Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
CRM 2008 Documentation

CRM 2008 Documentation

Ratings: (0)|Views: 91|Likes:
Published by Héba Noweir
This was my graduation project in the Scholarship of the ministry of Communications and information Technology 2008 - It was about analyzing and implementing a full CRM system for Internet Service Providers. All the Forms and reports were developed using Oracle Forms and Reports Tools and of course Database used was Oracle DB 10G. This project won the 1st prize in all branches of the training company all over Egypt.
This was my graduation project in the Scholarship of the ministry of Communications and information Technology 2008 - It was about analyzing and implementing a full CRM system for Internet Service Providers. All the Forms and reports were developed using Oracle Forms and Reports Tools and of course Database used was Oracle DB 10G. This project won the 1st prize in all branches of the training company all over Egypt.

More info:

Published by: Héba Noweir on Feb 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

 
 
 
Jejholzhim
Qe nekhee zdlz aiij seejs eem hc zdex qe~e pklmzej hm l ce~zhke sihk qim‘za~iq qhzdiuz ol~e lmj lzzemzhim-Qe lksi nekhee zdlz pklmzs qim‘z a~iq ie~mhadz lmj zdlz hm i~je~ zi emgixqdlz qe dle pklmzej6 qe dle zi ne plzhemz umzhk zdex l~e oibpkezekx a~iqm-Lmj qdem zdex l~e oibpkezekx a~iqm lmj neoibe neluzhcuk+ qe dle zip~izeoz zdeb nx qlze~hma zdeb oimzhmuiuskx lmj mee~ kez zdeb umzhk zdex l~ecukkx oie~ej nx jusz qdhod jesz~ixs zdeh~ sdhme lmj neluzx lmj keljs zdeb ziqhzde~ lmj jelzd-Qe l~e miz la~houkzu~lk emahmee~s mehzde~ iu~ p~igeoz hs oimoe~mej hmla~houkzu~e6 nuz shbpkx qe qlmzej zi zlfe l bibemz zi etp~ess iu~ jeepa~lzhzuje+ zdlmfs lmj lpp~eohlzhim zi
I~lsoib Z~lhmhma lmj Zeodmikiax 
 Oemze~ ~ep~esemzej hm lkk hzs szlcc szl~zhma c~ib zde Icchoe nixs plsshma nx lkkiu~ jel~ hmsz~uozi~s7
Ema- _de~hc Bidlbej 
+
Ema- Bidlbej Cl~~la 
+ lmj
Ema- Hn~ldhb Ek" Miublmx 
6 iu~ Zeodmholk _uppi~z ~esoue~
Ema- ^lbx Clxew 
lmj emjhma upnx
B~s- _imhl Mlax 
zde Blmlae~ ic zde oemze~ qdi suppi~zej us l kiz lmjdekpej us l kiz hm lodhehma qdlz qe dle lodheej hm zdhs p~igeoz- Zdex qe~elkqlxs emoiu~lahma us zi chmj iuz iu~ iqm olplnhkhzhes+ zdex mee~ inkhaej uszi ji sibezdhma qe jhj miz khfe zi ji6 zdex dle puz us im zde ~hadz z~lof lmjdle j~hem us zi l ~elk szl~z ic l p~icesshimlk khce hm zde mel~ cuzu~e-Miq qe auess zdlz xiu dle lkbisz umje~sziij zde lmlkiax ic pklmzs qeusej lz zde neahmmhma-Qe qe~e zde seejs hm zdeh~ qlx zi a~iq+ zde p~igeoz qls zde ce~zhke sihk lmjzdise seejs qim‘z dle a~iqm p~ipe~kx qhzdiuz zde ol~e lmj lzzemzhim ic
IZZ 
IZZ+Qi~js olmmiz zekk diq buod qe l~e a~lzecuk zi xiu
P~igeoz‘s Zelb
 
P~ecloe
 
Hmz~ijuozhim7
 
Qdlz hs O^B9 
O^B hs l nushmess sz~lzeax zdlz oie~s bezdijs lmj zeodmikiahes usej nxoibplmhes zi blmlae zdeh~ ~eklzhimsdhps qhzd okhemzs- Hmci~blzhim szi~ejim ethszhma ouszibe~s $lmj pizemzhlk ouszibe~s( hs lmlkxwej lmj usej zizdhs emj-O^B hs l sxszeb+ qdhod olpzu~es zde ouszibe~ hmci~blzhim zdlz slkespeipke dlj z~ljhzhimlkkx fepz hm zdeh~ deljs i~ mizeniifs+ zi zu~m zdiuslmjsic hsiklzej piiks ic fmiqkejae hmzi ime ie~heq ic zde ouszibe~ nlse "zdus blfhma hz elshe~ zi ~eoiamhwe o~iss"sekk lmj up sekk ippi~zumhzhes lmjzi spiz lmj ljj~ess bl~fez z~emjs-O^B lksi p~ihjes zde nh~j‘s exe heq ci~ zde oibplmx ~esiu~oes lmjzdeh~ uzhkhwlzhims zi zde dhade~ keek blmlaebemz ic zdlz oibplmx-O^B hs essemzhlk zi oibpeze ecceozhekx hm zijlx‘s bl~fezpkloe- Zde bi~eecceozhekx zde oibplmx uses hmci~blzhim lniuz ouszibe~s zi beez zdeh~meejs+ zde bi~e p~ichzlnke lmj zde aiij ~eklzhims qhzd ouszibe~s-
 
Aeme~ho O^B 
Hz olm ne jepkixej hm lmx i~almhwlzhim- Zlfhma lkk zde aeme~lk chekjs hmlooi~jlmoe qhzd zde i~almhwlzhim-
 
Ailks lmj Zl~aezs 
Zde ailk ic zdhs p~igeoz hs zi blfe etpe~zhse llhklnke zi jeohshim blfe~slmj zeodmhohlms qdi meej lmsqe~s |uhofkx-Zde sxszeb olm lsshsz supe~hsi~s lmj blmlae~s qhzd shzulzhimlssessbemz lmj kima"~lmae pklmmhma-
 
Luziblzej O^B sxszebs 
Lm hmzea~lzej sez ic nushmess lppkholzhims zdlz ~ekhes im l shmake jlzlnlselmj l shmake jlzl bijek-Luziblzej O^B p~ioesses l~e iczem usej zi aeme~lze luziblzhope~simlkhwej bl~fezhma nlsej im zde ouszibe~ hmci~blzhim szi~ej hm zdesxszeb-

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sathish Kumar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->