Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4. ToleranŢele Şi Ajustajele Pieselor Filetate 4.1.

4. ToleranŢele Şi Ajustajele Pieselor Filetate 4.1.

Ratings: (0)|Views: 3,293 |Likes:
Published by velu22

More info:

Published by: velu22 on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

 
4. TOLERANŢELE ŞI AJUSTAJELE PIESELOR FILETATE4.1. Profilul ISO al filetului metric
Piesele filetate sunt mărginite de suprafeţe elicoidale complexe. Profilul acestora este definitîntr-un plan median, plan ce conţine axa piesei filetate. Elementele ce definesc forma şi mărimeasuprafeţei unei piese filetate sunt: profilul în plan median, pasul înfăşurării şi diametrul suprafeţeide înfăşurare (diametrul mediu). In cele ce urmează vor fi tratate numai aspectele legate de filetelemetrice ISO, dar şi pentru celelalte tipuri de filete, problemele se pun în mod asemănător.Profilul ISO al filetului metric, reprezentat în figura 4.1, este determinat de flancuri drepte,ce fac parte din laturile unul triunghi echilateral cu latura egală cu pasul. Flancurile sunt orientatesimetric faţă de normala pe axa filetului. La exterior, vârfurile filetului sunt teşite cu H/8, iar lainterior cu H/4, H fiind înălţimea triunghiului echilateral,2/3 pH
=
.Fig. 4.1. Profilul ISO al filetului metric.
Pasul filetului, p
este distanţa între două flancuri consecutive, omoloage, măsurată pedirecţie paralelă cu axa filetului şi se exprimă în milimetri.
Diametrul mediu, D
2
,
 
d
2
al piesei filetate este diametrul cilindrului ce intersectează profilulfiletului pe la jumătatea înălţimii şi laturilor triunghiului din care fac parte flancurile filetului.Dimensiunile nominale pentru cele trei diametre: exterior, mediu şi interior sunt identice pentru şurub şi piuliţă şi pot fi calculate în funcţie de diametrul exterior, numit şi
diametrunominal al filetului, D, d.
1
 
4H3DdD
22
==
şi4H5DdD
11
==
Complexitatea suprafeţei şi multitudinea dimensiunilor ce pot determina ajustajul pieselor filetate, ne obligă să alegem o singură dimensiune reprezentativă care să includă şi influenţelecelorlalte elemente. Alegerea diametrului mediu d
2
, D
2
şi tratarea ajustajelor ca şi la pieselecilindrice este susţinută de noţiuni practice.În prelucrare se urmăreşte să se realizeze profilul şi pasul corecte. Adâncimea golului serealizează prin treceri succesive urmărindu-se ca cele două piese conjugate şurub-piuliţă, să se poatăasambla pe toată lungimea. În final tipul asamblării este dat de diametrul mediu d
2
, D
2
.
4.2. Reducerea tuturor abaterilor la diametrul mediu al filetului4.2.1. Influenţa abaterilor de pas
In cele ce urmează se vor analiza numai filetele cu profil triunghiular, acestea fiind cele maireprezentative.Dacă pasul filetului unui şurub este afectat de eroarea de pas
 p (fig. 4.2), aceastadetermină eroarea f 
 p
a diametrului mediu. Pe lungimea de înşurubare, eroarea cumulată de pas este:
 p = CG - AE = CB + FG =
 p
1
+
 p
2
,(4.1)unde distanţa: CG este lungimea de înşurubare pe linia diametrului mediu al profilului nominal; AE- lungimea de înşurubare pe linia diametrului mediu al profilului real.Fig.4.2. Influenţa abaterii de pasDin triunghiurile dreptunghice ABC şi EFG se obţine:
1 p1
tg2 pCB
α==
,(4.2)
2 p2
tg2 pFG
α==
,(4.3)
2
 
Relaţia (4.1) devine:)tgtg( 2 p p p
21 p21
α+α=+=
,(4.4)de unde:
21 p
tgtg| p|2
α+α=
,(4.5)In cazul filetelor simetrice (filetul de fixare ISO şi altele),2
21
α=α=α
,(4.6)şi relaţia (4.5) devine:2ctg| p| 2tg p2tg2| p|2
 p
α=α=α=
,(4.7)In relaţiile (4.5) şi (4.7) abaterea de pas se ia în valoare absolută, întrucît, indiferent desemn, ea provoacă, de regulă, micşorarea diametrului mediu la şurub şi mărirea diametrului mediula piuliţă.
4.2.2. Influenţa abaterilor de unghi
Eroarea semiunghiului flancurilor 2
α
determină de asemenea, o eroare f 
α
a diametruluimediu, aşa cum se poate demonstra cu ajutorul figurii 4.3. Dacă, pentru un filet simetric, ABCE este profilul nominal al filetului unui şurub, iar A’B’C’E’ este profilul real al aceluii şurub,înşurubarea în piuliţă (cu orice profil real) este posibilă numai dacă diametrul mediu efectiv alşurubului este micşorat cu valoarea FG + MN. Dar FG = MN =2
α
. Aplicînd teorema sinusurilor  pentru triunghiul AFG (partea de sus a figurii 4.3), se poate scrie:
     α+α=α
22180sinAF2sinFG(4.8)Se constată că variaţia diametrului mediu este proporţională cu abaterea cumulată de pas pelungimea de înşurubare şi este mai mică la filete cu unghiul profilului mai mare. De aceea,lungimea de înşurubare este "grad de precizie".
3

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ionela Palade liked this
itualin liked this
Oana-Aura Rotaru liked this
zavodl liked this
georgemarian liked this
georgemarian liked this
Dan Alexandru liked this
Dan Alexandru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->