Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
78Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jules Verne - Hector Servadac

Jules Verne - Hector Servadac

Ratings: (0)|Views: 638 |Likes:
Published by Peter Blood
Roman de fictiune al cunoscutului autor francez
Roman de fictiune al cunoscutului autor francez

More info:

Published by: Peter Blood on Feb 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
1
Jules Verne –
Hector Servadac Voyages et aventuresa a travers le monde solaire
 Editions Hetzel Dessins de P. Philippoteaux, graves par Laplante
 
2
HECTOR SERVADACCălătorii şi aventuri în lumea solară
PARTEA ÎNTÂICAPITOLUL ICONTELE: „POFTIM CARTEA MEA DE VIZITĂ!”CĂPITANUL: „IAT-O PE-A MEA!”
— Nu, domnule căpitan, nu-mi convine să vă cedez locul.— Regret, domnule conte, dar pretenţiile dumneavoastră nu le vor schimba peale mele.— Sigur?— Cât se poate de sigur.— Vă atrag totuşi atenţia că trebuie să aveţi în vedere că am fost înainteadumneavoastră, deci primul.— Iar eu, vă răspund că, în privinţa asta, vechimea nu poate crea nici un drept.— Voi şti să vă silesc să-mi cedaţi locul, domnule căpitan.— Nu cred, domnule conte.— Îmi închipui că o lovitură de sabie...— Nu mai mult decât un foc de pistol.— Poftim cartea mea de vizită!— Iat-o pe a mea!După aceste cuvinte, care răsunară ca nişte încrucişări de sabie, adversarii îşischimbară cărţile de vizită între ei. Pe una scria:HECTOR SERVADACCăpitan la statul major MostaganemPe cealaltă:CONTE VASILI TIMAŞEV La bordul goeletei
Dobrîna
 Când să se despartă, contele Timaşev întrebă:— Unde-i vor întâlni martorii mei pe ai dumneavoastră?— La statul major, azi, la două, dacă vă convine, răspunse Hector Servadac.— La Mostaganem?— La Mostaganem.Acestea fiind zise, căpitanul Servadac şi contele Timaşev se salutară plini decurtoazie.Dar, în clipa când erau gata să se despartă, contele Timaşev făcu o ultimăremarcă:— Socot, domnule căpitan, că-i mai bine să păstrăm secretul asupra adevărateicauze a întâlnirii noastre.— Aşa socot şi eu, spuse Servadac.— Nu va fi rostit nici un nume!— Nici unul.— Şi pretextul?— Pretextul? O discuţie muzicală, domnule conte, dacă sunteţi de acord.— Perfect, răspunse contele Timaşev. Eu am fost de partea lui Wagner — ceea
 
3
ce corespunde cu ideile mele.— Şi eu pentru Rossini — ceea ce corespunde cu ale mele, ripostă zîmbindcăpitanul Servadac.Apoi, contele Timaşev şi ofiţerul de stat major, după ce se salutară pentruultima oară, se despărţiră definitiv.Această scenă de provocare la duel se petrecuse către prânz, la capătul unuimic promontoriu al coastei algeriene aflată între Tenez şi Mostaganem, laaproximativ 3 km de gurile Şelifului. Promontoriul domina marea la vreo 20 de metri înălţime şi apele albastre ale Mediteranei veneau să i se aştearnă la poale, înspumând stâncile ţărmului înroşite de oxid de fier. Era 31 decembrie. Soarele, alecărui raze oblice împrăştiau de obicei luminiţe sclipitoare pe toate ridicăturile de terenale litoralului, era învăluit de o perdea deasă de nori. Pe deasupra, neguri groaseacopereau marea şi uscatul. Ceţurile acestea, care, datorită unei împrejurăriinexplicabile, cuprinseseră globul terestru de mai bine de două luni, nu conteneau săstânjenească comunicaţiile între diferitele continente. Dar în această privinţă nu eranimic de făcut.Contele Vasili Timaşev, părăsindu-l pe ofiţerul de stat major, se îndreptă către obarcă cu patru vîsle, care îl aştepta într-unul din micile golfuri ale coastei. De cum luăloc în ea, uşoara ambarcaţiune porni spre o goeletă pentru călătorii de plăcere care,cu brigantina strânsă şi trincheta pusă vertical pe direcţia vântului, aştepta la câtevasute de metri. Între timp, căpitanul Servadac făcu semn unui soldat care rămăsese la 20 depaşi de el să se apropie. Acesta, ţinând de frâu un minunat cal arab, veni lângă ofiţer fără să scoată un cuvânt. După ce sări cu uşurinţă în şa, căpitanul Servadac se îndreptă spre Mostaganem, urmat de ordonanţa sa care călărea un cal nu mai puţiniute decât al său.Era douăsprezece şi jumătate când cei doi călăreţi trecură Şeliful pe podul pecare geniştii îl construiseră de curând. Suna ora două fără un sfert în clipa când caiilor 
,
albi de spumă, se avântau pe poarta din Mascara, una dintre cele cinci intrăricare duceau în incinta crenelată a oraşului. În acel an, Mostaganem număra circa15.000 de locuitori, dintre care 3.000 de francezi. Era de multă vreme una dintrecapitalele districtuale ale provinciei Oran şi totodată capitala unei subdiviziunimilitare. Acolo se fabricau paste alimentare, ţesături preţioase, împletituri din rogozcu modele, obiecte de marochinărie. De aici se exportau în Franţa grâne, pânzeturide bumbac, lână, vite, smochine, struguri. Dar, la acea dată, ai fi căutat în zadar urma vechilor locuri de ancorare unde, odinioară, vapoarele abia se ţineau, scuturatede vânturile rele de vest şi nord-vest.Mostaganem poseda acum un port bine adăpostit, care îi îngăduia să sefolosească de toate produsele bogate din Mina şi din partea inferioară a Şelifului.Şi tot graţie refugiului asigurat, goeleta
Dobrîna
se încumetase să-şi petreacăiarna pe această coastă ale cărei faleze nu oferă nici un adăpost. Într-adevăr, dedouă luni încoace, aici se vedea fluturând, la capătul vasului, pavilionul rusesc şi înfaţa catargului cel mare înălţându-se pavilionul „
Iaht clubului Franţei 
”, cu semnuldistinctiv M.C.W.T.Căpitanul Servadac, după ce trecu de intrarea oraşului, se duse în cartierulmilitar Matmore. Acolo nu întârzie să întâlnească un maior din regimentul 2 depuşcaşi şi un căpitan din regimentul 8 de artilerie, doi camarazi pe care putea să sebizuie.Ofiţerii ascultară cu seriozitate cererea lui Hector Servadac de a-i sluji dreptmartori, în afacerea cu pricina, dar lăsară să le scape un zîmbet uşor când prietenul

Activity (78)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
doruk1964 liked this
Ardei Madalina liked this
ionel26 liked this
Jacky Russel liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this
Gelu Tasica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->