Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
145Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Această Lucrare Se Bazează în Principal Pe

Această Lucrare Se Bazează în Principal Pe

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,833 |Likes:
Published by elsirasirius

More info:

Published by: elsirasirius on Feb 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
Prefaţă
Această lucrare se bazează în principal pe scrierile budismului tibetan carefurnizează sursele de informaţie cele mai de încredere asupra legendei Shambalei.Totuşi şi numeroase alte cărţi au fost de asemenea consultate în scopul descopeririitradiţiilor paralele care venea să întregească această tradiţie tibetană.Prima întrebare care se pune este, firesc, despre originea numelui
Shambala
şi data apariţiei sale. Cuvântul “sham” în sanscrită înseamnă “linişte” şi este probabilcina cuntului Shambala. Literatura puranivorbte despre “InsulaShambalei” şi despre pământul ei binefăcător situat într-un lac de nectar. Scrierilepuranas din India situează apariţia cuvântului în timpurile când a fost redactat NoulTestament.Numele Shambala este menţionat de nenumărate ori în cărţile budiste dinTibet. Înainte chiar ca religia budistă să fie introdusă în secolul al VII-lea al ereinoastre, pământul Shambalei apărea pe o hartă geografică într-o carte Bon tibetană,veche de două mii de ani.Voluminoasele cărţi
Kanjur 
şi
Tanjur 
,
Vaidurya Alba
,
Analele Albastre(Deb-Ther Snoh-Po)
,
Calea Shambalei
 
(Lam-Yig)
,
Sfera Shambalei
(
ShambalaSin-Bkod-Pa
) şi multe alte scrieri tibetane, ne oferă o bază materială suficientăpentru o scurtă schiţă a acestui loc mistic. În sistemul Mahayana, Shambala este considerată un pământ minunat căruia îi putem găsi echivalentul în
Utopia
lui Thomas Mann, în
Noua Atlantidă
a luiFrancis Bacon şi în
Oraşul Soarelui
a lui Campanella, unde virtutea şi înţelepciuneacreează o comunitate ideală.A scrie despre Chang Shambala un studiu asupra ilor tibetanemenţionate mai sus şi care nu reprezintă decât o parte a literaturii religioase dinTibet, face să se nască neînţelegerile şi confuzia. O lungă parte a vieţii petrecută înExtremul Orient l-a ajutat pe autor să evite falsele interpretări comune occidentalilor şi, graţie ei, să sesizeze spiritul Doctrinei Shambalei.Occidentul ignoră aproape total Shambala înaintea studiilor doamnei HelenaBlavatsky care a revelat înţelepciunea străveche a Orientului unui public european şiamerican al erei victoriene puţin pregătit pentru această descoperire. Totuşi nu d-naBlavatsky ci misionari catolici Ştefan Cacella şi Jean Cabral au fost primii europeni aiistoriei moderne ce au dat un citat despre Shambala, vechi de acum 350 de ani. Dar este posibil ca Shambala să fi fost cunoscută în Europa mult mai demult sub altnume, despre care anumite presupuneri permit legarea de tradiţia extrem-orientală,de legendele medievale ale Sfântului Graal şi ale preotului Ioan.Aşa cum se spune într-o precizare despre Shambala de acum 600 de anifăcută de un apărător al budismului tibetan Tsong Khapa, un apel de pace şitoleranţă este lansat de acest loc misterios la fiecare sfârşit de secol.Scopul acestei lucrări este să aducă o modestă contribuţie la acest îndemnumanitar.1
 
Introducere
Un subiect dificil necesită o aprofundare neconvenţională în ceea ce priveştemetoda de cercetare, ceea ce explică alegerea noastră:
“a merge departe decărările bătătorite
aforism pitagoreic. O idee noîn ceea ce privteoriginalitatea trebuie să fie o contribuţie la suma de cunoştinţe deja acumulate. Eatrebuie să fie validată prin fapte pentru a nu rămâne în domeniul speculaţiilor pure şitrebuie să posede şi aspecte practice, pragmatice, fără de care ar fi inutilă.Deja, în timpul lui Krishna, pandit-ul Narada punea în gardă contra pericoluluiunei condamnări premature a ideilor noi: “Nu preferaţi niciodată aceste cuvinte” –spunea el – “nu cunosc aceasta, deci e rău; trebuie să studiezi pentru a şti, trebuiesă ştii pentru a înţelege şi trebuie să înţelegi pentru a judeca”. Intoleranţa în mijloculcăreia se află ştiinţa modernă, este un exemplu al erorii de a arunca, de a nu lua înconsiderare, de a nega conceptele noi şi metodele originale.Chiar pe timpul guvernării lui Cromwell, într-o atmosferă de îngustimespirituală şi de persecuţie, savanţii progresişti ai Angliei au fondat “Colegiul Invizibil”,care urma să devină cea mai importantă instituţie ştiinţifică a regatului, “RoyalSociety”. De abia se ştiu teva lucruri despre activitatea unei alte societăţi“invizibile”, ştiinţifice şi filozofice, care îşi urmează studiile în izolarea maiestuoasă amunţilor Himalaya. Aceşti savanţi posedă răspunsurile la întrebările cele maiabstracte şi cele mai absconse ale ştiinţei.Urmele acestei “confrerii” filantropice şi filozofice se găsesc în arhivele istoricedin timpurile cele mai îndepărtare până în epoca contemporană.Probele ce demonstrează existenţa reală a acestor oameni sublimi în trecutsunt destule, ca şi despre existenţa lor în prezent, dar suntem departe de a fi bineinformaţi asupra modului lor de viaţă şi asupra amplasării locurilor unde se găsescacum.Scepticismul a jucat ca o armă cu două tăişuri. Pe de o parte a distrusanumite teorii fără valoare, pe de altă parte a sfărâmat mai multe teorii serioase, deşipremature. Această armă nu trebuie folosipentru distrugerea conceptelor a căror absenţa poate fi deplânsă câteva decenii mai târziu. Istoria abundă în accidente deacest gen. În 1838, un medic încerca să convingă o doamnă că fantezia soţului ei ceconsta în fixarea pe plăci de cupru a trăsăturilor umane, era un semn al manifestăriinebuniei sale. Doctorul o sfătuia serios sa-şi ducă soţul, dl. Daguerre, la spitalulpsihiatric Bicetre din Paris. Din fericire pentru Louis Daguerre, Academia de ştiinţe îlsalvează curând pe inventator de la acest trist destin menţionând descoperireaprimei fotografii.Ce este realitatea? Aerul este o bucată de neant? Când acest aer este suflat într-un balon de cauciuc el devine dur ca lemnul. Există o realitate pentru copiii carese joacă, o alta pentru adulţi, o realitate pentru fizicianul nuclear ce lucrează culumea infinitezimală a atomului şi o alta pentru individul obişnuit aflat în contact cuobiectele solide ce-l înconjoară; o realitate pentru astronomul care studiază sistemelestelare de proporţii gigantice şi o alta pentru omul de pe stradă care trăieşte doar înprezent şi e incapabil să perceapă existenţa umanităţii în ansamblul său. În acest2
 
secol relativist, realitatea depinde de faţetele a ceea ce poate fi numită: realitateneobişnuită.Ceea ce este adevăr pentru unul nu este exact la fel şi pentru altul. Şi aşacum există multe “adevăruri” parţiale în acest vast univers, trebuie să le respectămpe toate, să beneficiem mutual de schimbul de idei chiar dacă par străine pentru noi.Aceasta lucrare se bazează pe convingerea ca există în lume o oază deCultură Cosmică, de unde reprezentanţii ei au condus umanitatea de-a lungulsecolelor precum o stea călăuzitoare, spre un grad mai înalt de înţelegere, spre omorală mai elevată şi spre o percepţie mai profundă a fraternităţii umane. În epoca critică în care trăim, societatea actuală se va lăsa oare ghidată deaceastă lumină? Viitorul ne va oferi cu siguranţă răspunsul.Există două feluri de oameni – aceia ce cunosc de la început adevărul şi aceiace-l admit tardiv. Şi mai există pionierii care fac să avanseze cultura şi civilizaţia, aşacum o demonstrează istoria ştiinţei, artei, filozofiei.Nu există nici o amintire a acelora care negau forma rotundă a Pământului,teoria relativităţii, vapoarele cu aburi, avioanele sau rachetele spaţiale, dar existămonumente ridicate făptuitorilor ideilor cutezătoare.Până aici teza unei comunităţi ascunse a fiinţelor perfecte care au ghidatevoluţia umanităţii, aparţine domeniului speculaţiilor, dar, precum cucerirea luiSputnik I, ea se poate arăta exactă. Între timp, cititorul ar face bine să parcurgăaceste pagini cu un spirit pregătit să accepte logica pe care ar putea-o conţine.3

Activity (145)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
TDLekart liked this
ionel26 liked this
pantone209 liked this
niumul liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->