Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
14Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fegyvervizsga - Maroklőfegyver

Fegyvervizsga - Maroklőfegyver

Ratings: (0)|Views: 21,258|Likes:
Published by Muntyán Gábor
Öntöltő maroklőfegyver fegyverismeret
Öntöltő maroklőfegyver fegyverismeret

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Muntyán Gábor on Feb 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
 Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver működési elvét, hatásadatait.
Öntöltő maroklőfegyver fogalma:
Az öntöltő maroklőfegyver kizárólag egyes lövés leadására alkalmas. Az első lövés leadásaelőtt a fegyvert csőre kell tölteni, a lövés leadása után az ürítés és újratöltés folyamatában alőporgázok energiáját hasznosítjuk. A újabb lövés kiváltása az elsütő-billentyű ismételthátraszorításával valósul meg.
A pisztoly működése:
A betöltött tárat a markolatba helyezzük. A pisztolyt kibiztosítjuk és csőre töltjük (a szántütközésig hátrahúzzuk, majd előre engedjük).A szán hátrahúzásakor a helyretolórugó összenyomódik, a kakas megfeszített állapotban hátsóhelyzetben marad.A szánt a helyretolórugó energiája előretolja. A szán előremozgáskor a tárból a legfelsőtöltényt a töltényűrbe tolja, majd megáll. A zártömb nekiütközik a töltényfenéknek, ahüvelyvonó karma belekapaszkodik a töltényhüvely hornyában.A pisztoly tűz-kész állapotba került.A billentyű meghúzásakor a kakas felszabadul, és ráüt az ütőszegre.Az ütőszeg rácsap a csappantyúra. Az ütés gyújtja a csappantyúban lévő elegyet, az begyújtja a töltényhüvelyben a lőportöltetet, a keletkező lőporgázok hatására a lövedék megkezdi mozgását a csőben (lövés).A lövedék elhagyja a csövet, a szán a lőporgáz-nyomás következtében hátrafelé mozog.Hátramozgás közben a hüvely a kivető-résen kivetődik. A csőre-töltött fegyvert úgy tudjuk üríteni, hogy a szánt kézzel hátrahúzzuk. A hüvelyvonó kihúzza a töltényt a töltényűrből,amely a hüvelykivető nyíláson kivetődik.A hüvelykivetés pillanatában a tárban lévő legfelső töltény az adogatórugó hatásárafelemelkedik. A helyretolórugó összenyomódik, a kakas megfeszített állapotban hátsóhelyzetbe kerül.A szánt a helyretolórugó energiája előretolja. A szán előremozgáskor a tárból a lőszert atöltényűrbe tolja. A fegyver ismét tűzkész állapotba került.Amíg a tárban lőszer van, a szán a mindig visszatér mellső helyzetébe. Ha a tár kiürül, a szánta szánrögzítő hátsó helyzetben tartja. Elbiztosított fegyver esetében a biztosítómegakadályozza, hogy a kakas az ütőszegre ráüssön.Az öntöltő maroklőfegyverek merevcsövűek vagy rövidcsövű, hátrasiklós rendszerűek.Merevcsövűek azok az öntöltő maroklőfegyverek, amelyeknek a csöve a tokhoz van rögzítve.
 
1. ábra: Merevcsövű, Walther rendszerű RK-59 pisztoly
Magyarországon legismertebb merevcsövű, öntöltő maroklőfegyverek: Walther és annak mintájára készült: RK-59, R-61, PA-63, FÉG APRövidcső-hátrasiklásos: rövidcső-hátrasiklásos maroklőfegyverek csöve nincs merevenrögzítve, lövés leadásakor korlátozott mértékben hátrafelé mozog.A lövés pillanatában a cső a szánnal együtt mozog hátra. A cső alsó részén a töltényűr magasságában kialakított csőkengyel a csőfart lefelé húzza, a cső megáll, a szán folytatjaútját. Megtörténik a hüvelykivetés. (A kireteszelés folyamata a cső hátrasiklásának véghelyéigtart, ezalatt a lövedék elhagyja a csövet.)Az összenyomott helyretolórugó a szánt előrehúzza, végbemegy az újratöltés és reteszelés.A hátrasiklási energia nagy részét a cső és a szán együttes mozgása felemészti, a fegyver elmozdulása kisebb. A keletkezett lőporgáz-nyomás a lövedéknek nagy kezdősebességet biztosít, a fegyver hatásos lőtávolsága merevcsövű maroklőfegyverhez képest nagyobb. A„para” kaliberű fegyverekhez pisztoly-géppisztoly lőszert használunk, a reteszelés...Az öntöltő maroklőfegyver lehet revolverező vagy nem revolverező.Revolverező: a nyugalmi helyzetben (elöl) lévő kakas az elsütő-billentyű meghúzásávalfelhúzható. A kakas egy holtponton túlhaladva függetleníti magát az elsütőbillentyűtől éselőrevágódik. (A pisztoly összeszerelése után az elsütő-billentyű próbálgatása, a„csattogtatás” is tulajdonképpen revolverezés.) Nem revolverező: ahol a kakas az elsütő-billentyűvel nem feszíthető meg, a lövés előtt akakasnak felhúzott (hátsó) helyzetben kell lennie.Az öntöltő maroklőfegyver hatásadatai:
gyakorlati tűzgyorsasága: 30 - 50 lövés/min
lövedék kezdősebessége:300 - 400 m/sec
lövedék ölőhatása:300 - 500 m
 Ismertesse a pisztolylőszerek részeit!
Leggyakoribb kaliberek:
metrikus:5,6-os, 6,35-ös, 7,65-ös, 9-es
angolszász:.22-es és .38-as special
 
 Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver fő részeit, azok rendeltetését!
Az öntöltő maroklőfegyver három fő része:
cső
szán
tok További lényeges részei:
helyretoló-szerkezet (helyretolórugó)
elsütő- és ütőszerkezet,
szánrögzítő,
tár.Az ábrákon egy magyar gyártmányú 9mm PARA kaliberű P9R típusú pisztoly részei láthatók.
A cső:
A lőfegyver alapvető része, amelyben a lövés folyamata végbemegy. A cső megvezeti alövedéket, megadja az irányát, forgó mozgását és kezdősebességet.
2. ábra: Pisztoly cső részei
A töltényűrbe kerül a lőszer, a lövedék vezető felülete az átmeneti kúpba illeszkedik. Ahuzagolás, a fegyvercső furatának felületén csavarvonal mentén elhelyezkedő hornyok összessége. A kiemelkedés neve: ormózat, a mélyedéseké: barázda. A huzagolás feladata alövedék forgómozgásának megadása. A fegyver furatának ormózatok közötti átmérőjétűrméretnek nevezzük.Riasztópisztolyok csőfurata lövedék által át nem járható. Csőbe szűkítések, terelőidomok,keresztcsapok, stb. vannak beépítve, melyek között a gázok eltávozhatnak, de a lövedék nem.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zsitva Pál liked this
Tibor Viasz liked this
Zsolt Kocsis liked this
Zsolt Kocsis liked this
Letícia Varga liked this
András Besze liked this
Anett Molnár liked this
nightshade.lorna liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->