Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Artikel Ilmiah_Modul Multimedia Alat Muzik Dikir Barat

Artikel Ilmiah_Modul Multimedia Alat Muzik Dikir Barat

Ratings:
(0)
|Views: 976|Likes:
Published by Saufi bin Abdullah

More info:

Published by: Saufi bin Abdullah on Feb 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
 
INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 )Saufi bin Abdullah M20072000716 
1
Pembinaan Modul MultimediaPermainan Alat Muzik Dikir Barat : Satu Penilaian
Oleh:Saufi bin AbdullahPelajar Program M.Ed (Music)Universiti Pendidikan Sultan IdrisTanjong Malim, Perak 
ABSTRAK
Kajian ini dijalankan bagi mengetahui penggunaan modulmultimedia bagi tajuk permainan alatan dikir barat sebagaibahan pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar-pelajar menengah rendah. lanya dinilai berdasarkan kepada aspek kurikulum, isi kandungan dan gaya persembahan. Aspek kurikulum memperihalkan tentang ketepatan modul dalammematuhi sukatan pelajaran muzik. Aspek isi kandunganmodul membincangkan perkara-perkara yang berkaitan denganisi pelajaran yang setaraf dengan tahap pelajar, manakala aspek gaya persembahan pula mengisahkan mengenai keunikan ciri-ciri modul. Proses penilaian dilakukan oleh responden yangterdiri daripada 5 orang pelajar muzik Sekolah MenengahKebangsaan Kampong Chengal, Kota Bharu, Kelantan. Kajiandilaksanakan secara kaedah pemerhatian dan temu bual.
 
 
INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 )Saufi bin Abdullah M20072000716 
2
Latar Belakang Kajian
Komputer merupakan bahan bantu mengajar yang berkesan kerana ciri-cirinya yangmempunyai keupayaan untuk mengaplikasikan penggunaan multimedia, bersifatinteraktif dan menyeronokkan. Komputer juga mempunyai keupayaan untuk memproses dan mempersembahkan data yang berbentuk teks, grafik, animasi, videodan audio. Ini menjadikan komputer sebagai bahan bantu mengajar yang berpotensiuntuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan proses pengajaran dan pembelajaran(Jamaluddin et al.2000).Menyedari hakikat ini maka dalam pelaksanaan proses pengajaran danpembelajaran, guru perlulah melibatkan sebanyak mungkin pancaindera murid, agarproses pembelajaran mereka dapat dijalankan dengan baik. Langkah-langkah positif yang boleh diambil untuk melibatkan lebih banyak pancaindera mereka ialah denganmenggunakan alat-alat bantu mengajar seperti komputer dan multimedia.Pada masa ini, penggunaan komputer dalam pelbagai bidang telah menjadi satukeperluan. Keadaan ini berlaku kerana komputer merupakan satu pakej peralatan yanglengkap dan berupaya menjalankan pelbagai fungsi yang berguna dalam melaksanakanpelbagai tugas. Dengan penggunaan komputer, penyelesaian urusan-urusan pentingmenjadi semakin mudah dan pantas.
Persoalan Kajian
Kajian ini dijalankan untuk mencari jawapan kepada persoalan-persoalan yang berikut :i.
 
Adakah kandungan modul selaras dengan pengajaran dan pembelajaran dikirbarat di peringkat menengah rendah?ii.
 
Adakah gaya persembahan modul ini bersesuaian serta menarik kepada pelajar?iii.
 
Adakah kaedah pengajaran modul berbantukan komputer
 
mampu memberikesan bagi peningkatan pencapaian pelajar dalam ujian kemahiran bermainalatan dikir barat?
 
 
INKUIRI NATURALISTIK ( UKP 6043 )Saufi bin Abdullah M20072000716 
3
Kepentingan Kajian
Saya memilih untuk membuat kajian Pembinaan Modul Multimedia Permainan AlatMuzik Dikir Barat kerana :i. Dapatan kajian ini boleh digunakan oleh guru-guru dan pelajar-pelajar dalamproses pengajaran dan pembelajaran alat muzik dikir barat. Pembinaan perisianini diharapkan dapat memberi peluang kepada pelajar untuk belajar secaraindividu.
Kajian LiteraturDefinisi Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK)
Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer membolehkan komputer danpelajar saling berinteraksi di antara satu sama lain tanpa gangguan emosi manusiaseperti marah atau rasa bosan (Rusdina, 1993)Menurut Yakop, (1985) pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputerdapat membantu pengajar dan juga pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran(dalam Lim Siew Heong, 1999).Selain itu penggunaan komputer dalam proses pembelajaran juga membolehkanpelajar belajar mengikut masa yang sesuai untuk mereka. PPBK akan memperuntukkanmasa yang berlainan bagi setiap orang pelajar bagi menghabiskan sesuatu pelajaranbergantung kepada kadar kemahiran dan kefahaman pelajar. Dengan ini pelajar dapatmenentukan masa yang sesuai untuk mereka belajar (Rusdiana, 1993).Daripada ketiga-tiga pengkaji di atas dapat disimpulkan bahawa interaksi diantara pengguna dengan komputer, komputer membantu proses pengajaran danpembelajaran dan dapat mengurus masa dengan sebaiknya.
Perisian Komputer
Perisian komputer dapat dipersembahkan dengan melalui kemudahan grafik diikutibunyi yang menarik. Melalui pembelajaran yang berdasarkan perisian komputer,

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Murtaza Asghar liked this
Shamilati Amran liked this
Mohamad rohim mohamed liked this
cikguhanimsp liked this
nurulhi liked this
Ajmal Amin liked this
Yusaini Nur Azah liked this
LAMBOR GURL liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->