Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dezvoltare Rurala si Fonduri Europene

Dezvoltare Rurala si Fonduri Europene

Ratings: (0)|Views: 525|Likes:
Published by Artech Software

More info:

Published by: Artech Software on Feb 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
1
 
Dezvoltare rurala si fonduri europene.Rolul administratiei publice
I. Contextul generalEvolutiile recente in sistemul de finantare
europeana prin Politica Agricola Comuna(PAC) confirma doua tendinte majore, care au putut fi observate chiar din primii ani aideceniului trecut:-
orientarea predominanta catre finantarea programelor de dezvoltare a spatiului rural
 (pana acum aproximativ un deceniu, prioritatea era acordata finantarii agriculturii prin plati directe pentru fermieri si subventii) si-
cresterea complementaritatii finantarii agriculturii si a spatiului rural cu finantarea prin alte politici (in special cea regionala)
, cu scopul esential de a promovarea un procesgeneral de coeziune economica, sociala si teritoriala.Semnificatia majora a acestui nou context de finantare este ca, prin bugetul comunitar,
comunitatile rurale pot primi in prezent bani pentru a-si sustine strategii dedezvoltare
, scop in care finantarile prin programe specifice mediului rural pot fi corelatecu programe de finantare prin politica regionala, politica de mediu, politica deintreprindere, politica in domeniul educatiei, etc.Pentru a beneficia eficace de sistemul interventiilor comunitare
, problema majorapentru comunitatile rurale
romanesti este legata de:-
 
identificarea diferitelor oportunitati de finantare;
-
 
elaborarea unui portofoliu de proiecte adecvat propriilor optiuni de dezvoltare;
-
 
gasirea surselor de co-finantare.
Aparent nu foarte complicat,
un astfel de demers este conditionat esential de elaborareaunei strategii de dezvoltare durabila, dezvoltarea resursei umane si promovarea de parteneriate public – privat 
pe arii tematice prioritare de interes comun, de preferat inasociere cu administratii teritoriale invecinate.Avand in vedere complexitatea unei astfel de abordari si tinand cont de situatia particulara a ruralului romanesc (infrastructura economica si sociala deficitara, proprietate fragmentata, cu predominanta fermelor de semi-subzistenta; fragilitatestructurala, in multe cazuri chiar monoproductie; calitate slaba a antreprenoriatului silipsa surselor de investitii, calitate slaba a serviciilor si nivelul redus de educatie siformare profesionala a fortei de munca; rigiditate la schimbare si elasticitate redusa aofertei), rezulta ca
rolul motor in dezvoltarea rurala si in valorificareaoportunitatilor oferite de contextul european trebuie sa revina administratieipublice.
 
In cadrul Perspectivelor financiare 2007-2013 ale Uniunii Europene
, comunitatilerurale vor putea fi cofinantate atat prin fonduri specifice Politicii Agricole Comune, cat si
 
2 prin instrumente financiare ale altor politici comunitare, in special fondurile structuraledin cadrul politicii regionale.
II. Finantari prin Politica Agricola ComunaPolitica Agricola Comuna,
finanteaza comunitatile rurale prin
doua fonduri:
Fondul European Agricol de Garantare
 – FEAGA, adresat pietelor agricole reglementate (asanumitelor piete comune organizate) si
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
– FEADR, adresat masurilor de dezvoltare rurala durabila devenita al doilea pilon alaplicarii PAC dupa reforma din 2003 si cu o pondere tot mai importanta in finantarea prin bugetul comunitar.Atentia principala a administratiilor publice locale din mediul rural trebuie orientata catreoportunitatile de finantare prin
FEADR, instrumentul cel mai bine adaptat nevoilor dedezvoltare a comunitatilor rurale
si care asigura un context unitar si coerent desustinere europeana a strategiilor locale de dezvoltare. Conform ReglementariiConsiliului EC 1698/2005, transpusa in legislatia romaneasca prin Ordinul 243/aprilie2006, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala este structurat pe 4 axe definantare. Fiecare axa include mai multe masuri cu rolul de a promova proiecte specificecare sa contribuie la realizarea obiectivelor generale ale Politicii Agricole Comune, inconcordanta cu programul national de dezvoltare rurala si cu strategiile locale.
Schematic, finantarile FEADR vor urmari:A. prin Axa I – 
 
Cresterea competitivit
ăţ
ii sectoarelor agricol
ş
i silvic:
- promovarea cunoasterii si ameliorarea capitalului uman
prin actiuni de preg
ă
tire profesional
ă
 
ş
i informare, difuzarea de cuno
ş
tin
ţ
e
ş
tiin
ţ
ifice
ş
i practici inovatoare, promovarea pensionarilor timpurii si a stabilirii tinerilor fermieri în mediul rural,utilizarea serviciilor de consultan
ţă
si crearea de servicii in sprijinul agentilor economiciagricoli si silvici);-
restructurarea si dezvoltarea capitalului fizic
, prin modernizarea exploata
ţ
iilor agricole,cre
ş
terea valorii economice a p
ă
durilor, cre
ş
terea valorii ad
ă
ugate a produselor agricole
ş
isilvice, dezvoltarea de noi produse si tehnologii, imbun
ă
t
ăţ
irea
ş
i dezvoltareainfrastructurii legate de dezvoltarea
ş
i adaptarea agriculturii
ş
i silviculturii, actiuni de preventie si revigorare a potentialului productiv distrus de dezastre naturale;-
masuri de tranzitie, specifice noilor state membre
(sprijinirea exploata
ţ
iilor agricole desemi-subzisten
ţă
, sprijinirea înfiin
ţă
rii grupurilor de produc
ă
tori, servicii de consiliere siconsultanta;
B. prin Axa II - "Îmbun
ă
t
ăţ
irea mediului
ş
i a spatiului rural",
masuri pentru
utilizarea durabila a terenurilor agricole si silvice,
prin plati compensatorii pentruhandicap natural, actiuni de agromediu, prime de împ
ă
durire, plati "Natura 2000";
C.
 
prin Axa III "Calitatea vie
ţ
ii în spa
ţ
iul rural
ş
i diversificarea economiei rurale":
 
3
-
 
masuri pentru diversificarea economiei rurale
, prin diversificarea activit
ăţ
ilor non-agricole, sprijin pentru crearea
ş
i dezvoltarea microîntreprinderilor, incurajareaactivit
ăţ
ilor turistice;-
masuri de imbunatatire a calitatii vietii
, prin dezvoltarea serviciilor de baz
ă
pentrueconomia
ş
i popula
ţ
ia rural
ă
(cu rolul de a creste atractivitatea satelor), renovarea
ş
idezvoltarea satelor, conservarea
ş
i îmbun
ă
t
ăţ
irea mo
ş
tenirii rurale (spre exemplu, planuride protectie si administrare asociate cu siturile Natura 2000, masuri pentru revigorarea siintretinerea siturilor de mare valoare naturala, precum si a mostenirii culturale);
D. prin Axa IV LEADER,
actiuni privind elaborarea de strategii de dezvoltare locala,dezvoltarea de parteneriate public-privat, proiectarea si implementarea strategiilor, finantarea programelor de cooperare
.
Administratia publica are responsabilitatea sa se implice la nivelul tuturor axelor
,fie ca solicitant, fie ca partener, fie ca institutie de sprijin si coordonare prin actiunicomplementare de informare, consultanta, diseminare, etc.
Responsabilitatea capromotor
revine insa pe un numar redus de masuri, in principal vizand:
1.
 
pe axa I, investitii pentru modernizarea infrastructurii agricole si silvice;2.
 
pe axa III, investitii pentru renovarea satelor,
conservarea
ş
i îmbun
ă
t
ăţ
ireamo
ş
tenirii rurale si in promovarea de actiuni pentru organizarea si dezvoltarea parteneriatelor public – privat;
 3.
 
pe axa IV, functionarea Grupurilor de Actiune Locala (parteneriatele publicprivat din cadrul programului LEADER) si implementarea proiectelorincluse in strategia de dezvoltare locala.
In mod concret
, ca portofoliu posibil de proiecte
, pot fi avute in vedere:
1.
 
pe axa I:
constructii sau modernizari de drumuri agricole, inclusiv sisteme demarcare, semnalizare; moderenizarea sistemelor de irigatii si desecare; asigurareasurselor de apa si energie electrica; retele de alimentare cu energie electrica aexploatatiilor agricole; lucrari de protectie a terenurilor impotriva inundatiilor;amenajari de drumuri forestiere de utilitate privata; constructia si consolidareadigurilor si paraielor din zone cu risc; lucrari hidrotehnice; (toate lucrarile trebuieincadrate in planul de urbanism general si in planul de urbanism zonal);
 2.
 
pe axa III:
retele de aprovizionare cu apa potabila, cu gaz; sisteme de canalizaresi epurare a apei; retele de drumuri comunale, strazi, drumuri de acces la obiectiveturistice; alei pietonale, amenajari de piete comerciale, parcuri; constructii siamenajari de locuri de recreere (spatii de joaca, terenuri de sport); renovari deconstructii cu valoare arhitecturala, culturala sau istorica; investii in serviciiculturale si ale bibliotecilor (echipamente, dotari); amenajarea centrelor deinformare turistica; promovare si informare turistica, alte investitii cu caracter  public avand rolul de conservare si valorificare a mostenirii culturale sitraditionale sau investii socio-culturale cu rol de ameliorare a conditiilor de viata;
 
3.
 
pe axa IV:
constituirea si functionarea Grupurilor de Actiune Locala, elaborareasi implementarea strategiilor de dezvoltare locala, implementarea proiectelor decooperare (intre teritorii ale aceluiasi stat, intre teritorii apartinand unor statediferite). Proiectele propuse vor avea la baza parteneriate public privat (public

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Robert Roberty liked this
crestin ion liked this
anukada liked this
vero7777 liked this
Ramona Paraschiv liked this
dac_18_ag liked this
simple_ liked this
a,deyutza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->