Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
A Rose for Every Occasion

A Rose for Every Occasion

Ratings:
(0)
|Views: 19|Likes:
Published by Wendy
Real love, the kind that lasts.
Real love, the kind that lasts.

More info:

Published by: Wendy on Mar 01, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2010

 
K Ta|m iat Mymtu Allk|eabDu _mb`u \watmFm tmk` pfm b}ndmt| ab pfm `aat| k| fm zk||m` pfmn eb pfm fkcc# pfm |lmbp ai lacaobm cebomtebo dmfeb`" Itm|fcu zace|fm`# fe| |fam| zeblfm` kb` |{}mkgm` wepfmklf |pmz# pfa}of pfmu wmtm natm laniatpkdcm pfkb pfm tmbpkc |}ep" Fm lfmlgm` pfmwfepm ta|m ab pfm dcklg ckzmc pa nkgm |}tm pfm zeb wk| |kimcu p}lgm` kwku"–Kf# |evpmmb D" Fmtm wm ktm"„Mymb k| fe| |panklf peofpmbm` wepf bmtym|# fe| fmktp |gezzm` k dmkp ebkbpelezkpeab" _a}c` |fm dm fkzzu pa |mm fen1 Fm |naapfm` fe| fket ablm natm kb`ceipm` pfm da}{}mp eb itabp# pfm zck|pel wtkzzebo ltebgcebo wepf mklf naymnmbp"Fm gbalgm`"Fmktebo k tmzcu# fm lcmktm` fe| pftakp kb` azmbm` pfm `aat"–E dta}ofp ua} icawmt|# Ete|" Nku E lanm eb1„Eb fmt tadm# wepf ptm||m| ikccebo itmm aymt abm |fa}c`mt# |fm wk| k |eofp padmfac`"–Ua}―tm dmk}pei}c"„–Pfkbg ua}"„ \fm |necm`"–Ei ua} `ab―p neb`# E―cc z}p pfm|m eb wkpmt" E fkym |anmpfebo pa k|g ua}"„\fm tmp}tbm` pa pfm mk|u lfket du pfm pkdcm# fmt |cezzmt| nkgebo |l}iiebobae|m| k| |fm wkcgm`" –_fmtm e| nu icawmt1„–Fmtm# E―ym dta}ofp pfmn"„Tmnayebo k zket ai wecpm` `ke|em| itan pfm Ltu|pkc yk|m# fm }bwtkzzm` pfmicawmt| kb` paag k lfket dm|e`m fmt"–E wkbpm` pa dtebo ua} |anmpfebo |zmlekc pa`ku" E fazm ua} cegm ep" A}titemb`|fez nmkb| pfm watc` pa nm" Ua}t geb`bm|| wk| wfkp E bapelm` iet|p# kb` ua}kcwku| ck}ofm` kp nu hagm|# mymb pfm dk` abm|"„ Zcklebo k umccaw eb pfm yk|m# fmzc}lgm` k zmklf lacatm` ta|m itan pfm d}blf" –Ua} ktm k omb}ebmcu oaa` zmt|ab#geb`# lab|e`mtkpm# kb` dteccekbp" E kzztmlekpm pfa|m {}kcepem| eb ua}"„\fm tmklfm` iat k ta|m# ep| zmpkc| dteccekbp zebg kta}b` pfm imkpfmtm` m`om|kb` zkcebo pa zk|pmc eb pfm lmbpmt" K zmpkc imcc kwku wfmb |fm dt}|fm` ep kokeb|p fmtlfmmg"–E gbmw ua}―` cegm pfkp abm" Pfe| tm` ta|m |eobeiem| caym kb` zk||eab" E knfabatm` ua} |fktm ua}t caym wepf nm"„–Nu icawmt1„ Pfm zebg ta|m |cezzm` itan fmt iebomt|"–Pfmtm baw# E―ym oap ep" Caag kp pfe| wfepm abm" A}t caym e| z}tm kb` pt}m"Bmymt wecc ua} fkym lk}|m pa wattu itan nm" Nu caukcpu e| kd|ac}pm"„\fm dta}ofp fmt fkb`| pa fmt ptmndcebo cez| kb` ltem`"–\ffff# ep―| agku" Pfe| ck|p ta|m e| nu ikyatepm" Ep e| wfkp oeym| nm fazm kb`la}tkom" A}t caym e| mpmtbkc" E wa}c` |pku wepf ua} iat pfm tm|p ai nu ceim" Pfta}ofpfe| ceim kb` pfm bmvp"„–Nu…„

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->