Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Simpleks tabela - Matematske metode

Simpleks tabela - Matematske metode

Ratings:
(0)
|Views: 3,153|Likes:
Published by mo_brato

More info:

Published by: mo_brato on Mar 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

 
Poslovno odlučivanjeVežbe VII
april, 2005
.
Simpleks tabela
Simpleks tabela predstavlja tabelaran način prikazivanja problema linearnog programiranja,koji je prilagođen za potrebe rešavanja ovih problema korišćenjem simpleks metoda.Tabelaran prikaz omogava da se u nizu iteracija, u kojima su rešenja prikazanaodgovarajućim simpleks tabelama, dođe do optimalnog rešenja linearnog programiranja.Početno bazično rešenje predstavljeno je početnom, inicijalnom simpleks tabelom koja predstavlja polaznu osnovu za određivanje optimalnog rešenja.Ako je dat standardni problem maksimuma linearnog programiranja u obliku:
0,...,,............................................... .........(max)
212211 22222121 11212111 2211
+++ +++ +++ +++=
 pm pmpmm  p p p p p p
 x x xb xa xa xa b xa xa xa b xa xa xa  xc xc xc Z 
tada u cilju određivanja optimalnog rešenja uvodimo dodatne promenljive:(max) Z=c
1
x
1
+ c
2
x
2
+...+ c
 p
x
 p
+ 0 x
 p+1
+...+ 0 x
 p+m
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+...+ a
1p
x
 p
+ x
 p+1
=b
1
a
21
x
1
+ a
22
x
2
+...+ a
2p
x
 p
+ x
 p+1
=b
2
.............................................................................................................................a
m1
x
1
+ a
m2
x
2
+...+ a
mp
x
 p
+ x
 p+m
=b
m
x
1
, x
2
,...,X
 p+m
≥ 0Početno bazično rešenje postavljenog problema, kao što je ranije naglašeno, određuje se takošto pretpostavljamo da su vrednosti realnih promenljivih jednake nuli, odnosno x
1
=x
2
=...=X
 p
=0, a vrednost dodatnih promenljivih slobodnim članovima sistema ograničenja. Na osnovutoga dobijamo prvu simpleks tabelu, koja je ujedno i početno bazično rešenje našeg problema.c
 j
c
B
α
0
x
B
c
1
c
2
...c
 p
00...0x
1
x
2
...x
 p
x
 p+1
x
 p+2
...x
 p+m
0x
 p+1
 b
1
a
11
a
12
...a
1p
10...00x
 p+2
 b
2
a
21
a
22
...a
2p
01...0.................................0x
 p+m
 b
m
a
m1
a
m2
...a
mp
00...1z
 j
zz
1
z
2
...z
 p
00...0c
 j
- z
 j
c
1
-z
1
c
2
-z
2
...c
 p
-z
 p
00...0Postupak izrade zadatka najlakše je objasniti na konkretnom primeru.
 
Poslovno odlučivanjeVežbe VII
april, 2005
.
1
.
Preduzeće proizvodi dva proizvoda, A i B, na dve grupe mašina (M i N). U posmatranom periodu prva grupa mašina raspolaže kapacitetom od 10 radnih časova, a drugakapacitetom od 6 radnih časova. Vreme obrade jedinice proizvoda A, na prvoj grupimašina je 4 radna časa, a na drugoj grupi mašina 2. Vreme obrade proizvoda B i na jednoji na drugoj grupi mašina je po jedan radni čas.Prodajom preduzeće ostvaruje dohodak od 5 novčanih jedinica za proizvod A i 10novčanih jedinica za proizvod B.Odrediti optimalni obim proizvodnje u cilju maksimizacije dohotka preduzeća koristećisimpleks tabelu
.
 Grupe mašinaProizvodiABM41 N21Dohodak510
 Rešenje:
(max) Z = 5X
1
+ 10X
2
4X
1
+ X
2
≤ 102X
1
+ X
2
6X
1
, X
2
≥ 0Da bismo započeli rešavanje zadatka simpleks metodom, neophodno je da sistem ograničenjačine jednačine, te postojeće nejednačine transformišemo u jednačine na sledeći način:(max) Z = 5X
1
+ 10X
2
+ 0X
3
+ 0X
4
4X
1
+ X
2
+ X
3
= 102X
1
+ X
2
+ X
4
= 6X
1
, X
2
≥ 0a odgovarajuća bazična simpleks tabela:I STc
 j
c
B
α
0
x
B
51000x
1
x
2
x
3
x
4
0x
3
1041100x
4
62101z
 j
00000c
 j
- z
 j
51000
 
Poslovno odlučivanjeVežbe VII
april, 2005
.
Dakle, vrednost kolone Zj dobijamo množenjem kolone C
B
sa svakom pojedinačnomkolonom i na taj način dobijamo vrednost funkcije cilja datog bazičnog rešenja, kao ivrednost funkcije cilja za pojedine promenljive. Oduzimanjem karakterističnog prvog reda odreda u kome su vrednostu Zj dobijamo razlike potrebne za I simpleks kriterijum, odnosno zakriterijum na osnovu koga određujemo koja promenljiva ulazi u novu bazu. Budući da ovaratlika mora da bude nenegativna i maksimalna da bi za promenljiva la u bazu,zaključujemo da u bazu ulazi promenljiva X
2
. II simpleks kriterijum nam služi za određivanjevarijable koja se trenutno nalazi u bazi, ali se neće naći u novoj bazi. Ta promenljiva mora daima nenegativan minimalan količnik koji se dobija deljenjem elemenata kolone X
B
i kolone promenljive koja je u toj iteraciji određena za ulazak u naredno bazično rešenje. Minimalankoličnik je količnik za promenljivu X
2
tako da ona izlazi iz baze. U preseku kolone promenljive koja ulazi u bazu i reda promenljive koja iz baze izlazi nalazi se karakterističanelement. U našem primeru to je broj 1. On će nam pomoći u određivanju vrednosti elemenatanove simpleks tabele.II STc
 j
c
B
α
0
x
B
51000x
1
x
2
x
3
x
4
0x
3
4201-110x
1
62101z
 j
602010010c
 j
- z
 j
-1500-10Vrednost reda X
1
dobija se tako što se taj red u prethodnoj tabeli podeli sa karakterističnimelementom - sa jedinicom u našem slučaju.Preostala polja dobijaju se tako što od vrednosti odgovarajućeg elementa tabele 1 oduzmemo proizvod iz istog reda i karakteristične kolone i iste kolone a karakterističnog reda podeljen sakarakterističnim elementom. Odnosno,Kolona X
1
Kolona X
2
Kolona X
3
Kolona X
4
Prvi red (X
3
)4 -
2121
=
 x
1-
0111
=
 x
1-
1101
=
 x
0 -
1111
=
 x
Optimalno rešenje je drugo bazično rešenje, jer je vrednost poslednjeg reda za nebazične promenljive negativna. Na bazi tebele zaključili smo da je optimalna proizvodnja datog preduzeća proizvodnja 6 jedinica proizvoda A. pri čemu se odustaje od proizvodnje proizvoda B, a na grupi mašina Nostaju neiskorišćena 4 radna časa. Tada je amksimalan dohodak 60 novčanih jedinica.

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
NevenaĆorić liked this
NevenaĆorić liked this
NevenaĆorić liked this
Zvezdan Arsenijević liked this
Zvezdan Arsenijević liked this
Zvezdan Arsenijević liked this
Robert Kis liked this
Ciso Banja Luka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->