Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang Excel

Bai Giang Excel

Ratings: (0)|Views: 208|Likes:
Published by it_noi

More info:

Published by: it_noi on Feb 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
Bàigi
ngMicrosoft Excel
Ph
mQuang D
ũ
ng
B
nKhoa h
c máy tínhKhoa Công ngh
thông tinTr 
ườ 
ng
Đ
H Nông nghi
 pI HàN
iEmail: pqdung
@
hau1.edu.vnWebsite: http:
//
www.hau1.edu.vn
/
it
/
 pqdung
 
Ph
m Quang D
ũ
ng
Bài gi
ng MS Excel2
Kh
ở 
i
độ
ng Excel
C1: Kích
đ
úp chu
t vào bi
u t
ượ 
ng trên n
nmàn hình (Destop).
C2: Kích chu
t vào bi
u t
ượ 
ng c
a Excel trênthanh Microsoft Office Shortcut Bar 
ở 
góc trên bên ph
i n
n màn hình.
C3: Menu Start/Programs/Microsoft Excel
Ph
m Quang D
ũ
ng
Bài gi
ng MS Excel3
C
ử 
a s
làm vi
c c
a Excel
Ph
m Quang D
ũ
ng
Bài gi
ng MS Excel4
M
ở 
m
t t
p tr
ng m
ớ 
i (New)
C1:ch chu
t vào bi
u t
ượ 
ngNewtrênToolbar.
C2:
n t
h
ợ 
 p phímCtrl+N
C3:omenu File
/
 New…
/
Workbook 
 
Ph
m Quang D
ũ
ng
Bài gi
ng MS Excel5
M
ở 
m
t t
p
đ
ã ghi trên
ổ đĩ 
a (Open)
C1:ch chu
t vào bi
u t
ượ 
ngOpentrênToolbar.
C2:
n t
h
ợ 
 p phímCtrl+O
C3:omenu File
/
Open…
1. Ch
n n
ơ 
i ch
a t
 p2. Ch
n t
 p c
n m
ở 
3. B
m nút Open
để
m
ở 
t
 pB
m nútCancel
để
h
yl
nh m
ở 
t
 p
Ph
m Quang D
ũ
ng
Bài gi
ng MS Excel6
Ghit
p vào
ổ đĩ 
a (Save)
C1:Kích chu
t vào bi
u t
ượ 
ngSavetrênToolbar.
C2:
n t
h
ợ 
 p phímCtrl+S.
C3:omenu File
/
Save.
 N
ế
u t
 p
đ
ã
đượ 
c ghi tr 
ướ 
c t
tr 
ướ 
cthìl
n ghi t
 p hi
nt
i s
ghi l
i s
thay
đổ
i
t
l
n ghi tr 
ướ 
c
(cóc
m giác Excel không th
ự 
c hi
n vi
c gì).
 N
ế
ut
 p ch
ư
a
đượ 
c ghi l
n nàos
xu
t hi
n h
 p tho
iSave As,ch
n n
ơ 
i ghi t
 p trong khung Save in, gõ tênt
 p c
n ghi vào khungFile name,
n nútSave.
 
Ph
m Quang D
ũ
ng
Bài gi
ng MS Excel7
Ghit
p vào
 
đĩ 
a v
ớ 
i tên khác (Save As)
Khi ghi t
 p v
ớ 
i 1 tên khác tt
 p c
ũ
v
n t
n t
i,t
 p m
ớ 
i
đượ 
c t
o ra cócùng n
i dung v
ớ 
i t
 p c
ũ
.
Vàomenu File
/
Save As...
1. Ch
n n
ơ 
i ghi t
 p2. Gõ tên m
ớ 
i cho t
 p3. B
m nútSave
để
ghi t
 pB
m nútCancel
để
h
yl
nh ghi t
 p
 
Ph
m Quang D
ũ
ng
Bài gi
ng MS Excel8
Thoátkh
iExcel (Exit)
C1:
n t
h
ợ 
 p phímAlt+F4
C2:ch chu
t vào nútClose
ở 
góc trên cùng bên ph
i c
a s
làm vi
c c
aPowerPoint.
C3:omenu File
/
Exit
 N
ế
u ch
ư
a ghi t
 p vào
 
đĩ 
athìxu
t hi
n 1Message Box,ch
n:
Yes:ghi t
 p tr 
ướ 
c khi thoát,
 No:tht không ghi t
 p,
Cancel:hu
l
nh thoát.
 
Ph
m Quang D
ũ
ng
Bài gi
ng MS Excel9
Đị
ach
ô vàmi
n
Đị
a ch
ô
đị
a ch
mi
n ch
y
ế
u
đượ 
c dùng trongcác công th
c
để
l
y d
li
u t
ươ 
ng
ng.
Đị
ach
ô baog
m:
Đị
ach
t
ươ 
ng
đố
i: g
mtênc
tvàtênhàng. Víd
:A15, C43.
Đị
ach
tuy
t
đố
i: thêmd
u$ t
ướ 
ctênc
t
/
ho
ctênhàngn
ế
umu
nc
đị
nhph
n
đ
ó. Víd
: $A3,B$4, $C$5.
Đị
ach
t
ươ 
ng
đố
ithay
đổ
ikhisaochépcôngth
c,
đị
ach
tuy
t
đố
ithìkng.
Ph
m Quang D
ũ
ng
Bài gi
ng MS Excel10
Đị
ach
ô vàmi
n(ti
ế
p)
Mi
n làm
t nhóm ô li
n k 
nhau.
Đị
ach
mi
n
đượ 
ckhaibáotheocách:
 Đị 
ach
ỉ 
ô caotrái:
 Đị 
ach
ỉ 
ô th
ấ 
 pph
:A3:A6B2:D5$C$5:$D$8
 
Ph
m Quang D
ũ
ng
Bài gi
ng MS Excel11
D
chchuy
ncon tr
ô
ngchu
tkíchvàoô.
GõphímF5 (Ctrl+G),gõ
đị
ach
ô c
n
đế
nvàokhungReference, b
mnútOK.
Dùngcácpmsau
đ
ây:
đị
a ch
ômu
n
đế
n
Ph
m Quang D
ũ
ng
Bài gi
ng MS Excel12
Cácphímd
chchuy
ncon tr
ô:
+
,
,
,
d
chchuy
n1 ô theoh
ướ 
ngm
ũ
itên+Page Upd
chcon t
n1 trangnnh.+Page Downd
chchuy
nxu
ng1 trangnnh.+Homec
t
đầ
utiên(c
tA) c
adònghi
nt
i+Ctrl +
t
ớ 
ic
tcu
icùng(c
tIV) c
adònghi
nt
i.+ Ctrl +
t
ớ 
ic
t
đầ
utiên(c
tA) c
adònghi
nt
i.+Ctrl +
t
ớ 
idòngcu
ing(dòng65536) c
ac
thi
nt
i.+Ctrl +
t
ớ 
ing
đầ
utn(dòng1) c
ac
thi
nt
i.+Ctrl +
+
t
ớ 
iô tráitrênngA1).+Ctrl +
+
t
ớ 
iô ph
itrênngIV1).+ Ctrl +
+
t
ớ 
iô tráid
ướ 
ing(ô A65536).+Ctrl +
+
t
ớ 
iô ph
id
ướ 
ing(ô IV65536).

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ythanhadrong liked this
ythanhadrong liked this
h0ang8x liked this
trantrai liked this
nthaidtvt2004 liked this
nthaidtvt2004 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->