Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Domus Util Imobiliare - supliment 24 feb cotidian Romania libera

Domus Util Imobiliare - supliment 24 feb cotidian Romania libera

Ratings: (0)|Views: 101|Likes:
Published by casamea.ro

More info:

Published by: casamea.ro on Feb 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2010

pdf

text

original

 
Miercuri 24 februarie 2010
Supliment al ziarului
IMOBILIARE
TERENURILE CU PROBLEMEIES LA V}NZARE
     U     T     I     L
     D    o    m    u    s
Amenajare open spacepentruzona de zi
Pagina 4
Alegepernapotritiv[
Pagina 5
Foto: Dan Alexandru
A
NCA
G
HIORGHIU
G[sirea unui model de cas[ corespunz[tor este o performan\[. Este nevoiede o bun[ informare de imagina\ie =i,mai ales, de un arhitect bun.Exist[ o serie de elemente de care tre buie \inut neap[rat seama atunci cândse decide modelul casei. Printre acestease num[r[ în primul rând dimensiuneaterenului, tipul solului, punctele cardinale pentru a =ti cum trebuie amplasat[construc\ia în sit. Mai mult, zona undeurmeaz[ s[ fie construit[ casa dicteaz[stilul arhitectural al acesteia. În cazul în care terenul este de dimensiuni reduse, e indicat ca suprafa\a locuin\ei s[ fiemic[ pentru a r[mâne loc =i pentru gr[din[. Pe un teren mare se poate opta(nu este obligatoriu) pentru o cas[ dedimensiuni mai mari. Noile tendin\e,practic casele moderne, se orienteaz[spre dimensiuni mai mici, în multe cazuri doar cu un singur nivel, cu maximum cinci camere. Acest fapt se datoreaz[ nu numai crizei economice, ci =imultor alte considerente de ordinfunc\ional, casa trebuind s[ corespund[propriilor nevoi de confort =i reprezentare. Exist[ îns[ proprietari care de\in ocas[ veche, b[trâneasc[ pe care prefer[s[ o renoveze `n loc s[ o vând[. Recurgând la aceast[ metod[ nu numai c[se evit[ o tranzac\ie defavorabil[, pre\ul pie\ei fiind destul de sc[zut în acestmoment, dar proprietarii se pot bucurade o cas[ nou[ cu costuri relativ sc[zute.O alt[ tendin\[ important[ este gradulsporit de izolare precum =i utilizareamaterialelor naturale la construire(lemnul, c[r[mida =i \igla ceramic[ fiindun exemplu în acest sens), dar =i apropierea de natur[ (gr[din[, terase).Foarte important[ este consultareaunui arhitect înainte de începereaconstruc\iei. Acesta =tie cel mai bine cefel de cas[ se preteaz[ terenului existent. Pentru un rezultat bun, decizia final[ nu se poate lua decât în comun, împreun[ cu proprietarii, fiind necesar[ o colaborare strâns[ între cele dou[p[r\i.
(continuare `n paginile 23)
Tipuri de case
 pentru un traimodern
Noile tendin\e decriz[: case de dimensiuni mai mici, în multe cazuri doarcu un singur nivel,cu maximum cincicamere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->