Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
soalan pjk Tingkatan 1

soalan pjk Tingkatan 1

Ratings: (0)|Views: 2,613 |Likes:
Published by Mrsmolisa

More info:

Published by: Mrsmolisa on Feb 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
1.Yang manakah di antara berikutmerupakan komponen kecergasan yang berasaskan kesihatan?AKelajuan dan kuasaBKekuatan otot dan kelajuanCDaya tahan otot dan kelenturanDDaya tahan kardiovaskular dankuasa2.Yang manakah di antara berikutmerupakan komponen kecergasan yang berasakan perlakuan atau kemahiranmotor?AKelajuan dan kuasaBKekuatan otot dan kelajuanCDaya tahan otot dan kelenturanDDaya tahan kardiovaskular dankuasa.3. Pilih maksud yang sesuai bagi konsepdaya tahan kardiovaskular;AKecekapan jantung membekalkanoksigen kepada otot secara berterusan.BKemampuan melakukan aktiviti berulang kali atau dalam jangkamasa yang lama.CKeupayaan otot, sendi, tendon danligemen membanarkan anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimumDKemampuan untuk melakukanaktiviti untuk mengatasi rintanganatau mengangkat beban denganmenggunakan daya yangmaksimum.4. Apakah aktiviti yang sesuai untuk membina kekuatan otot di bahagian kaki?AAktiviti naik turun bangku.BAktiviti lari pecut 30 meteCMelakukan lompat jauh berdiriDMeniarap, angkat tangan dan kakisecara bersilang.5. Yang manakah di antara berikut perludilakukan semasa melakukan aktivitilatihan bagi mengelakkan kecederaan?Menggunakan kawasan berpokok untuk lakukan aktivitiAMelakukan aktiviti mengikutkemampuan dan kecergasanBMembuat aktiviti latihan tanpamelakukan panaskan badanCMelakukan aktiviti mengikut apasahaja teknik yang diketahui6. Apakah faedah latihan fizikal?AMenambahkan berat badanBMeningkatkan kandungankolesterol dan glukosa di dalamdarahCMendedahkan kepada penyakitdiebetes dan tekanan darah tinggiDMeningkatkan fungsi jantung, paru-paru dan sistem peredarandarah7. Bagi mendapatkan kesan yang baik,aktiviti membina daya tahankardiovaskular perlu dilakukan selamaA5 hingga 10 minit berterusan,sekurang-kurangnya 3 kalisemingguB10 hingga 20 minit berterusan,sekurang-kurangnya 3 kalisemingguC15 hingga 30 minit berterusan,sekurang-kurangnya 3 kalisemingguD20 hingga 50 minit berterusan,sekurang-kurangnya 3 kaliseminggu8. Kira kadar nadi bagi Ahmad.A113 denyutan seminitB123 denyutan seminitC153 denyutan seminitD133 denyutan seminitAhmad berumur 13 tahun.Mempunyai kadar nadi rehat 72denyutan seminit. Intensiti latihanyang hendak dilakukannya ialah60 peratus
 
9. Pilih maksud yang sesuai bagi konsepdaya tahan otot;AKecekapan jantung membekalkanoksigen kepada otot secara berterusan.BKemampuan melakukan aktiviti berulang kali dalam jangka masayang lama.CKeupayaan otot, sendi, tendon danligamen membenarkan anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum.DKemampuan untuk melakukanaktiviti untuk mengatasi rintanganatau mengangkat beban denganmenggunakan daya yangmaksimum10. Mana satukah aktiviti di bawah inidapat membina daya tahankardiovaskular?ATekan tubiBDekam lunjuCAktiviti senamrobik.DAktiviti bangkit tubi11. Aktiviti bangkit tubi bertujuanmembina daya tahan otot di bahagianAkakiBabdomen.Ctangan, bahu dan dada.Dabdomen dan bahagian punggung.12. Aktiviti tekan tubi bertujuan membinadaya tahan otot di bahagianAkakiBabdomenCtangan, bahu dan dadaDabdomen dan bahagian punggung.13. Aktiviti dekam lunjur bertujuanmembina daya tahan otot di bahagianAkakiBabdomenCtangan, bahu dan dada.Dabdomen dan bahagian punggung14. Aktiviti angkat tumit bertujuanmembina daya tahan otot di bahagianAkakiBabdomenCtangan, bahu dan dada.Dabdomen dan bahagian punggung.15. Mana satukan aktiviti di bawah inidapat membina daya tahan otot?ASkippingBAktiviti senamrobik CAktiviti bangkit tubiDBerlari dan berjalan pantas16. Antara berikut, yang manakah aktivitidi bawah ini dapat membina daya tahankardiovaskular?ATekan tubiBDekam lunjuCAktiviti senamrobik.DAktiviti bangkit tubi17. Apakah faedah memiliki daya tahanotot yang baik?AMengawal dan mengurangkan berat badanBMengurangkan kandungankolesterol dan glukosa di dalamdarahCMampu melakukan aktiviti secara berpanjangan dan berulang-ulangDMeningkatkan fungsi jantung, paru-paru dan sistem peredarandarah
 
18. Pilih maksud yang sesuai bagi konsepkekuatan otot;AKecekapan jantung membekalkanoksigen kepada otot secara berterusanBkemampuan melakukan aktiviti berulang kali atau dalam jangkamasa yang lamaCKeupayaan otot, sendi, tendon danligamen membenarkan anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimumDKemampuan untuk melakukanaktiviti untuk mengatasi rintanganatau mengangkat beban denganmenggunakan daya yangmaksimum19. Apakah faedah latihan kekuatan ototialahAmenguatkan tulang danmengurangkan risiko osteoporosisBmeningkatkan kandungankolesterol dan glukosa di dalamdarah.Cmendedahkan kepada penyakitdiebetes dan tekanan darah tinggiDmeningkatkan fungsi jantung, paru- paru dan sistem peredaran darah20. Kecergasan fizikal berasskankesihatan melibatkanI. kuasaII. kekuatan ototIII. daya tahan ototIV. daya tahan kardiovaskular AI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII, III dan IV21. Berikut adalah jenis kecederaan yangtidak di alami oleh pemain bola sepak Aputus kakiBpatah kakiCterseliuh kakiDterkoyak otot22. Bentuk bola sepak yang selaludigunakan adalah berbentuk AbulatBsperaClonjongDhiperbulat23. Nyatakan jenis hantaran yang biasadilakukanA. hantaran sisiB. hantaran leretC. hantaran lantunD. hantaran aras dada24. Hantaran ini dilakukan untuk membuat hantaran cepat denganmenggunakan sebelah atau kedua belahtangan. Namakan hantaran yangdinyatakan diatas ?A. Hantaran sisiB. Hantaran lantunC. Hantaran aras dadaD. Hantaran aras bahu 25. Apakah koordinasi yang diperlukandalam kemahiran menerima bola ?AMata dan kakiBMata dan telingaCTangan dan kakiDTangan dan gerakan bada26. Dalam satu perlawanan bola jaring pemain yang bermain diposisi mana yang bolehmenjaringkan golA. GAB. GSC. GK D. GW 27. Nyatakan tiga kesalahan yangdilakukan oleh pemain semasa ralimenyebabkan pemain lawan mendapatmata ?Imemegang betIImenyentuh tiangIIImenyentuh jaringIVmenggerakkan mejaA. I, II dan III

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Momo Berry liked this
Jack Tong liked this
Ziela Aziela liked this
Armi AbuBakar liked this
Golbert Yusong liked this
kay73 liked this
Mazza Fikri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->