Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cap.2.Sistemul Iso

Cap.2.Sistemul Iso

Ratings: (0)|Views: 1,622|Likes:
Published by velu22

More info:

Published by: velu22 on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

 
 
2. SISTEMUL DE TOLERANŢE ŞI AJUSTAJE PENTRU PIESE CILINDRICE
Sistemul ISO de toleranţe şi ajustaje a fost introdus în România la 1 octombrie 1968 prinstandardele 8100, (STAS 8100 – 68 … STAS 8110 – 68) pe baza recomandării R 286 – 1962 aOrganizaţiei Internaţionale de Standardizare (
I.S.O.
). În prezent el este în vigoare prin STAS-urile8100/4-88…8100/6 – 90 şi SR EN 20286 – 1,2: 1997.
2.1. Baza sistemului
Toleranţele şi ajustajele pieselor cilindrice sunt grupate în două sisteme: sistemul alezajunitar şi sistemul arbore unitar.Sistemul alezaj unitar prevede pentru toate alezajele aceeaşi poziţie a câmpului de toleranţă,tangent la linia zero: EI = 0 şi ES = T
D
, (simbolul H ).Sistemul arbore unitar prevede pentru toţi arborii aceeaşi poziţie a câmpului de toleranţă,tangentă şi sub linia zero: es = o şi ei = -- T
d
, (simbolul h ). Sistemul arbore unitar se foloseştenumai în cazuri speciale bine justificate. De obicei, când mai multe alezaje cu jocuri diferite semontează pe acelaşi arbore.
2.2. Poziţia câmpului de toleranţă
Dintre cele două poziţii posibile, poziţia simetrică şi poziţia tangentă la linia zero, s-a ales poziţia tangentă la linia zero. Poziţia simetrică este firească, în jurul valorii exacte, dar poziţiaasimetrică este practică. Se ia în considerare evoluţia dimensiunii în timpul prelucrării. Diametrulalezajului creşte, iar diametrul arborelui scade. Apare posibilitatea de a se opri în câmpul detoleranţe numai după ce s-a atins dimensiunea nominală, conform principiului maximului dematerial. Această regulă este valabilă pentru toate piesele ce formează ajustaje cu joc (cele mainumeroase).
Pentru piesele de tip alezaj, baza sistemului (alezajul) are toleranţa deasupra linieizero cu EI = 0 şi D
min
= N (simbolul, H), iar pentru arborii unitari toleranţa este sub linia zerocu es = 0 şi d
max
= N (simbolul, h).2.3. Unitatea de toleranţă
La prelucrarea arborilor şi alezajelor cilindrice, urmărind acelaşi reglaj, în condiţii obişnuitede atenţie s-a constatat domeniul diametrelor efective depinde de rimea diametrului.Domeniul de împrăştiere al diametrelor este proporţional cu rădăcina cubică din diametrul de reglaj.Această constatare practică a fost utilizată la alegerea mărimilor pentru toleranţe, cât mai aproapede domeniul de împrăştiere:
3d,D
d,DcT
=
(2.1.)În relaţia 2.1. s-a notat cu T – toleranţa piesei de diametru D, respectiv d şi cu c – constantaspecifică procedeului tehnologic.
1
 
Pentru a se opera mai comod cu mărimile toleranţelor (similar cu măsurarea) s-a convenit catoleranţele să se exprime ca multipli întregi de toleranţe mici numite unităţi de toleranţă. Relaţia 2.1.mai poate fi scrisă succesiv:
iad,D acaT
3d,D
==
(2.2.)în care
3
d,Dac
se notează cu i şi se numeşte unitatea de toleranţă.Unitatea de toleranţă , i, este caracteristică fiecărui interval de dimensiuni şi se determină curelaţia empirică:
[ ]
m),d,D(001,0d,D45,0i
3
µ+=
,(2.3.)în care D , d este diametrul nominal al intervalului , în milimetri.
Remarcăm un rezultat deosebit din relaţia 2.2.:
iaT
d,D
(2.4.)toleranţa unei piese se exprimă ca număr de unităţi de toleranţă şi depinde de dimensiuneanominală.2.4. Intervale de dimensiuni
Pentru restrângerea valorilor de unităţi de toleranţă şi a toleranţelor, diametrele pieselor seîmpart în intervale de dimensiuni. Fiecare interval va fi delimitat de două margini sub forma “pested până la D”.Domeniul diametrelor de la 1 mm la 3150 mm este împărţit în 21 intervale principale subforma …peste până la . Fiecare interval îşi conţine limita superioară.Se defineşte dimensiune nominală a intervalului D,d media geometrică a marginilor şi cuaceasta se calculează unitatea de toleranţă, i din relaţia (2.3.). Marginile sunt ordonate în seriegeometrică, aşa cum se poate vedea în tabelele 2.2. şi 2.3.
În concluzie, orice interval de dimensiuni este definit de două margini şi de o unitate detoleranţă.2.5. Caractere de ajustajCaracterele de ajustaj
rezultă datorită poziţiilor diferite ale câmpurilor de toleranţă pentru piesa ce nu este element unitar. Sistemele arbore şi alezaj unitar conţin te 28 de poziţiisimbolizate prin literele alfabetului latin, excluzându-se literele ce se pot confunda cu cifrele ( i, l,o,q) şi adăugându-se în plus combinaţii de câte două litere: cd, ef, fg, za, zb, zc.Poziţiile câmpurilor de toleranţă (caracterele de ajustaje) sunt caracterizate de abaterilefundamentale; partea închisă a câmpurilor reprezentate în figura 2.1.La sistemul alezaj unitar abaterea fundamentală este abaterea superioară a arborilor , es, pentru caracterele de la a la h (ajustajele cu joc) şi abaterea inferioară ei, pentru caracterele de la j lazc (ajustaje de trecere şi cu strângere ) , figura 2.1.a.La sistemul arbore unitar, figura 2.1. b, abaterea fundamentală este abaterea inferioară aalezajelor EI, pentru caracterele de la A la H (ajustaje cu joc), şi abaterea superioară ES, la toatecelelalte.
2
 
Valorile numerice ale abaterilor fundamentale se determină cu relaţiile empirice, prezentateîn tabelul 2.1. în funcţie de dimensiunea nominală a intervalului din care face parte dimensiunea piesei şi în unele cazuri şi de precizie. Deci, poziţiile câmpurilor de toleranţă prezentate în figura2.1. sunt numai calitative; cantitativ ele diferă de la un interval de dimensiuni la altul.Important : Simetria faţă de linia zero a poziţiilor de aceeaşi literă în cele două sisteme nueste perfectă. În general este adevărată egalitatea es = - EI la ajustaje cu joc, dar ES = - ei la toatecelelalte, nu este adevărată.În cazurile practice nu se vor folosi relaţiile de calcul pentru abaterile fundamentale.Valorile abaterilor fundamentale calculate şi rotunjite se aleg din tabelele 2.2. pentru arbori şi 2.3. pentru alezaje.Se poate observa că pentru câmpurile j
s
şi J
s
(câmpurile j simetrice) abaterile superioară şiinferioară sunt egale în modul, fiecare egală cu jumătate din toleranţa piesei.Abaterile fundamentale care lipsesc din tabelele 2.2. şi 2.3. se vor putea calcula cu relaţiile prezentate în tabelul 2.1.
2.6. Preciziile
Treptele de precizie în sistemul ISO se numesc trepte de toleranţe. Între precizia cea maimare ce poate fi obţinută şi cea mai scăzută ce mai reprezintă interes s-au stabilit 20 trepte de precizie, simbolizate cu numere naturale: 01, 0, 1, 2, 3, … , 18.Toleranţele fundamentale, T
D
, T
d
se prezintă sub forma unui produs:T
D
= a
i ,(2.4. )în care factorul de precizie, a este numărul unităţilor de toleranţă , i . Numărul a este caracteristic pentru fiecare treaptă de toleranţă. Expresiile toleranţelor fundamentale sunt prezentate în tabelul 2.4.Pentru treptele de precizie IT01, IT0 şi IT1 toleranţele se vor calcula cu relaţiile liniare prezentate în tabelul 2.5.Expresiile toleranţelor fundamentale IT01 … IT1. Tabelul 2.5.Treptele de toleranţe IT01 şi IT0 din SistemulInternaţional nu au fost incluse înSR EN 20286 – 1,2: 1997.Pentru treptele de toleranţe 2, 3 şi 4 toleranţelefundamentale se vor calcula ca termenii unei seriigeometrice între IT1 şi IT5:
5IT1IT3IT
=
3IT1IT2IT
=
(2.5.)
5IT3IT4IT
=
În aplicaţiile practice nu se vor calcula mărimile toleranţelor cu expresiile (2.3.), (2.4.) şicele din tabelele 2.4. şi 2.5. ci se vor alege din tabelul 2.6.
Prin împărţirea cu 10 a valorilor toleranţelor fundamentale din coloana IT6 se vorobţine unităţile de toleranţă; expresia lui IT6 este 10
i.
3
Treapta de toleranţeRelaţia de calculIT010,3 + 0,008.DIT00,5 + 0,012.DIT10,8 + 0,020.D

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zavodl liked this
Stroie Mihai liked this
Sante Latiu liked this
andreibercea liked this
Marina Dorina liked this
ddanutzz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->