Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nel met Hoed: Openbaar keramisch kunstwerk

Nel met Hoed: Openbaar keramisch kunstwerk

Ratings: (0)|Views: 513|Likes:
"Nel met Hoed", een bont keramisch beeld van een kat, van de kunstenares Maggi Giles, had het zwaar te verduren op een openbaar plein in Oegstgeest. Scherven, breuken, barsten en afbrokkelend glazuur waren het gevolg van botstingen met containers en fietsen die ertegenaan werden gezet.

Door de barsten kon er vocht in de poreuze klei doordringen, wat in vorstperiodes door uitzetting voor nog meer schade aan het glazuur zorgde. Na uitvoerige discussies werd besloten om het beeld na restauratie niet meer buiten te plaatsen. Dat had (positieve) invloed op de keuze voor restauratiemethodiek; nu kon er gewerkt worden met reversibele materialen. In dit artikel beschrijft de auteur de problemen en het herstel van de grote keramische kat.

Auteur: Linsey Bogle
Uitgever: SPCR
Jaar van uitgave: 2002
Bron: Cr 4 2002
"Nel met Hoed", een bont keramisch beeld van een kat, van de kunstenares Maggi Giles, had het zwaar te verduren op een openbaar plein in Oegstgeest. Scherven, breuken, barsten en afbrokkelend glazuur waren het gevolg van botstingen met containers en fietsen die ertegenaan werden gezet.

Door de barsten kon er vocht in de poreuze klei doordringen, wat in vorstperiodes door uitzetting voor nog meer schade aan het glazuur zorgde. Na uitvoerige discussies werd besloten om het beeld na restauratie niet meer buiten te plaatsen. Dat had (positieve) invloed op de keuze voor restauratiemethodiek; nu kon er gewerkt worden met reversibele materialen. In dit artikel beschrijft de auteur de problemen en het herstel van de grote keramische kat.

Auteur: Linsey Bogle
Uitgever: SPCR
Jaar van uitgave: 2002
Bron: Cr 4 2002

More info:

Published by: Collectiewijzer Netwerk on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2010

pdf

text

original

 
De maker van Nel , Maggi Giles, is een van oorsprong Britse keramiste diesinds 1964 woont en werkt in Nederland. Haar markante, verhalende beelden, gemaakt van korrelige ‘chamotte’ klei,
[1]
worden uit diversedelen aaneengezet. De met Ceresit epoxylijm aan elkaar gekitte of opelkaar gestapelde segmenten of blokken zijn geglazuurd in doorschij-nende heldere majolica kleuren, die in vier lagen met een kwast wordenaangebracht. De kleuren worden gescheiden door verhoogde dunnereliëfranden in onderglazuur zwart, die worden aangebracht met eenfijne aquarelborstel. De delen worden twee keer gebakken, eerst biscuit op 1020°C, vervolgens met glazuren eveneens op 1020°C.
 



 


 

Foto: Mieke H. Hille[1]Chamotte of schervenmeel is gemalengebakken klei en is in verschillendekorrelgrootte verkrijgbaar. Zij wordt aankleimassa’s toegevoegd om hun structuur te geven en de krimp te verminderen.Maggi Giles gebruikt zware industriëleklei met 30% chamotte.

4 2002
 
Begin oktober 2001, anderhalf jaar na constatering van de ernstigeschade, werd het grote keramische beeld door de Gemeente Oegstgeest ter restauratie afgeleverd bij De Porselein Studio. Zonder sokkel is het  beeld 162 cm hoog en weegt het ca. 350 kg. Het onderste segment is 62 x62 cm. Het beeld is hol; de wanden zijn circa 2 cm dik (afb. 2 en 3). Bijaankomst zag het werk er gehavend uit: verweerd door langdurig buiten-staan. Het oppervlak bij de inkepingen tussen de verschillende lagen vande ‘toren’ was donker van het vuil; de open scherf groen uitgeslagen met algen; het werk her en der beklad met graffiti, potloodkrassen en eengrote sticker. Tussen de voegen huisden slakjes en propjes kauwgom.

De ontelbare beschadigingen, groot en klein, aan glazuur èn scherf, spra-ken boekdelen. In 1994 was het werk al eens door de kunstenaar zelf gerestaureerd en voorzien van een nieuw onderste deel, nadat vandaleneen groot gat in het holle beeld geslagen hadden. Een aantal jaren laterwerd voortschrijdende nieuwe schade geconstateerd. Maar het werk isna de eerste waarschuwing nog zeker twee winters buiten blijven staan, blootgesteld aan de elementen, voordat er stappen ter beschermingondernomen werden.De als gevolg van verwering en mishandeling ontstane glazuurbescha-digingen leidden ertoe dat de onderliggende scherf, die bestaat uit licht- bakkende, poreuze grove chamotte
[2]
, makkelijk vocht op kon nemen;vocht dat zich met de tijd vooral in de voet ophoopte. In een verhelde-rend artikel in
kM 
licht collega Pier Terwen dit proces van degradatie toe:‘Indien een keramisch object dat buiten staat, nat is en niet de kans heeft om op tijd te drogen (bijvoorbeeld door warmte of wind), kan er in dewinter ijsvorming ontstaan tussen de kleideeltjes. Deze ijsvormingoefent druk uit op zijn directe omgeving. Water neemt bij bevriezing tot ijs ca. 9% in volume toe. De druk op de omgeving is groot en krachtiggenoeg om de geringe binding van kleideeltjes te niet te doen en zekerom een glazuur los van de klei te “wrikken”.’
[3]
Het beeld van Maggi Gilesis hier een perfect voorbeeld van: het leed steeds meer oppervlaktever-lies in een gestaag toenemende spiraal van schade. Vooral op de onderstesegmenten waren er rondom flinke hoeveelheden ontbrekende glazuurte zien. Op die plekken zat het het nog wel aanwezige glazuur deels hele-maal los van de klei: bij kloppen klonk het namelijk vervaarlijk hol (afb.


4 2002

Foto: Mieke H. Hille[2] zie 1.[3] P. Terwen, ‘Vorstpreventie voor keramiek. Het voorkomen van schade aankeramiek in de buitenlucht’,
kM
(kunstenaarsMateriaal, themanummer keramiek) 29 (voorjaar) 1999, pp.35-36.
 
4). Maar hogerop was het verlies van glazuur nog groter, en dat van deonderliggende scherf aanzienlijk diep geworden. Hier was de klei zelfslos komen te zitten van zijn ondergrond (afb. 5).

Als gevolg van langdurige regen gedurende de maand september was het kunstwerk bij levering voelbaar doorweekt. Op de gaten in het glazuurwas zelfs algvorming zichtbaar. (afb. 6). Om voor luchtcirculatie te zor-gen en het drogen alvast te bevorderen werd het beeld op blokkengeplaatst. In de holling van de voet werd een hygrometer geplaatst om deRelatieve Vochtigheid te meten. Deze gaf 83% aan.Eerste prioriteit had dus het volledige en veilige uit laten drogen vande kleimassa. Het beeld kwam gedurende de wintermaanden in een ver-warmd vertrek te staan. Om het droogproces te bespoedigen werd er eenontvochtiger in de ruimte geplaatst. Deze bleek zeer effectief: binnenenkele dagen werden enkele liters water uit de klei gehaald. Vier maan-den later, toen een besluit kwam over de toekomst van het kunstwerk ener vervolgens met de restauratiewerkzaamheden kon worden begonnen,was de vochtigheidsgraad gedaald tot een alleszins acceptabele 45%.Omdat de naderende winter een nieuwe bedreiging voor het kunstwerkzou vormen, werd in dit uitzonderlijke geval door de gemeente het prag-matische besluit genomen het beeld al veilig te stellen voordat eenopdracht tot restauratie was verleend. In eerste instantie was er sprakevan dat 
Nel met Hoed
na restauratie opnieuw buiten zou komen te staan, opeen andere, minder kwetsbare plek dan voorheen. Om deze reden werdeen restauratieplan uitgewerkt, ervan uitgaande dat het beeld de weers-invloeden zou moeten kunnen doorstaan. Zodoende werd na overlegmet prof. dr. N. H. Tennent voorgesteld om de beschadigde plekkenallereerst van een extra bescherming te voorzien door de open chamot-tescherf na het schoonmaken waterafstotend te maken. Dit zou uitge-voerd kunnen worden met een hem bekende, nieuwe hygroscopischevloeistof op siliconenbasis.
[4]
De volgende stap zou zijn de scherf en alle loszittende delen glazuurmet Paraloid B 72 (een copolymer van ethylmethacrylaat en methylacry-laat) te consolideren. Om het glazuur na te bootsen zou een op kleurgebrachte twee-componenten epoxylijm (tinted filling) toegepast wor-den. Als laatste handeling zou, om het geheel goed bestand te makentegen de elementen, deze harde lijmlaag extra bescherming krijgen doorairbrush-retouche met een harde, lichtbestendige twee-componentenacrylaatlak speciaal voor auto’s.Tijdens de formulering van het behandelingsvoorstel en in de periodeerna werd echter steeds duidelijker dat er – in theorie – drie mogelijkhe-den waren voor behoud van het object:Het gehele werk hydrofobisch (waterafstotend) en dus weersbesten-dig maken.Na de restauratie het object weer buiten plaatsen, maar in de wintervorstvrij afdekken.Het beeld niet meer buiten plaatsen, maar een veilige plek binnen toe-wijzen.

4 2002


[4] Norman Tennent is op 12 juni jl.benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Chemie van conservering en restauratieaan de Universiteit van Amsterdam.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->