Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arnavutluk Emek Partİsİ'nİn İnŞasi Ve Partİ YaŞantisi

Arnavutluk Emek Partİsİ'nİn İnŞasi Ve Partİ YaŞantisi

Ratings: (0)|Views: 141 |Likes:
Published by cevdetbay

More info:

Published by: cevdetbay on Mar 01, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

 
ARNAVUTLUK EMEK PARTİSİ'NİNİNŞASI VE PARTİ YAŞANTISI
TİRAN 1974Türkçesi Fatma Korcan
KOMÜN YAYINLARI
Bu kitap «8. Nëntori» Basımevi tarafından 1974 yılında Tiran'da «The Party Of Labour Of Albania OnThe Building And The Life Of The Party» adı altında yayınlanmıştır.
1
 
ARNAVUTLUK'UN TEMEL KOMÜNİST GRUPLARININPARTİNİN KURULMASI İÇİN YAPTIKLARI TOPLANTININ KARARINDANKasım 1941 KARAR 
Arnavutluk'un temel Komünist gruplarının ilk toplantısı şu kararla sona erdi:V. ÖRGÜTSEL GÖREVLER Geçmişin dar sekter örgütleri, grupçu ve bölücü bir ruhla sınırlı bir temel üzerine kurulmuştu ve çoğukez yığınlardan hemen hemen tecrit olmuştu; hala varlığını sürdüren böyle komünist hücreler en kısazamanda ortadan kaldırılmalı ve yeniden örgütlendirilmelidir, zira bu tip çalışma tamamen yanlıştır.Gençlik içinde, çalışma yöntemi de yanlıştır; bu çalışma, çoğu durumda
 
kendi içlerinde tecrit olunmuşhücreler kurarak dar bir temel üzerinde sürdürülmüştü ve işçi, köylü ve aydın gençlik yığınlarıylageniş bağlardan yoksundu. Bunlar örgütsel plandaki iki esas hatadır ve en kısa zamanda giderilmesigerekir.Yeni tipte bir partinin, bir Bolşevik Partisinin geliştirilmesinin temel yasalarından biri, kendihatalarına karşı ve özellikle grupçu girişimlere karşı ve sınıf düşmanına karşı uzlaşmaz mücadeleolmak üzere iki cephede savaştır. Bu şekilde parti eski tipte bir parti, hareketsizlikten, kayırıcılıktan ve bölücülükten ve işçi sınıfının çıkarlarına ihanet etmekten çürümüş ikinci Enternasyonalin sosyaldemokrat partileri gibi bir parti olmayacaktır. Yoldaşların daha yüksek organlara (komitelere) bağlıolduğu, işçi sınıfına mücadelede zafere kadar yol gösterebilecek, tüm şehir ve kır emekçi yığınlarıylayakın bağlar kurmuş disiplinli bir parti istiyoruz.«Eğer halktan, onlara hayat veren analarından ayrılmazlarsa komünistler yenilmezdir» diyor büyük öğretmenimiz Stalin. İstediğimiz böyle bir partidir.Görevimizi daha enerjik bir şekilde sürdürmeli ve tüm olumsuz ve sağlıksız belirti ve teorilerdenkurtulmalıyız.Partimizi, sınıf düşmanlarının saldırılarından, çeşitli bölücü eğilimlerden, bazı kişilerin yıkıcıeylemlerinden korumak in, parti saflarını, iyiyi koruyarak ve yabancı etkisinden ayırarak temizlemeyi mümkün olduğu kadar çabuk ve enerjik bir biçimde yürütmek gereklidir. Çalışmamızdakidar fikirliliği, liberalizmi ve oportünizmin belirtilerini yok etmeliyiz. Bu nedenle her zaman siyasi veörgütsel bakımdan uyanık olmalıyız.Örgütün üyeleri ve önderleri arasındaki işbirliği önemlidir. Bunun için bütün komitelerin ve partiüyelerinin yeteneklerini bilmek ve herkesi uygun yerlere atamak gereklidir.Partideki birliği yüceltmek için iflah olmaz hizipçileri ve ahbap çavuşçuluğun etkisi altındakileri partiden atmalıyız. Böylece parti, saflarındaki temizlikle daha güçlenecektir. Kendilerini ahbapçavuşluğun etkisinden kurtarmış ve Partinin sadık savaşçıları olmuş yoldaşlara özel ilgi göstermeliyiz.Ahbap çavuşluk, hizipçilik ve disiplinsizlik, Arnavutluk'un komünist örgütlerindeki zaafın başlıcanedenleridir. Bu nedenle, parti örgütlerini şu görevler bekliyor:
1)
Üyeleri seçmek ve onları hücrelerde örgütlemek, yeni hücreler oluşturmak. Hücre sistemi mutlakave mümkün olan en kısa zamanda partinin örgütsel temeli haline gelmelidir.
2)
Saflarını, derhal yeni kuvvetlerle sağlam savaşçılarla ve şehir ve kırdaki emekçiler arasından gelenişçi ve köylülerle pekiştirmeliyiz. Sağlam işçi ve köylü unsurları partiye alarak ilk ve son olarak utangaçlık ve sekterliğin üstesinden gelmeliyiz. Partinin hücreleri, gerçek liderlerinin doğduğu işçihareketinden ortaya çıkmalıdır.
3)
Marksist-Leninist teorinin incelenmesi ve kuvvetli bir yeraltı komünist partisinin kurulmasındatemel teşkil eden Sovyetler Birliği Komünist Partisi (B) Tarihinin incelenmesiyle kadroların ideolojik,teorik ve siyasi düzeylerinin yükseltilmesi üzerinde enerjik bir biçimde duralım; bu inceleme yolu,yoldaşları, süslü cümleler kurma ve sağlıksız entelektüelizme karşı mücadele için eğitmede çok yararlıolacaktır.
2
 
4)
Hücrelerde ve komitelerde görev, üyeler arasında her birinin yeteneklerine göre dağıtılmalıdır.
5)
Herkim parti programını kabul eder, parti örgütünde (hücrede) aktif yer alır ve' üyelik aidatınıöderse, parti üyesi olabilir.
6)
Hücreler ve bölge komiteleri arasında ve alt ve üst komiteler arasında sıkı bağlar kurulmalıdır.
7)
Komiteler, hücrelerin ve her parti üyesinin çalışmasını sürekli kontrol etmelidir. Özellikle eskiahbap çavuşluğun hücrelerimize sızma olasılığına karşı uyanık bulunmalıyız.
8)
Partiyi sağlıklı bir duruma getirmek için hücreler olabildiğince fazla inisiyatif almalı ve yöneticiyoldaşlar bu inisiyatife her türlü yardımı yapmalıdırlar. Yoldaşlar tüm irade ve isteklerini Partiningünlük çalışmalarında kullanmalıdır. Partiye olan sevgilerini arttırmalı ve komünist adını ve Partininadını lekelemeden korumalıdırlar.
9)
Disiplinsizlik ve parti çalışmalarını ve kararlarını hor görme ve küçümseme, örgüt içindeki en vahimve en zararlı belirtilerdendir. Bütün bu belirtilerin yok edilmesi, sıkı disiplin ve tüm parti kararlarınatam uyulmasının zorunlu olması önemlidir. Bunun için parti, disiplini ihlal eden, anarşist, oportünistve tasfiyecilik eğilimleri veya kötü ihtirasları olan unsurları acil bir biçimde saflarından azletmelidir.
10)
Partinin güvenliği ve sırların sınıf düşmanından saklanması konusunda bazı tasfiyeci, oportünistve hain unsurlar işkenceye dayanamadıklarını, yoldaşlarına ihanet ve onları teslim ettiklerini söylerler, bunlar proletarya Partisine yabancı görüşlerdir ve acımasızca bastırılmalıdır. Bugüne dek güvenliğimizhep kötü olmuştur. Örgütümüzü sınıf düşmanına karşı korumak için gizliliği sağlamalı ve perdeninarkasına saklanıp kendi içimize çekilmemeliyiz.
11)
Örgütsel bağlarımızı, şimdiye dek hiçbir şey yapılmamış veya çok az şey yapılmış yerlereuzatmalıyız.
12)
Geniş halk yığınları içinde ajitasyon ve propaganda eylemi ile uğraşmalı, mücadele hareketleriniörgütlemen ve yürütmeliyiz.
13)
Yığınların gerilla hareketini, gelecekteki ordunun iskeleti ve diğer siyasi partiler ve ulusal kurtuluşhareketiyle birlikte, gerilla birimlerinin gerçek maddi ve siyasi temeli olacak şekilde yaratmalı veörgütlemeliyiz.
14)
Kadınların görevinde de değişiklik yapmak gerek. Bugünkü durum bizi, özellikle kadınlara ciddigörevler yüklemeye zorunlu kılıyor; kadınları partiye almalı ve onların, kadın yığınlarını, kurtuluşsavaşında harekete geçirme çalışmalarına yardımcı olmalıyız.
15)
Parti örgütü ve yüksek organlar, Arnavutluk Komünist Gençliğinin gelişmesine ve tüm dürüstArnavutluk Gençliğinin harekete geçmesine yardım etmelidir.
16)
Parti örgütü, kurtuluş savaşındaki genkitle hareketlerini sürdürebilmek ve beyaz terörünkurbanlarına yardım edebilmek için Parti yararına bağışlar toplamalıdır. Bu görev güçlendirilmen vetüm ülke çapında yayılmalıdır.Her örgütün bir çeşit disiplini olmalıdır fakat Komünist Partimizde, işçi sınıfı ve halkın en bilinçlievlatları olan parti üyelerinin yüksek bilincinden kaynaklanan özel bir disipline gerek var. Yeraltıfaaliyetinin zor şartları daha sert bir disiplini, özellikle burada, Arnavutlukta, gerekli kılmaktadır. Her  parti üyesi parti disiplinine uymalıdır. Çok sayıda düşmanı olan partimiz çelikten disiplin ve birlik olmadan, mücadeleyi başarıyla sürdüremez. Disiplinsizliği partiye, onu içerden yıkma amacıyla sızanyabancı unsurlar getirmiştir. Nitekim, küçük burjuva ruhlarından kurtulamamış çeşitli küçük burjuvaunsurlar, parti üyesi olacak kadar olgunlaşmamış kimseler veya mesele çıkaran zemini parti aleyhtarıve Troçkist hareketlere hazırlayan kariyeristler partiye girmiştir. Eğer gözlerimizi açarsak bu kimseleritanımak çok zor değildir.Konferans
1
ve üst organlar 
2
Arnavutluktaki parti örgütünün, Arnavutluktaki tüm komünist örgütlerehakim olan sağlıksız durumun giderilmesine var gücünü vereceğine ve içinde bulunduğumuzkoşulların Partimize yüklediği büyük görevleri yerine getirecek Partinin tüm örgütsel kuvvetlerini,Partinin bolşevikleştirilmesi mücadelesine sokacağına ant içti.
1 Komünist Grupların toplantısı2 AKP Geçici Merkez Komitesi ve Arnavutluk komünist Gençliği Merkez Komitesi
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
cevatprekazi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->