Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Daramarea Idolilor Danion Vasile

Daramarea Idolilor Danion Vasile

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by FlorinBFO

More info:

Published by: FlorinBFO on Mar 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2010

pdf

text

original

 
 
DANION VASILE
D|RÂMAREA IDOLILOR 
Despre r\t\cirile contemporane
Text reprodus dup\ edi]ia a doua ap\rut laEditura Bunavestire, Gala]i, 2002APOLOGETICUM2004
 
Danion Vasile
8
Mult folos afl\ cre[tinii care se ostenesc citind c\r]i duhovnice[ti.Citirea `ndelungat\ le va fi socotit\ o nevoin]\, mai ales atunci când este`nso]it\ de rug\ciune [i de urmarea faptelor bune care ne sunt puse `nainte.{i dup\ ce termin\m de citit o carte care ni s-a p\rut deosebit\, s\ o`mprumut\m [i altora. Sau, dac\ putem, chiar s\ le-o d\ruim celor pe carecele scrise i-ar putea ajuta. S\ nu credem c\ ajutorarea aproapelui sem\rgine[te numai la mâncare [i `mbr\c\minte. Nu, hrana duhovniceasc\este cu mult mai important\. S\ `i ajut\m pe al]ii cât ne st\ `n putin]\ [iDumnezeu care a primit cei doi bani ai v\duvei va primi [i mica noastr\„jertf\”.P\cate avem cu to]i [i ca s\ ne ridic\m ne poate ajuta mult o carte bine scris\. {i ajutându-i pe al]ii s\ se ridice, [i punându-le `nainte o cartese zidesc mai mult decât dac\ ar auzi neputincioasele noastre cuvinte, numic\ va fi r\splata noastr\. {i chiar preo]ilor – care poate c\ fiind prin[i cuatâtea treburi nu mai au timp s\ caute prin libr\rii – le-am putea d\rui câteo carte.Ca s\ nu mai vorbim despre cei c\zu]i `n erezie: ce `i poate ajuta maimult decât expunerea `nv\]\turii ortodoxe? S\ d\ruim cât mai multe c\r]i,s\ d\ruim cât mai multe pâini duhovnice[ti. C\ hr\nindu-se al]ii, [i noi nevom s\tura...Din `nv\]\turile ieromonahului Bartolomeu de la }ig\ne[ti
 
D\râmarea idolilor. Despre r\t\cirile contemporane
9
 
În loc de introducere:
Scrisoare c
ă
tre un prieten
1
 
Hristos a Înviat, frate Toma!To
ţ
i zic zilele acestea: „Hristos a Înviat!”. Dar pu
ţ
ini î
ş
i dau seamacât de adânci sunt aceste cuvinte, pu
ţ
ini î
ş
i dau seama c
ă
aceste cuvinte ar trebui s
ă
aib
ă
un puternic ecou în fiin
ţ
a noastr 
ă
, c
ă
nimic nu ar trebui s
ă
fiemai important pentru noi decât faptul c
ă
, odat
ă
, vom învia.
Ş
i c
ă
trebuie s
ă
 facem tot ceea ce ne st
ă
în putin
ţă
pentru ca propria înviere s
ă
nu ne fie spreosând
ă
.Bunul meu prieten, noi doi o s
ă
ne reîntâlnim cu siguran
ţă
, dac
ă
nu înlumea aceasta, atunci cel târziu la Înfrico
şă
toarea Judecat
ă
. Eu cred c
ă
nevom revedea chiar mai devreme (
ş
i mult mi-ar pl
ă
cea s
ă
ne aducem amintede locurile frumoase pe care le-am v
ă
zut împreun
ă
sau de oamenii pe carei-am întâlnit; amintirile acestea p
ă
streaz
ă
în ele ceva din farmecul vârstei lacare ne bucuram de copil
ă
rie). Oricum, la Judecata de pe urm
ă
te veiconvinge singur de adev
ă
rul celor pe care
ţ
i le scriu acum.M
ă
rturisesc c
ă
m-a bucurat faptul c
ă
mi-ai scris, c
ă
ai avutdeschiderea s
ă
îmi scrii, s
ă
m
ă
faci p
ă
rta
ş
fr 
ă
mânt
ă
rilor tale. Chiar numaifaptul c
ă
mi-ai scris cu atâta sinceritate m-a f 
ă
cut s
ă
m
ă
rog cu râvn
ă
pentrumântuirea ta,
ş
i mai ales pentru ca Dumnezeu s
ă
î
ţ
i arate calea pe caretrebuie s
ă
mergi pentru a dobândi mântuirea.Tu
ş
tii cât de bine am cunoscut practicile „spirituale” de care pomene
ş
ti. Numai Dumnezeu m-a putut izb
ă
vi de ele (într-un fel m
ă
simtvinovat c
ă
te-am molipsit
ş
i pe tine de dorin
ţ
a cunoa
ş
terii „adev
ă
rurilor tainice”; vraja Orientului m
ă
fascinase atât de tare încât mi se p
ă
rea c
ă
nuam dreptul s
ă
nu vorbesc despre ea
ş
i altora).La nel
ă
muririle din scrisoarea ta voi r 
ă
spunde pe larg mai jos. Dar înainte de a r 
ă
spunde consider c
ă
este bine s
ă
 
ş
tii c
ă
nu m
ă
pot l
ă
uda cucine
ş
tie ce doctorate, nu m
ă
pot l
ă
uda cu cine
ş
tie ce în
ţ
elepciune. Dar dac
ă
îmi este îng
ă
duit a m
ă
l
ă
uda cu ceva, îmi este îng
ă
duit tocmai a m
ă
 l
ă
uda c
ă
sunt cre
ş
tin, adic
ă
m
ă
rturisitor al Dumnezeului celui Viu, m
ă
dular al Sfintei Biserici care este Trupul lui Hristos...Înainte de toate vreau s
ă
în
ţ
elegi c
ă
centrul vie
ţ
ii cre
ş
tine esteHristos, Fiul lui Dumnezeu. Aici este piatra de poticnire. Nu poate mintea
1
Am introdus în ultimul moment aceast
ă
scrisoare ca introducere a volumului “D
ă
râmarea idolilor”; chiar dac
ă
unele elemente se reg
ă
sesc
ş
i în volum, ea con
ţ
ine elemente de folos pentru cei care, f 
ă
ă
a fi interesa
ţ
ide studii teologice savante, vor s
ă
cunoasc
ă
abordarea cre
ş
tin
ă
a fenomenului neop
ă
gân.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
FlorinBFO liked this
liviugiurgi liked this
mizai111111 liked this
andracarp liked this
romeo1966 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->