Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Powszechna historia państwia i prawa (Wybór tekstów źródłowych) - Wyboru dokonali Marian Józef Ptak i Marek Kinstler

Powszechna historia państwia i prawa (Wybór tekstów źródłowych) - Wyboru dokonali Marian Józef Ptak i Marek Kinstler

Ratings: (0)|Views: 9,152|Likes:
Published by Dominik

More info:

Published by: Dominik on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2014

pdf

text

original

 
POWSZECHNAHISTORIA
 
PA
STWA IPRAWA
WYBÓR TEKSTÓW
RÓD
à
OWYCH
Wyboru dokonali
MARIAN
JÓZEF PTAK 
i
MAREK 
KINSTLER 
 1999r.
Wydanie poprawione przez:El-..... ® 
http://strony.wp.pl/wp/eltho/ 
SPIS TRE
CI
 
Wst
 pWykaz
róde
á
i skrótówPa
stwa antyczne1. Kodeks sumeryjskiego króla Ur-Nammu z ok. 2060 r. p.n.e.2. Kodeks Hammurabiego z ok. 1700 r. p.n.e.3. W
á
adza królewska w Sparcie wed
á
ug Herodota4. Ustrój polityczny Aten w IV w. p.n.e. w
wietle
 Politei
 Arystotelesa5. Ustrój polityczny republiki rzymskiej w
wietle
 Dziejów
 Polibiusza6. Cassius Dio Cocceianus o pryncypacie Augusta7. Instytucje Justyniana z 21 listopada 533 r.Pa
stwo franko
skie1. Prawo salickie
(Lex Salica Francorum)
z 507-511 r.2. Akt prekaryjny - formularz3. Akt komendacyjny - formularz
 
4. Akt sprzeda
y wolno
ci - formularz5. Przywilej immunitetowy - formularz6. Kapitularz Ludwika Pobo
nego „de villis” z 794/5 r.7. Kapitularz Karola Wielkiego z 802 r.8. Przywilej Ludwika Pobo
nego dla jego wasala Jana z Narbonny z 1 stycznia 815 r.9. Traktat w Verdun z sierpnia 843 r.10. Kapitularz Karola
à
ysego z Mersen z 847 r.11. Kapitularz Karola
à
ysego z Quiersy z 877 r.Francja1. Post
 powanie wzorowego wasala - z listu Fulberta, biskupaz Chartres, do ksi
cia Akwitanii, Wilhelma V - 1020 r.2. Statutowa teoria nast
 pstwa tronu z 1420 r. - z traktatu Janade Terra Rubea3. Coutume de Paris z 1510 r.4. Konkordat bolo
ski z 1516 r.5. Listy patentowe Henryka III Walezjusza potwierdzaj
 
cestatuty (cechu) krawców ubiorów, zarejestrowane wParlamencie 2 wrze
nia 1583 r.6. Stany Generalne z 1614 r. w pami
tnikach kardyna
á
aRichelieu7. Absolutyzm we Francji - wypowiedzi Ludwika XIII z 1632i 1641 r.8. Stany Generalne w pami
tnikach Colberta9. Rady królewskie we Francji w relacji Spanheima z 1690 r.10. Ludwik XIV do Parlamentu w dniu 3 marca 1766 r.11. Dekret o zniesieniu powinno
ci feudalnych z 4/5 sierpnia1789 r.12. Deklaracja praw cz
á
owieka i obywatela z 26 sierpnia 1789r.13. Ustawa
 Le Chapelier 
z 14 czerwca 1791 r.14. Konstytucja francuska z 3 wrze
nia 1791 r.15. Dekret o aktach stanu cywilnego, ma
á
e
stwie irozwodzie z 20-25 wrze
nia 1792 r.16. Dekret o rozwodzie z 20-22 wrze
nia 1792 r.17. Dekret o likwidacji monarchii z 21-22 wrze
nia 1792 r.18. Dekret o ustanowieniu republiki z 25 wrze
nia 1792 r.19. Deklaracja praw cz
á
owieka i obywatela z 24 czerwca1793 r.20. Ustawa konstytucyjna z 24 czerwca 1793 r.21. Deklaracja praw i obowi
 
zków cz
á
owieka i obywatela z22 sierpnia 1795 r.22. Konstytucja Republiki Francuskiej z 22 sierpnia 1795 r.23. Konstytucja Republiki Francuskiej z 13 grudnia 1799 r.24. Uk 
á
ad pomi
dzy rz
 
dem francuskim a Jego
wi
 
tobliwo
ci
 
Piusem VII z 15 lipca 1801 r.25. Senatus-consultum organiczne z 4 sierpnia 1802 r.26. Kodeks Napoleona z 21 marca 1804 r.27. Senatus-consultum organiczne z 18 maja 1804 r.28. Kodeks post
 powania cywilnego z 1 stycznia 1806 r.29. Karta konstytucyjna z 4 czerwca 1814 r.
 
30. Karta konstytucyjna z 14 sierpnia 1830 r.31. Konstytucja Republiki Francuskiej z 4 listopada 1848 r.32. Konstytucja z 14 stycznia 1852 r.33. Senatus-consultum z 7 listopada 1852 r.34. Manifest delegatów Izby Federalnej Stowarzysze
 Robotniczych oraz paryskiej sekcji Mi
dzynarodówki z 23-24marca 1871 r.35. Deklaracja programowa Komuny Paryskiej z 19 kwietnia1871 r.36. Ustawa o organizacji Senatu z 24 lutego 1875 r.37. Ustawa o organizacji w
á
adz publicznych z 25 lutego 1875r.38. Ustawa konstytucyjna o stosunkach mi
dzy w
á
adzami publicznymi z 16 lipca 1875 r.39. Ustawa konstytucyjna z 11 lipca 1940 r.40. Akt konstytucyjny 1 z 12 lipca 1940 r.41. Akt konstytucyjny 2 z 12 lipca 1940 r.42. Ordonans nr 1 dotycz
 
cy organizacji w
á
adz publicznychna czas wojny i ustanowienia Rady Obrony Imperium z 27 pa
dziernika 1940 r.43. Deklaracja Organiczna z 27 pa
dziernika 1940 r.44. Ordonans nr 45-1836 z 17 sierpnia 1945 r.wprowadzaj
 
cy konsultacj
ludu francuskiego w drodze referendum45. Konstytucja Republiki Francuskiej z 13 pa
dziernika1946 r.46. Konstytucja Republiki Francuskiej z 4 pa
dziernika 1958r., wed
á
ug stanu prawnego na dzie
31 grudnia 1969 r.Pa
stwa niemieckie i Austria1. Przywilej targowy cesarza Ottona I dla arcybiskupstwahamburskiego z 10 sierpnia 965 r.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
AlekBanacki liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Anna Maria liked this
Martyna Stokfisz liked this
foxtrott23 liked this
Tomasz Boka liked this
michaelsadriel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->