Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
120Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Licenta - turismul

Licenta - turismul

Ratings: (0)|Views: 5,413 |Likes:
Published by johnbubu2010

More info:

Published by: johnbubu2010 on Feb 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

 
 T
URISMUL
 
MONTAN
 
ŞI
 
DE
 
LITORAL
 
1
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS, GALAŢI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVESPECIALIZAREA :
CONDUCEREA UNITĂŢILOR COMERCIALE ŞI DE TURISM
Lucrare de licenta
TURISMUL MONTAN ŞI DELITORAL
Coordonator:
Prof.Dr. Chirilă Mihai
Absolventă:Popovschi Alina
 
 T
URISMUL
 
MONTAN
 
ŞI
 
DE
 
LITORAL
 
2
Galaţi , 2002
CUPRINS:
1. I
 NTRODUCERE
1.1 Turismul un fenomen complex contemporan31.2. Coordonate actuale ale turismului românesc72.T
URISMUL
 
MONTAN
– M
UNŢII
C
ARPAŢI
92.1. Carpaţii Orientali102.2. Carpaţii Meridionali112.3. Carpaţii Occidentali163.T
URISMUL
 
DE
 
LITORAL
–L
ITORALUL
 
ROMÂNESC
 
AL
M
ĂRII
N
EGRE
193.1. Marea Neagră193.2.Plaja203.3. De la Năvodari la Mangalia244. B
AZA
 
TEHNICO
 
MATERIALĂ
 
A
 
TURISMULUI
274.1. . Baza tehnico materială a turismului de litoral294.2. . Baza tehnico materială a turismului montan415. S
ERVICIILE
 
TURISTICE
 
ŞI
 
INDICATORII
 
LOR 
 
DE
 
EFICIENŢĂ
545.1. Serviciul de cazare turistică565.2. Serviciul de alimentaţie publică615.3. Serviciul de agrement655.4. Serviciul de transport 675.5 Servicii complementare716. C
IRCULAŢIA
 
TURISTICĂ
. C
EREREA
 
ŞI
 
OFERTA
 
TURISTICĂ
737. I
 NDICATORI
 
ŞI
 
 NORME
 
DE
 
GESTIUNE
 
ŞI
 
DEZVOLTARE
 
TURISTICĂ
918. C
ONCLUZII
 
ŞI
 
PROPUNERI
979.B
IBLIOGRAFIE
1041. INTRODUCERE1.1.TURISMUL – UN FENOMEN COMPLEX CONTEMPORAN
 
 T
URISMUL
 
MONTAN
 
ŞI
 
DE
 
LITORAL
 
3
Activitatea turistică se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus înepoca contempora, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsăturăcaracteristică a secolului nostru şi în special a celei de-a doua jumătăţi a acestuia.În noianul de transformări produse în viaţa social economică după cel de-aldoilea război mondial – introducerea automatizării, folosirea ciberneticii şi tehnicii decalcul cu diverse sectoare economice, industrializarea agriculturii conturarea ştiinţăca ramură de producţie, modernizarea mijloacelor de transport, etc. – societateaomenească, indiferent de formarea relaţiilor de producţie, de sistemul social politicexistent s-a industrializat la scară planetară. Societăţile industrializate, mai mult saumai puţin dezvoltate, au ca trăsătură definitorie o importantă concentrare a populaţieiîn centre urbane, în cadrul cărora, pe suprafeţe restrânse, se înregistrează aglomerăriale locurilor de şcolarizare şi de muncă ale căilor şi mijloacelor de transport, alefamiliilor în blocurile de locuinţe, ale punctelor de distracţie; de asemenea societateaindustrializată oferă prin organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii, printehnologia modernă şi concentrarea întreprinderilor producătoare posibilităţinelimitate de creştere a productivităţii muncii cu multiple efecte pozitive asupramembrilor societăţii, între care crterea veniturilor şi a puterii de cumpărare,sporirea duratei timpului liber prin reducerea zilei şi săptămânii de lucru, prin mărireaconcediilor, crterea speranţei medii de viă, dezvoltarea şi modernizareamijloacelor de informare.Însă, în acelaşi timp, societatea industrializată are şi efecte negative asupramembrilor ei, acestea manifestându-se sub forma agresivităţii biologice (poluare,lipsa de mişcare, maladii frecvente, etc.) precum şi a celor de ordin nervos (stresul psihic, constrângerile din viaţa socială şi profesională)De aici, şi nu numai, dorinţa şi tendinţa oamenilor societăţii contemporane dea-şi petrece timpul liber călătorind, căutând sau visând la colţuri liniştite din natură,vizitând oraşe şi sate din ţara de baştină sau din alte ţări pentru a cunoaşte oameni şilocuri, sau pentru a-şi îngriji sănătatea.

Activity (120)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andreea Cocota liked this
Oxana Marian liked this
Maria Alina liked this
Ana Maria liked this
Andreea Beta liked this
Catalina Vasiliu liked this
L Ana Georgiana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->