Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
67Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yoga in Upanishad

Yoga in Upanishad

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 871|Likes:
Published by elsirasirius

More info:

Published by: elsirasirius on Feb 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2014

pdf

text

original

 
 
YOGAÎNUPANISHAD
Traducere din francez
ă
 de Corina Cornelia M
ă
tur 
ă
,
ş
i Iulian Dragomir ARHETIP - Rena
ş
terea Spiritual
ă
 Aceast
ă
traducerea fost f 
ă
cut
ă
dup
ă
 varianta stabilit
ă
de Jean Varenne,edi
ţ
ia GALLIMARD – 1974COLEC
Ţ
IA UNESCODE OPERE REPREZENTATIVE
SERIA INDIANA
 (C)
UNESCO, 1971, pentru traducerea francez 
ă 
 (C)
 ARHETIP - Rena
 ş
terea Spiritual 
ă 
1992, pentru traducerea român
ă 
 
 
 2CUPRINSCuvînt înainteIntroducere
Origini
; Istoric; Textele; Yoga-Sutra; Yoga în Upanishad.
Doctrinele
: Weltanschauung; Eliberarea; Corpul uman; Sufletul; Pas
ă
rea migratoare; Narayana; Gîndirea; Corpul subtil; Nadi; Suflurile vitale; Focul de la baz
ă
; Kundalini; Cele
ş
apte cakra.
Practicile
: Yama
ş
i Niyama; Asana; Pranayama; Pratyahara; Dharana; Dhyana; Samadhi;Kaivalya; ConcluzieAdev
ă
rata Natur 
ă
a C
ă
ii YogaMedita
ţ
ia Perfect
ă
 Puterea
Ş
arpeluiCu
ţ
itulPas
ă
rea MigratoareSunetul Nemuritor Pic
ă
tura de AmbrozieMarele CuvîntGlosar Traduceri1. Yogatattva Upanishad2. Dhyanabindu Upanishad3. Yogakundalini Upanishad4. K 
ş
urika Upanishad5. Hamsa Upanishad6. Amrtanada Upanishad7. Amrtabindu Upanishad8. Mahavakya Upanishad
 
 3Cuvînt înainteIndia ne este str 
ă
in
ă
; nu numai datorit
ă
dep
ă
rt
ă
rii în spa
ţ
iu dar, mai ales, datorit
ă
absen
ţ
eiacesteia din programele noastre de înv
ăţă
mînt liceal. Ar trebui deci, s
ă
încerc
ă
m s
ă
ne-o apropiem,evitînd îns
ă
o anume tendin
ţă
spre exotism. Acesta ar fi rostul Introducerii, al notelor 
ş
i al glosarelor care înso
ţ
esc traducerile pe care le propunem în aceast
ă
lucrare. Unii ar putea g
ă
si tot acest aparatincomod dar, credem, pe lîng
ă
faptul c
ă
este plasat în afara textului propriu-zis (înainte sau dup
ă
), el
ă
mîne o necesitate si un real ajutor pentru aceia care î
ş
i propun s
ă
trag
ă
foloase din acesteUpanishad.Modul de gîndire apare aici, într-adev
ă
r, de multe ori bizar 
ş
i baroc, dar, în realitate nu estevorba decît de ni
ş
te înveli
ş
uri diferite de cele cu care am fost familiariza
ţ
i. Dac
ă
exist
ă
un adev
ă
r înaceste poeme vechi de secole, ei bine, acesta nu trebuie s
ă
ă
mîn
ă
în continuare necunoscut
ş
i ascuns.Acesta este motivul pentru care neam asumat riscul unei traduceri integrale; dar, pentru a evita pericolul unei în
ţ
elegeri gre
ş
ite, vom indica atunci cînd va fi cazul, cuvîntul sanscrit care se ascundeîn spatele traducerii noastre. Ne vom lua, în continuare, permisiunea de a da cîteva sfaturi pentru buna utilizare a c
ă
ţ
ii:mai întîi va trebui cunoscut
ă
bine Introducerea general
ă
, apoi pentru fiecare Upanishad se va citiscurta introducere care figureaz
ă
la sfîr 
ş
itul volumului
ş
i se va urm
ă
ri textul, raportat constant la note.Vom putea
ş
ti, în modul acesta, ce semnific
ă
exact "gîndirea", "inteligen
ţ
a" despre care este vorba întext. Dac
ă
intervin îndoieli, Glosarul va putea oferi toate clarific
ă
rile necesare.Bibliografia reia titlurile tuturor lucr 
ă
rilor citate (cel mai adesea prin prescurt
ă
ri) în cuprinsulnotelor. Pentru cei care nu doresc s
ă
citeasc
ă
decît anumite lucr 
ă
ri despre Yoga, le recomand
ă
m pecele ale domnilor Jean Filliozat, Mircea Eliade, P.Masson-Oursel, împreun
ă
cu excelentele traduceriale d-lui H.Woods din Patanjali, Vyasa
ş
i Vacaspati Micra. Ne vom permite, în sfîr 
ş
it, s
ă
semnal
ă
m cititorilor lucrarea noastr 
ă
ap
ă
rat
ă
în edituraDenoel/1973, Yoga
ş
i tradi
ţ
ia hindus
ă
, unde problemele evocate sînt prezentate mult mai pe larg
ş
i,sper 
ă
m, mai clar, prin referire la civiliza
ţ
ia indian
ă
considerat
ă
în ansamblul s
ă
u. Un text dinUpanishad, altul decît cele pe care le cuprinde lucrarea de fa
ţă
, figureaz
ă
în Apendice.IntroducereCuvîntul sanscrit "Yog" are, ca prim
ă
semnifica
ţ
ie, pe aceea de "înh
ă
mare". Îl întîlnim întextele vedice unde este utilizat prin referire la carul lui Indra sau al lui Surya (Soarele)
ş
i unul
ş
icel
ă
lalt trase de cai, în maniera tr 
ă
surilor antichit
ăţ
ii clasice. St
ă
 pîni
ţ
i de mîna vizitiului care
ţ
inehamurile, caii sînt numi
ţ
i
 yukta
, adic
ă
"disciplina
ţ
i, controla
ţ
i"; exist
ă
, de asemenea,
ş
i ideea c
ă
 eforturile lor vor fi de aici înainte "conjugate
1
, coordonate", prin opozi
ţ
ie cu activitatea liber 
ă
dar incoerent
ă
a cailor s
ă
lbatici. Ceea ce demonstreaz
ă
c
ă
sensul de "jug", deseori atribuit cuvîntului
Yog 
 (prin referire la latinescul jugum, tot de origine indo-european
ă
) nu poate fi, în cel mai bun caz, decîttot un tip special de atelaj sau pies
ă
component
ă
a acestuia. În fapt, textele nu utilizeaz
ă
niciodat
ă
 cuvîntul
Yog 
în sensul "bucat
ă
de lemn"
ş
i referirile se fac întotdeauna la cai, deoarece ace
ş
tia, vioi
ş
izburdalnici, rapizi, indisciplina
ţ
i, furnizeaz
ă
o imagine clar 
ă
a ceea ce semnific
ă
Yoga ca disciplin
ă
 spiritual
ă
.
Este timpul s
ă
spunem c
ă
, într-adev
ă
r, cuvîntul
Yog 
cap
ă
t
ă
înc
ă
de la origini sensulcomplementar de "metod
ă
" folosit
ă
pentru controlul vie
ţ
ii psihice (dup
ă
cum atelajul este un mijlocutilizat la domesticirea cailor de curse). Din acest punct de vedere,
Yoga
poate evoca orice activitateintelectual
ă
(sau asimilat
ă
acesteia) în m
ă
sura în care ea, Yoga, contribuie la ordonarea proceselor mentale. Studiul este o form
ă
de Yoga, rug
ă
ciunea de asemenea, ca
ş
i practicarea ritualurilor, atîtatimp cît liturghia vedic
ă
este o ordonare a spa
ţ
iului
ş
i timpului, a gesturilor, cuvintelor 
ş
i gîndurilor ofician
ţ
ilor 
ş
i credincio
ş
ilor.
1
De unde
ş
i frecventa traducere a cuvîntului "yoga" prin "unire", traducere care este în concordan
ţă
cu perspectiva prezentat
ă
în unele Upanishad, unde scopul suprem este realizarea "unirii" dintre Zei
ţă
 
ş
i Shiva.

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pantone209 liked this
Doria Michaela liked this
Dan liked this
IDEHALL liked this
ianaalina liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->