Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Auditul Sistemelor Calităţii

Auditul Sistemelor Calităţii

Ratings: (0)|Views: 1,978 |Likes:
Published by pako01

More info:

Published by: pako01 on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
Auditul Sistemelor Calităţii
Scopul principal al auditului calitatii este de a evalua actiunile corective necesare pentrueliminarea deficientelor si posibilitatile de imbunatatire a stemului calitatii intreprinderii, a proceselor sale, a produselor si serviciilor pe care le ofera.Pe de alta parte, certificarea sistemelor calitatii, a carei importanta a crescut in ultimii ani, presupune efectuarea unor audituri ale acestor sisteme, in raport cu standardele Internationale siEuropene, aplicabile in domeniu.
Definiţia auditul calităţii 
In domeniul managementului calitatii, termenul de audit este utilizat in sensul de examinarea calitatii produselor, serviciilor, proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calitatii in ansamblu.Auditurile calitatii reprezinta, prin urmare, examinari "sistematice" ale activitatilor sirezultatele acestora, referitoare la calitate, fiind planificate si programate in functie de natura siimportanta activitatilor respective. Ele sunt, pe de alta parte, examinari "independente ", In sensulca trebuie conduse persoane care nu au responsabilitati directe in domeniile auditate. Prin auditurilecalitatii se evalueaza: - sistemul calitatii mtreprinderii in ansamblu sau elemente ale acestuia;-procesele intreprinderii;-rezultatele proceselor (produse)Eficacitatea auditurilor calitatii depinde foarte mult de competenta si experienta auditorilor. Prin
auditor 
(in domeniul calitatii) se intelege o persoana care are calificarea necesara pentru a efectuaaudituri ale calitatii. El trebuie sa fie autorizat pentru efectuarea unui anumitaudit.
Obiectivele generale ale auditului calitatii
Auditul calitatii poate fi efectuat in urmatoarele scopuri principale:• evaluarea conformitatii proceselor si rezultatelor acestor procese (produse, servicii) cu un anumitstandard sau cu un alt document normativ;• evaluarea conformitatii unor elemente ale sistemului calitatii, sau a sistemului in ansamblu, cucerinfele specificate;• evaluarea eficacitatii sistemului calitatii mtreprinderii privind realizarea obiectivelor stabilite;• identificarea punctelor critice, surse ale deficientelor, in desfasurarea activitatilor dinintreprindere;• initierea masurilor corective si de imbunatatire necesare, privind procesele si rezultatele acestor  procese (produse, servicii);• urmarirea aplicarii masurilor corective si de imbunatatire stabilite.Pe baza rezultatelor auditurilor pot fi mai bine fundamentate actiunile de imbunatatire acalitatii proceselor, produselor si a sistemului calitatii mtreprinderii. In masura in care acesteauditurisunt cored planificate si programate, tinand seama de natura si importanta activitatilor , sisunt efectuate de auditori calificati, se poate ajunge la micsorarea continua a abaterilor si implicit lacresterea gradului de satisfacere a cerintelor.
Tipuri de audituri ale calitatii
Auditul calităţii se plasează în spirala calităţii şi vizează domenii funcţionale şioperaţionale. Cel mai cunoscut domeniu este cel al realizării produselor. În prezent are loc oextindere continuă către servicii şi activităţi funcţionale precum: marketing, aprovizionare,metode, vânzări, service, administraţie, informatică, logistică, organizare.
 
Prin auditurile calitatii pot fi evaluate produse, servicii, procese sau sistemul calitatii uneiintreprinderi. In functie de obiectul lor, auditurile calitatiisunt de trei tipuri:• auditul calitatii produsului/serviciului;• auditul calitatii procesului;• auditul sistemului calitatii .
Auditul calităţii produsului
Are ca obiectiv evaluarea conformităţii caracteristicilor de calitate ale unui produs cuspecificaţiile din documentul de referinţă sau cu cerinţele exprese ale clientului.Auditul calităţii poate fi orientat în acest caz spre piese, subansamble, produs finit şi se bazează pe procedurile sistemului de calitate, normative, specificaţii, documentaţia deexecuţie, mijloace de execuţie. De asemenea, auditul calităţii vizează şi evaluarea eficienţeimăsurilor de asigurare a calităţii produsului.
Auditul calităţii procesului
Serveşte la evaluarea capabilităţilor prceselor tehnologice de fabricaţie de a răspundecerinţelor exprese ale clientului sau a celor specificate în documentele de referinţă.
Auditul sistemului calităţii
Se efectuează asupra sistemului în ansamblul sau a unor părţi ale acestuia, în scopulevaluării concordanţei dintre conformităţile elementelor sistemului şi cerinţele dindocumentele de referinţă, precum şi a eficienţei sistemului. Auditul poate viza funcţiilesistemului, structura organizatorică, documentele sistemului etc.Bazele acestui tip de audit sunt manualul calităţi, procedurile, cerinţele contractuale, planurile calităţii şi instrucţiunile de verificare, costurile calităţii, raportările managementuluiasupra calităţii.Auditul sistemului de calitate se poate realiza şi în scopuri externe, pentru evaluareasistemului calităţii al furnizorilor.
Clasificarea auditurilor calităţii
Certificarea sistemelor de calitate din organizaţii a determinat sistematizarea auditului pe două forme de aplicare: auditul intern, cerut de standard, şi auditul de terţă parte, cainstrument de evaluare a conformităţii organizaţiei cu cerinţele standardului. În ambele cazuriînţelegerea corectă a sensului auditului şi tehnicilor care îi asigură eficienţa în aplicare esteesenţială. Acestea au fost sistematizate în standardul ISO 10.011.Standardul ISO 9000/2000 prevede că auditul se foloseşte pentru evaluarea eficienţeişi conformităţii unui sistem de management al calităţii, iar rezultatele auditului pot fi utilizate pentru identificarea oportunităţilor de ameliorare.Corespunzător acestui standard, auditările sunt:- interne
 ,
iniţiate de organizaţii, prin care se urmăreşte cunoaşterea modului în care serespectă politica calităţii în fiecare compartiment implicat în realizarea produsului sauserviciului, precum şi evaluarea acţiunilor corective necesare în interiorul STE cu privire la produs, proces şi sistemul de calitate, şi sunt denumite audituri ,, prima parte”. Aceste audituri pot constitui elemente de fundamentare la autodeclaraţia de conformitate a organismului.În standardul ISO 9001/2001, referitor la audit, se menţionează că organizaţiile au

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stel Gaf liked this
Rusu Andreea liked this
Chiriac Denisa liked this
Calugaru Dragos liked this
gandacelllll liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->