Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biologia solului

Biologia solului

Ratings: (0)|Views: 1,265|Likes:
Published by tatae84

More info:

Published by: tatae84 on Feb 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
 Pregătirea terenului pentru înfiinţarea unei noi culturi trebuie sa înceapă imediat dupărecoltarea celei precedente.Dezmiriştitul – această lucrare a fost introdusă în agricultură în Germania, de cătreRosenberg – Lipinski (1881 ) , în secolul XIX, el a practicat dezmiriştitul cu un plug polibrăzdar la 5-7 cm adâncime, pentru combaterea buruienilor şi conservarea structuriide agregate a solului.Dezmiriştitul de vară se poate realiza cu grapa cu discuri la 5-7 cm adâncime.D.C. Săndoiu (1973) recomandă întoarcerea brazdei prin arătură la 10 - 15 cm, pentruîntoarcerea buruienilor şi încorporarea sub brazdă a resturilor vegetale, apoi urmeazăgrăpatul care are ca scop netezirea ogorului pentru a stopa evaporarea apei din sol.Pentru culturile duble dezmiriştitul se va realiza la 10 - 15 cm.Toată masa vegetalăconstituie sursă energetică şi trofică pentru micropopulaţia solului.Într-o experienţă delungă durată la IDCA- Fundulea, pe cernoziom cambic s-a dovedit că respiraţia solului afost puternic stimulată după dezmiriştire.În urma unei experienţe cercetătorii români Pavlovschi, Băjescu (1941) s-a dovedit , întimpul descompunerii resturilor vegetale, uscate şi verzi, se produc procese demineralizare, însoţite de eliberarea de molecule de apă, care sunt reţinute în stratulsuperficial de la sol. Simultan procesele de mineralizare se produce şi un proces deorganicizare (producerea de biomasă microbiană), urmat de un proces de humifiere şi decrearea complexelor argilo - humice.Asupra adâncimii arăturii , părerile sunt foarte împărţite.Unii agricultori sunt adepţii ideii că producţia agricolă creşte cu cât solul este arat maiadânc. În România s-a practicat arătura adâncă la 40-50 cm, dar producţia agricolăscontată nu s-a realizat.Literatura germană recomandă o dezmiriştire vara şi o arătură de 20 -25 cm toamna,literatura americană recomandă o arătură de 17 cm vara, iar toamna să se lucreze cucultivatorul.Viliams ( 1947 ) a propus discuirea solului la 5 cm vara, după recoltarea păioaselor,apoi lăsarea solului, timp de 3 săptămâni pentru a încolţi buruienile, apoi după răsărireaacestora să se are terenul la 20 de cm. Această lucrare s-a aplicat şi în Romaânia dar rezultatele au fost negative.La câteva săptămâni după dezmiriştit, în funcţie de regimul precipitaţiilor, trebuieexecutată arătura sau discuirea care nu trebuie să depăşească 10- 15 cm, prin intermediulacestei lucrări se amestecă masa vegetală verde, cu stratul superficial de sol, iar încondiţiile unei bune aeraţii, în stratul afânat de la sol, activităţile vitale şi enzimatice auconsecinţe favrabile pentru fertilitatea acestuia.Agricultura de toamnă executată la 10- 15 cm, s-a realizatprin tehnologiile ICAR, atât caa doua arătură dupa culturile de vară cât ca şi primă arătură după culturile de toamnă.Dacă ogorul va fi semănat în primăvară şi timpul din toamnă este favorabil creşterii buruienilor se va executa o lucrare cu cultivatorul pentru distrugerea lor.Prin lucrarea repetată a ogorului, s-a realizat o aeraţie foarte intensă a stratului superficialde sol şi astfel, procesele de mineralizare a materiei organice, mereu reînnoită prin
1
 
 buruieni au condus la o nitrificare exagerată fără a producerea simultană de biomasămicrobiană.În urma cercetărilor s-a ajuns în România la concluzii ; care coincid în esenţă cu principiile agriculturii biodinamice în ceea ce priveşte lucrarea solului, respectiv limitareaadâncimii arăturii la 15 cm, urmată în cazul formării de hardpan de o afânare a solului la50 de cm şi la o distanţă de 1 metru între piesele scormonitoare, fară răsturnarea brazdei,astfel se asigură o aerare moderată pe tot orizontul important pentru dezvoltarearădăcinilor plantelor.Cercetările moderne au confirmat faptul că humusul ia naştere prin procese oxidative,iar aceste procese se realizează prin aerarea bună a solului prin lucrarea pământului înstratul de 10 - 15 cm de la suprafaţă.Principiul de bază al arăturii adânci (20-25 cm) şi foarte adânci (30-40 cm) esteforţarea germinării seminţelor de buruieni şi distrugere buruienilor , în vegetaţie.Evacuarea resturilor vegetale trebuie făcută la timp şi corect. Dacă ogorul va fi semănatîn primăvară şi timpul din toamnă este propice creşterii buruenilor se va lucra cucultivatorul în cazul în care solul este tasat, aratul din toamnă se înlocuieşte cu o afânareadâncă la 30 - 50 cm, realizată cu plugul – cizel, care nu întoarce brazda.Lucrarea solului prin arătură adâncă (20-25cm) şi foarte adâncă (30-40 cm) este oalternativă la tehnologia de afânare supercifială a solului, această tehnologie a fostaplicată de ferme agricole cu suprafeţe mari de teren, cu soluri fertile şi orizont humic profund.Pfeiffer (1937;1966) a prezentat ce se petrece într-un sol arat adânc şi foarte adânc .Avantajele sunt: solul este aerat, amestecat, straturile neutilizate sunt aduse la suprafaţă,dar starea biologică a solului nu se ameliorează. Stratul viu de sol, de la suprafaţă esteîngropat respectiv gunoiul, resturile vegetale. Stratul profund încă nevitalizat, este adusla suprafată şi treptat se vitalizează cu microflora existentă, aceasta este capabilă să seînmulţească metabolizînd humusul relativ stabil adus la suprafaţa solului ,astfel începesărăcirea în humus a solului arat adânc şi foarte adânc. Dupa Pfeiffer acest strat profund,nevitalizat, adus la suprafaţă are nevoie de mai mulţi ani pentru a se impregna cu viaţă.Deasemnea prin arătura adâncă şi foarte adâncă se realizează un strat compact de pământmai compact,aşezat peste stratul uneori afânat adus prin arătură la partea inferioară a brazdei, între aceste două stări se produce o separaţie de stare fizică şi apa circulă maigreu pe verticală.După mulţi ani de repetare a acestei arături adânci humusul se degradează datoritămicroflorei care se dezvoltă în primii 10-15 cm de la suprafaţă, sărurile minerale rezultatese împuţinează şi recoltele descresc, dar s- a găsit şi soluţia “fertilizarea”, cu îngrăşăminte chimice, metodă combătută de unii agricultori şi cercetători încă înainte de celde al doilea Război Mondial.Prin inversarea chiar parţială a stratului de 30- 40 cm de sol , prin arătură se trimite laadâncime o mare parte din materia organică de la suprafaţa solului.Pentru o agricultură de calitate superioară specialistul trebuie să execute acea lucrarea solului, care se pretează cel mai bine la caracteristica fizico- mecanică, la umididate ,laîncărcătura cu resturi vegetale, dar să respecte principiul fundamental de afânaresuperficială a solului. 
2
 
Prin activitatea microflorei anaerobe se eliberează bioxid de carbon, hidrogen sulfuratşi acizi organici care acidifică solul.Creşte intensitatea proceselor de reducere chimică,iar sărurile oxidate ale elementelor nutritive sunt reduse, cedând oxigenul lor pentrurespiraţia microflorei anaerobe.Acidifierea solului este accentuată şi perpetuată de ionii nitrici rezultaţi din azotul deamoniu şi din ureea date ca îngrăşăminte.Substanţele humice sintetizate , în acestecondiţii, sunt şi ele acide, sărace în ioni de calciu potasiu sau magneziu.Cu cât solul estemai puţin permeabil pentru apă, cu atât activitatea vitală aerobă este mai puternic prejudiciată.Lucrarea adâncă a solului fără răsturnarea brazdei este recomandată pentru distrugereahardpanului, acesta este un strat tasat care se formează sub orizontul arabil datorită presiunii repetate a tălpii plugului şi a roţilor tractorului. Dacă arătura se execută mereu la15- 20 cm, stratul tasat se produce la 20 – 30 cm şi cu cât arătura este mai adâncă şihardpanul se va realiza mai adânc.În Statele Unite ale Americii a fost promovată o tehnologie agricolă numită ”0tillage”, adică „fără nici o lucrare de bază a solului sau de întreţinere a stratului arabil”,însămânţarea se realizează cu semănători special, capabile sa afâneze solul numai în banda în care cade sămânţa, acest lucru s-a realizat în special pentru reducereacheltuielilor de producţie.Problemele care apar în cazul tehnologiei “no tillage” sunt: combaterea îmburuienăriişi faptul ca resturile vegetale tocate, în unele zone întârzie încălzirea solului şi decirasăriutl culturilor de primăvară, unii cercetători afirmă că fenomenul de îngheţ – dezgheţ, frecvent în timpul iernii adeseori fără zăpadă pe sol, poate afâna perfect solul.În cele din urmă se recomandă întreruperea culturii”no tillage” o dată la 3 - 4 ani, cu oarătură la 15 - 20 cm pentru încorporarea compostului, cu care să se susţină evoluţia pozitivă a fertilităţii solului, mai ales în soluri deficite fizic sau chimic.Putem concluziona că :
1)
Afânarea superficială, prin arături de bună calitate şi la timp,este favorabilăevoluţiei însuşirilor de fertilitate a solului.2)Afânarea adâncă şi foarte adâncă a solurilor, prin răsturnarea brazdei, conducetreptat la formarea hardpanului, mineralizare excesivă, diminuarea conţinutului înhumus.3)Afânarea adâncă a solului este mai bine sa se facă cu unelte de scormonire.
4)
Metoda alternării adâncimii de arătură nu este suficientă, deoarece se continuă, săse scoată la suprafaţă rezervele de humus.5)Lucrarea de afânare superficială a solului este mai economica.
6)
 Nelucrarea solului (0 tillage) este o tehnologie, neagresivă faţă de evoluţia proceselor de solificare şi poate fi combinată cu alte verigi tehnologice.Începând cu 1934 Insitutul de Cercetări Agronomice al României a organizat îndiferite regiuni din ţară, unde au studiat influenţa diferitelor tehnici de afânare asupradiferitelor tehnologii de afânare.Rezultatele au dovedit că nu e necesar să se are mai adânc de 20 cm, că este necesarăeliberarea terenurilor de resturile vegetale, dezmiriştirea cu grapa cu discuri, simultan curecoltarea culturii, apoi să se execute o arătură superficială de vară, urmată de o grăpare pentru nivelare, pentru combaterea buruienilor şi pentru a împiedica evaporarea apei dinsol.
3

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristian2168 liked this
Cristian2168 liked this
dormicro liked this
acsal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->