Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
variante bacalaureat 2009

variante bacalaureat 2009

Ratings: (0)|Views: 1,608 |Likes:
Published by dani

More info:

Published by: dani on Feb 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

 
Rezolvari variante Limba si Literatura Romana
Limba si literatura romana – Subiectul 1 - Varianta 20
1) cunun
a
=diadem
a
grav
a
=solemn
a
2)Virgulele se folosesc pentru izolarea vocativului3) a avea tragere de inim
a
pentru …dup
a
voia inimii4)Ilustreaz
a
, prin alc
a
tuirea a dou
a
enun
t
uri, omonimia cuvântului „unde”S
a
spui unde
s
i când s
a
ne întâlnim.Oare în vid se propag
a
unde sonore?5)Transcrie dou
a
structuri lexicale care con
t
in imagini artistice vizuale„S
a
te înal
t
i mai grav
a
 în cadrul t
a
u de-azur”„Iar, umed
a
, pe frunte apas
a
greu tiara”6) Explic
a
semnifica
t
ia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poezieiÎn strofa a doua identific
a
m o metafor
a
(„seara descinde friguroas
a
 în inim
a s
igând”).Aceast
a
figur
a
de stil semnific
a
umbrele nesiguran
t
ei din inim
a s
i gând carecuprind fiin
t
asl
a
vitei Sore (în text „sor
a
” semnific
a
soa
ta
, iubit
a
).7. Prezint
a
semnifica
t
ia titlului, în rela
t
ie cu textul poeziei dateCununa include nu numai valorile capului, culme a trupului omenesc, ci
s
ivalorile a ceea cese afl
a
mai presus de cap, constituind un dar venit de sus. Forma ei circular
a
indic
a
perfec
t
iunea
s
i participarea la natura cereasc
a
, al c
a
rei simbol este cercul.Coroanasimbolizeaz
a
demnitate, putere, accesul la un rang
s
i la ni
s
te for
t
e superioare.Cununaexprim
a
ideea de în
a
l
t
are, de iluminare; întruchipeaz
a
starea spiritual
a
a ini
t
ia
t
ilor.Sl
a
vitasor
a
se preg
a
te
s
te pentru cununia cu Somnul/Hypnos – ceea ce constituieintrarea în lumeaviselor ori în neant. Eul liric o preg
a
te
s
te pe sl
a
vita Sor
a
pentru o cufundareritualic
a
 înap
a
, pentru o imersiune regeneratoare. Pentru aceasta, i se împlete
s
te o cunun
a
.Faptul c
a
poate fi împletit
a
semnific
a
ideea c
a
aceasta este din materie vegetal
a
.8. Justific
a
 încadrarea textului în lirismul de tip subiectiv, prin eviden
t
ierea a dou
a
caracteristici prezente în text.Poezia se încadreaz
a
 în lirismul de tip subiectiv. Lirismul subiectiv se define
s
teprin m
a
rcilexicogramaticale ale eului liric reprezentate de verbe la persoana întâi singular(„am împletit”), verbe la persoana a doua singular („s
a
te înal
t
i”, „s
a
-
t
i umbreasc
a
”, „s
a
atingi”),
 
adjective pronominale posesive, persoana a doua singular („încumetarea ta
s
ov
a
ie”).Adresarea direct
a
prin invoca
t
ie retoric
a
accentueaz
a
subiectivismul poeziei.„Atunci, sl
a
vit
a
Sor
a
, zore
s
te mai curând9)Ilustreaz
a
una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu:expresivitatea,ambiguitate, sugestie, reflexivitate)AmbiguitateaPoetul recurge la simboluri
s
i imagini ale c
a
ror semnifica
t
ii le în
t
eleg doar ceifamiliariza
t
i culimbajul ermetic al poeziilor lui Ion Barbu. Astfel sintagma Acordul Pur este oconstruc
t
ielexical
a
barbian
a
care presupune echilibrul contrariilor, ideea de centru, de mijlocal cercului
s
i semnific
a
 T
a
râmul Ferici
t
ilor.Ambiguitatea, ca
s
i caracteristic
a
a limbajului poetic, apare pregnant în ultimastrof 
a
undecuvântul„a
s
teapt
a
” apare de dou
a
ori, dar fiecare dintre ele are alt subiect. Primul serefer
a
la îmbr
at
i
s
area care a
s
teapt
a
s
a
o adoarm
a
pe sl
a
vita Sor
a
, cu mult
a
ging
as
ie, ca odezmierdare.Acolo în marea cea limpede, sl
a
vita Sor
a
trebuie s
a
a
s
tepte cununia cu somnul
s
icufundarea în unde. Ambiguitatea textului este subliniat
a s
i omonimia cuvintelor unde(adverb- „spremalurile unde de mult îmbr
at
i
s
area…”)
s
i cuvântul unde (substantiv – „S
a
tecununi cusomnul
s
i-n unde s
a
te pierzi”)
 
Limba si literatura romana – Subiectul 1 - Varianta 21
1)Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor „roi” si„necuprinse.”Roi =multitudineNecuprinse =nesfârsit2)Motiveaza scrierea cu majuscula a substantivului „Pamânturi”, în textul poeticdatScriind cu majuscula cuvintele obisnuite, menite comunicarii cotidiene , poetul letransformape acestea în semne cu putere absoluta, în cuvinte înnobilate.3)Alcatuieste câte un enunt în care cuvintele frunte, respectiv nume sa aibasens conotativ.Iar nasul se asaza întotdeauna în fruntea bucatelor.De atunci îi merse numele ca poate învinge pe oricine.4)Mentioneaza doua teme/motive literare prezente în poezieÎn poezie sunt prezente motivul soarelui si tema ciclicitatii viata-moarte5)Transcrie doua marci lexico-gramaticale prin care se evidentiaza prezentaeului liric întextul dat. Textul abunda în marci lexico-gramaticale acre evidentiaza prezenta eului liric:verbe lapersoana întâi (sunt, port, desfasur, însusesc, alerg) si pronume personale lapersoana întâi(mi-e pieritoare, îmi însusesc, croindu-mi)6)Explica semnificatia unei figuri de stil identificat în prima strofa.

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
oana32s liked this
Obeadă Raluca liked this
Adina Baranga liked this
Raluca Ralu liked this
Cristea Gina liked this
Roxana Escu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->