Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
28Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ROMANIA – Ministerul Economiei Si Finantelor

ROMANIA – Ministerul Economiei Si Finantelor

Ratings: (0)|Views: 13,789|Likes:
Published by burdyoana

More info:

Published by: burdyoana on Feb 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/05/2013

pdf

text

original

 
 
ROMANIA – Ministerul Economiei si Finantelor
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi
 Activitatea de Metodologie si Administrare a Veniturilor Statului
AAAAAAAALLLL 
I. ACTIVITATEA DE INREGISTRARE A CERERILOR CONTRIBUABILILOR................6
 
II . ACTIVITATEA DE PRIMIRE A DECLARATIILOR, ALTE RAPORTARI...................50
 
III ACTIVITATEA DE TREZORERIE........................................................................................71
 
IV. ACTIVITATEA DE ASISTENTA...........................................................................................75
 
V.ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE FORMULARE.........................................................78
 
VI. ACTIVITATEA DE RELATII PUBLICE, SOLUTIONARE PETITII SI SESIZARI.....82
 
VII.LICITATII SI VALORIFICARI BUNURI............................................................................86
 
In sprijinul contribuabilului,se gaseste la :-
GHISEUL UNIC
, parter;-
MEZANIN
, pe biroul contribuabilului;- internet,
www.finanteiasi.ro
;
 
 
ROMANIA – Ministerul Economiei si Finantelor
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi
 Activitatea de Metodologie si Administrare a Veniturilor Statului
I. ACTIVITATEA DE INREGISTRARE A CERERILOR CONTRIBUABILILOR................6
 
I.1. ATESTARE FISCALA...........................................................................................................6
 
I.1.1. ATESTARE FISCALA – PERSOANE JURIDICE.......................................................6
 
I.1.2. ATESTARE FISCALA – PERSOANE FIZICE.............................................................9
 
I.1.3. ATESTARE FISCALA NEREZIDENTI; ATESTARE REZIDENTA FISCALA...10
 
I.2. INREGISTRARE FISCALA..............................................................................................13
 
I.2.1. INREGISTRAREA FISCALA A AGENTILOR ECONOMICI CARE NU AUCALITATEA DE COMERCIANT.........................................................................................13
 
I.2.2. INREGISTRAREA MENTIUNILOR REFERITOARE LA LUAREA IN /SCOATEREA DIN EVIDENTA CA PLATITOR DE TAXA PE VALOAREAADAUGATA A COMERCIANTILOR..................................................................................14
 
I.2.3. INREGISTRARE FISCALA/ DECLARATII DE MENTIUNI PENTRU SEDIISECUNDARE (numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, au obligatii de plata –impozit pe veniturile din salarii)..............................................................................................15
 
I.2.4. INREGISTRAREA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE STRAINE..................15
 
I.2.5. INREGISTRAREA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE CARE ISI SCHIMBADOMICILIUL FISCAL(persoane fizice din alta localitate care isi schimba domiciliul fiscalin Iasi).........................................................................................................................................16
 
I.2.6. INREGISTRAREA PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU CALITATEA DECOMERCIANT SI A PERSOANELOR FIZICE CARE OBTIN VENITURI DINACTIVITATI INDEPENDENTE, PENTRU CARE PLATILE ANTICIPATE SE FACPRIN RETINERE LA SURSA DE CATRE PLATITORII DE VENITURI......................16
 
I.2.7. INREGISTRAREA CA PLATITOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA APERSOANELOR FIZICE CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT SI APERSOANELOR FIZICE CARE OBTIN VENITURI DIN ACTIVITATIINDEPENDENTE, PENTRU CARE PLATILE ANTICIPATE SE FAC PRIN RETINERELA SURSA DE CATRE PLATITORII DE VENITURI.......................................................17
 
I.2.8. INREGISTRARE CONTRACTE DE CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR..18
 
I.3. CAZIER FISCAL.................................................................................................................19
 
I.4. CONTESTATII.....................................................................................................................20
 
I.5. REGIM DE DECLARARE DEROGATORIU..................................................................21
 
I.6. NOTIFICAREA / ANULAREA OPTIUNII DE TAXARE A OPERATIUNILOR DEARENDARE, CONCESIONARE INCHIRIERE SI LEASINGUL DE BUNURI IMOBILESI NOTIFICAREA PRIVIND OPTIUNEA DE TAXARE A LIVRARILOR DE CATREORICE PERSOANA A UNEI CONSTRUCTII , A UNEI PARTI A ACESTEIA SI ATERENULUI PE CARE ESTE CONSTRUITA, PRECUM SI A ORICARUI ALT TEREN........................................................................................................................................................21
 
I.7. RESTITUIRI, RAMBURSARI, SCUTIRI INDIRECTE DE ACCIZE..........................22
 
 
 
ROMANIA – Ministerul Economiei si Finantelor
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi
 Activitatea de Metodologie si Administrare a Veniturilor Statului
I.7.1. ANALIZA DOCUMENTARA DECONTURI DE TVA CU OPTIUNE DERAMBURSARE........................................................................................................................22
 
I.7.2. RESTITUIRI DE SUME PRIN TREZORERIE..........................................................23
 
I.7.3. RESTITUIRI DE ACCIZE...............................................................................................24
 
I.7.3.1 CERERE DE RESTITUIRE ACCIZE ARMONIZATE –SCUTIRE INDIRECTA -PCT.21.3, 22 SI 23 NORME ( FORMULAR 321 OEF 420/2007)........................................24
 
I.7.4. VANZAREA LA DISTANTA...........................................................................................26
 
I.7.4.1. CERERE DE RAMBURSARE - ART.192
8
(ANEXA 12)........................................26
 
I.8 INCETARE STARE DE INACTIVITATE.........................................................................27
 
I.9. ACTIVITATEA DE AUTORIZARE, AVIZARE, CERTIFICARE SI ACORDARE DESCUTIRI DIRECTE DE ACCIZE............................................................................................27
 
I.9.1. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL PRODUSE ENERGETICE – ART.175
4
 (ANEXA 20)...............................................................................................................................29
 
I.9.2. DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRODUSE ENERGETICE –ART.175
4
....................................................................................................................................31
 
I.9.3. AUTORIZATIE DE ANTREPOZIT FISCAL PRODUSE ACCIZABILEARMONIZATE – ART. 181 (ANEXA 6)- Conform art.179-181 din Codul fiscal-............32
 
I.9.4. AUTORIZATIE DE OPERATOR INREGISTRAT PRODUSE ACCIZABILEARMONIZATE – ART. 185
1
(ANEXA 7)...............................................................................33
 
I.9.5. AUTORIZATIE DE OPERATOR NEINREGISTRAT PRODUSE ACCIZABILEARMONIZATE – ART. 185
2
(ANEXA 8)...............................................................................35
 
I.9.6. AUTORIZATIE DE OPERATOR REPREZENTANT FISCAL PRODUSEACCIZABILE ARMONIZATE – ART. 192
9
(ANEXA 13)..................................................36
 
I.9.7. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL ALCOOL ETILIC SI ALTE PRODUSEALCOOLICE – ART.200 (ANEXA 20)..................................................................................36
 
I.9.8. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL PRODUSE ENERGETICE – ART. 201alin.(1) lit.e) (ANEXA 20).........................................................................................................38
 
I.9.9. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL PRODUSE ENERGETICE – ART. 201alin.(1) lit.h) (ANEXA 20).........................................................................................................39
 
I.9.10. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL PRODUSE ENERGETICE – ART. 201alin.(1) lit.k) (ANEXA 20).........................................................................................................41
 
I.9.11. AUTORIZATIE DE IMPORTATOR PRODUSE INTERMEDIARE SI ALCOOLETILIC SI TUTUN PRELUCRAT – ART. 205 (ANEXA 23)..............................................43
 
I.9.12. AUTORIZATIE DE OPERATOR ECONOMIC PRODUSE ACCIZABILENEARMONIZATE – ART. 209 (ANEXA 29)........................................................................43
 
I.9.13. ATESTAT PENTRU DISTRIBUIRE SI COMERCIALIZARE ANGRO BAUTURIALCOOLICE SI PRODUSE DIN TUTUN (ANEXA 1 OMFP 334/2005)..........................45
 
II . ACTIVITATEA DE PRIMIRE A DECLARATIILOR, ALTE RAPORTARI...................50
 
II.1. DECLARARE IMPOZITE, TAXE SI CONTRIBUTII..................................................50
 

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Creanga Georgian liked this
Sorina Bratu liked this
marcelionescu liked this
Alina Florea liked this
Adina Sandru liked this
Helga Daubner liked this
GABRIELA liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->