Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bibliai Nevek Es Fogalmak

Bibliai Nevek Es Fogalmak

Ratings:
(0)
|Views: 3,540|Likes:
Published by karmelhk3500
Bibliai lexikon
Bibliai lexikon

More info:

Published by: karmelhk3500 on Feb 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2015

pdf

text

original

 
BIBLIAI NEVEK ÉSFOGALMAK 
AB.
Az izráelita év ötödik hónapja (4Móz 33,38).
ABADDON
(pusztulás, megsemmisítés, bukás; pusztító, tönkretevő; mélység, pusztuláshelye). Jób 31,12-ben azt jelenti: »megemészteni«; Jób 26,6; Péld 15,11; 27,20-ban »a halottak országa«; Jób 28,22-ben »halál« a jelentése; a Jel 9,11-ben görögül: »Apollion« az angyal neve,aki a pokol mélysége felett uralkodik.
ABANA
(köves, sziklás szilárd alap). Folyó Damaszkuszban (2Kir 5,12).
ABAGTA
(Isten adta, boldog, jómódú; szépalakú). Ahasvérus (2) király udvarmestere (Eszt1,10).
ABARIM
(egy folyón vagy völgyön túli; vidékek, palánkok, szegélyek; átkelő helyek, gázlók; barázdák; hegyoldalak). Vagy a Jordántól keletre eső terület, vagy a moábiták földjétőlészaknyugatra fekvő hegylánc (4Móz 27,12).
ABBA.
Arámul: atya, édesapa. (Mk 14,36; Róm 8,15; Gal 4,6).
ABDA
(Isten szolgája, rabszolgája).1.) Adónirám atyja (1Kir 4,6).2.) Lévita a fogság után (Neh 11,17).
ABDÉEL
(Isten szolgája). Selémia (3) atyja (Jer 36,26).
ABDI.
Rövidített alakja az »Isten szolgája« szónak (az én szolgám, az Úr szolgája).1.) Lévita, Etán nagyapja (1Krón 6,44).2.) Zsidó férfi, aki elbocsátotta idegen feleségét (Ezsd 10,26).
ABDIÁS
(Jahve szolgája, tisztelője, imádója).1.) Aháb (1) udvarmestere, aki Jézabel üldözése elől 100 prófétatanítványt elrejtett (1Kir 18,3–16).2.) Pap, aki Nehémiással megpecsételte a szövetséget (Neh 10,5).3.) Próféta, a hasonló nevű könyv szerzője (Abd 1).
ABDIÁS KÖNYVE
Ún. kis próféta; témája Edom pusztulása, amely emberemlékezet ótaIzráel ellensége volt; a könyv nincs keltezve, valószínűleg Kr. e. a 8. század végéről való; Aház, júdabeli király idejéből, amikor Edom és a filiszteusok szövetkeztek Izráel ellen (19. v.).
 Felosztása:
1. ítélethirdetés Edom ellen (1–14. v.) 2. Izráel helyreállítása az Úrnak napján(15–21. v.).
ABDIÉL
(Isten szolgája). Családfő Gád törzsében (1Krón 5,15).
ABDON
(szolgálatkész, alázatos; szolgálat, szolgaság).
 
1.) Izráel bírája (Bír 12,13–15).2.) Sasák fia (1Krón 8,23.28).3.) Jéhiel (7) fia (1Krón 8,30).4.) Jósiás (1) király tisztviselője (2Krón 34,20). Egyéb helyeken: »Akbór« (2).5.) Lévitaváros Áser törzse területén (Józs 21,30; 1Krón 6,74).
ABEDNEGÓ
(Negó szolgája, a fény szolgája, a fénysugár szolgája; a tűz szolgája). Ezt a babilóniai nevet kapta »Azáriás« (16), Júda egyik fejedelmi ifja, Dániel (3) társa (Dán 1,7).
ÁB.
Atya, ősatya, a teremtés ősoka, gondoskodó, tanító, tanácsadó.
ÁBEL I.
(lehelet, lélegzet, semmiség, elmúlás, esendőség). Ádám és Éva második fia, akit bátyja, Kain meggyilkolt (1Móz 4).
ÁBEL II.
(liget, rét, gyep). Különböző helységnevek, amelyek termékenységük éskellemességük által tűnnek ki.
ÁBEL-BÉT-MAAKA
(Maaka háza melletti liget, rét a szolgaság háza mellett; az elnyomássirató háza). Határerődítmény Naftali földjén (2Sám 20,15). Ide menekült Séba (5) Dávid királyelől (2Sám 20,14–22). Később Benhadád (1) lerombolta (1Kir 15,20), III. Tiglát-Pilnéser pedig alakosait asszír fogságba hurcolta (2Kir 15,29). Lásd még: ÁBELMÁIM.
ÁBEL-HASSITTIM
(akácliget). Helység Moábban (4Móz 33,49). Lásd még: SITTIM.
ÁBEL-KERAMIN
(szőlőskertek ligete). Ammonita falu Jordántól keletre (Bír 11,33).
ÁBELMÁIM
(a vizek ligete, siratás vize). így nevezi a 2Krón 16,4 az ÁBEL-BÉT-MAAKAerődítményt.
ÁBELMEHOLA
(táncrét, körtáncliget). Valószínűleg falu a Jordán völgyében (Bír 7,22).
ÁBEL-MICRÁJIM
(az egyiptomiak rétje vagy panasza, gyász, siránkozás). HelységJordántól keletre (1Móz 50,11).
ABI
(Atyám az Úr, Atyám). Ezékiás (1) király anyja (2Kir 18,2; a 2Krón 29,1 »Abijá«-nak (8)nevezi).
ABIÁSZÁF
(Atyám összegyűjtött, az összegyűjtés Atyja, összegyűjtés; összegyűjtő). Elkána(2) fia (2Móz 6,24; az 1Krón 6,23-ban és 9,19-ben »Ebiásáf«-nak olvassuk).
ABIB
(kalász; kalász-hónap). Az első hónap neve a fogság előtti korban (2Móz 13,4; 23,15;34,18).
ABIDA
(az én Atyám tudja, a megismerés, a tudás Atyja; megismerés). Midián fia (1Móz 25,4;1Krón 1,33).
ABIDÁN
(az én Atyám bíró, a jog, az igazságszolgáltatás Atyja; bíró, az Atya ítél). Benjámintörzsének fejedelme (4Móz 1,11; 7,60; 10,24).
ABIÉL
(Isten az Atyám, Atyám Isten; az erő, a hatalom Atyja).1.) Kis (1) atyja, Saul (1) király nagyatyja (1Sám 9,1).2.) Dávid hőse (1Krón 11,32).
ABIÉZER 
Atyám segítség, a segítség atyja; segítő).1.) Manassé törzse egyik nemzetségének feje (Bír 6,11–24; Józs 17,2). 4Móz 26,30 »Jezer«-nek nevezi.
 
2.) Dávid hőse (1Krón 11,28).
ABIGAIL
(az én Atyám örvendezik, Atyám az öröm, az öröm Atyja, Atyám az öröm forrása).1.) Nábál, majd később Dávid felesége (1Sám 25,3.39–44).2.) Dávid nővére (1Krón 2,16).
ABIHAIL
(az Atyám erősség; az erősség, erő, hatalom Atyja).1.) Lévita, Súriel atyja (4Móz 3,35).2.) Abisúr felesége (1Krón 2,29).3.) Gádita férfi (1Krón 5,14).4.) Roboám felesége (2Krón 11,18).5.) Eszter királyné apja (Eszt 2,15).
ABIHU
(Atyám Ő – ti. Isten –, akinek Ő – Isten – az Atyja). Áron második fia (2Móz 6,23).Fivérével, Nádábbal (1) együtt megölte őt az Úr, mert idegen tüzet vittek az Úr elé (3Móz 10).
ABIHÚD
(Atyám felség, csillogás, gazdagság; a dicsőség, hírnév, gazdagság, tisztelet Atyja).Benjámin unokája (1Krón 8,3).
ABIJA
(Jahve az Atyám; akinek Isten az Atyja).1.) Hecron (1) felesége (1Krón 2,24).2.) Benjámin (1) unokája (1Krón 7,8).3.) Sámuel (1) próféta fia (1Sám 8,2).4.) Áron leszármazottja (1Krón 24,10).5.) Jeroboám fia (1Kir 14,1–18).6.) Júda királya, Roboám fia és utóda (2Krón 12,16).7.) Pap Nehémiás (3) idejében (Neh 10,7).8.) Ezékiás (1) király anyja (2Krón 29,1). A 2Kir 18,2-ben: »Abi«.9.) Pap, aki Zorobábellel visszajött a fogságból (Neh 12,4; Lk 1,5).
ABILÉNÉ
(rét, keserűség ligete, szenvedés ligete, siratóhely). Fejedelemség Antilibanontólkeletre; Keresztelő János fellépése idején Lisániás volt a negyedes fejedelme (Lk 3,1).
ABIMÁÉL
(Isten az Atyám, az én Atyám Isten; egy atya Istentől). Joktán fia vagyleszármazottja (1Móz 10,28).
ABIMÉLEK 
(király az apám, egy király apja; atya-király; valamennyi filiszteus király közöscíme).1.) Gérár, filiszteus város királya (1Móz 21,22–24).2.) Gérár egy másik királya (1Móz 26).3.) Gedeon fia egyik ágyasától (Bír 8,31).4.) A Zsolt 34,1-ben szereplő filiszteus király.5.) Pap Dávid korában (1Krón 18,16).
ABINÁDÁB
(Atyám bőkezű, nemes; nemesek Atyja, a bőkezűség Atyja; az Atya önként,szívből ajándékoz).1.) Lévita, akinek házában egy ideig a szövetség ládáját őrizték, Uzza (5) atyja (1Sám 7,1–2).2.) Isai fia (1Sám 16,8; 17,13).3.) Saul (1) fia (1Sám 31,2).4.) Salamon rokona (1Kir 4,11).
ABINOÁM
(Atyám jóság, a kedvesség Atyja, a jóindulat Atyja). Bárák atyja (Bír 4,6).

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
Gősi Csaba liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Pál Szabó liked this
Ferenc Flórián Bognár liked this
halasz.zsolt liked this
bogar1015 liked this
fooka18 liked this
Klarisszeum liked this
Atty85 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->