Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SUCCESIUNEA ECOLOGICĂ

SUCCESIUNEA ECOLOGICĂ

Ratings: (0)|Views: 6,282 |Likes:
Published by gheorghe daniela

More info:

Published by: gheorghe daniela on Mar 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
SUCCESIUNEA ECOLOGICĂ
 Definiţie
:Succesiunea ecologică- procesul ireversibil de trecere a ecosistemului prin faze de evoluţie, de la formare şi pânăla maturizarea lui ca rezultat al interacţiunii dintre biocenoză şi biotop.
Tipuri de succesiuni:
1. succesiunea primară = ecogeneza- 2 forme:a. xeroserie b. hidroserie- 6 stadii:a. denudarea biotopului b. imigrareac. ecezad. concurenţa intraspecificăe. reacţia biocenoticăf. stabilitatea (stadiul de climax)2. succesiunea secundară:- 3 stadiia. stadiul primar  b. stadiul intermediar c. stadiul de maturitate
Succesiunea
Este procesul prin care speciile unei biocenoze sunt înlocuite datorită transformările condiţiilor deexistenţă, în timp.Din punct de vedere sistemic, succesiunea reprezintă seria de stări în care sistemul creşte şi sedezvoltă în plan structural şi funcţional în sensul maximalizării fluxului de energie şi a vitezei decirculaţie a macro- şi microelementelor, adică în sensul domeniului de stabilitate.Asupra desfăşurării succesiunii există 2 teorii:1.Teoria clasică deterministă consideră succesiunea un fenomen determinist care se desfăşoarălegic.2.Cealaltă teorie, este ce stocastică sau probabilistică care susţine că succesiunea se realizea printr-un proces continuu de imigrare a speciilor.Conform teoriei clasice, succesiunea se desfăşoară printr-un mecanism de facilitare ce cuprinde 6stadii:1.
denudarea
biotopului reprezintă îndepărtarea totală sau parţială a biocenozei de pe o anumităsuprafaţă, sau apariţia unui nou substrat;2.
imigrarea
înseamnă pătrunderea speciilor din alte ecosisteme, acestea populând treptat habitatelenude. Interacţiunile dintre imigranţi sunt slabe. Primii imigranţi mai sunt numiţi şi pionieri;3.
eceza (colonizarea)
– constă în selecţia naturală a imigranţilor, selecţie realizată de mediulabiotic;4.
concurenţa interspecifică
are loc între coloniştii cu preferinţe comune pentru anumite resurse demediu, mai ales trofice. În această etapă se decide compoziţia calitativă şi cantitativă a comunităţii;5.
reacţia biocenotică
reprezintă modificarea biotopului sub acţiunea biocenozei. Ca urmare apar noi resurse neexploatate ajungându-se într-o situaţie asemănătoare cu faza1. Ca urmare fazele2 – 5se reiau până când se ajunge la valorificarea cvasitotală a mediului respectiv şi se ajunge în fazaurmătoare;
 
6.
stabilizarea (climax)
constă în definitivarea structurii şi funcţionalităţii biocenozei. Aceasta persistă în continuare fără transformări esenţiale.În esenţă fiecare specie facilitează pătrunderea alteia în sistem până la atingerea stadiului de climax.Comunitatea de climax poate fi prevăzută pentru o anumită regiune pe baza factorilor climatici şi pedologici.Mecanismul facilitării este acceptat şi de teoria probabilistică, cu următoarea menţiune: imigrareareprezintă un fenomen probabilistic, iar coloniştii ulteriori se pot stabili prin competiţie. Astfel,alcătuirea comunităţii de climax nu poate fi predeterminată ci este supusă hazardului.Un alt mecanism este cel de inhibiţie. Conform acestuia, unii colonişti împiedică prin diferitemijloace stabilirea imigranţilor, iar succesiune poate continua doar dacă speciile inhibitoare dispar.Deoarece compoziţia comunităţii de climax nu poate fi prevăzută, acest mecanism este unul probabilistic.Mecanismul toleranţei susţine că orice specie poate iniţia succesiunea, iar climaxul este atins într-omanieră oarecum ordonată.Ultimul mecanism se numeşte mecanismul colonizării aleatoare. Succesiunea debutează cu speciilecare se întâmplă să ajungă primele şi să găsească condiţii favorabile.În realitate s-a observat că toate aceste mecanisme pot fi implicate în succesiune suprafaţă
 
Mecanismele succesiunii
O comunitate ajunsă într-o fază stabilă începe să evolueze. Evoluţia unui ecosistem constă îndezvoltarea trăsăturilor emergente rezultate din interacţiunile ce se stabilesc între componenteleecosistemului respectiv.
Clasificarea succesiunilor:
După natura substratului:- primară (ecogeneza): începe într-un mediu lipsit de viaţă; este rară în prezent. Ex: insule vulcanicenoi, suprafeţe devastate de erupţii vulcanice, suprafeţe rămase în urma retragerii gheţarilor, depozitede steril, exploatări de suprafaţă, etc.- secundară: răspândită, se declanşează după acţiunea unei forţe perturbatoare obişnuite (incendii,uragane, inundaţii, secetă etc.).După forţa declanşatoare:- abiogene: provocate de factori abiotici;- biogene: provocate de factori biotici: Ex: recifii coralieri sunt sfredeliţi de spongieri, polichete, bivalve, sipunculide şi ciripede care facilitează instalarea în scobituri a algelor şi fanerogamelor - tehnogene (antropogene): Ex: terenuri agricole părăsite, bararea râurilor, exploatări miniere etc.După amploarea succesiunii:- macrosuccesiuni: afectează întreaga biocenoză- microsuccesiuni: transformări biogene, reversibile ale părţilor structurale ale ecosistemului ce nucuprind întreaga biocenoză. Ex: înlocuirea sinuziilor de artropode din pălăria ciupercilor, prăbuşireaunui arbore dintr-o pădure etc.După ariditatea substratului:- xeroserie: un substrat arid se transformă în unul mezofil. Ex: un câmp poate deveni o pădure- hidroserie: un substrat hidrofil se transformă în unul mai arid. Ex: un iaz poate deveni o pajişte
Importanţa cunoaşterii succesiunii:
Cunoaşterea succesiunii are importanţă în manipularea unui ecosistem, de obicei degradat, în sensulcreşterii:- biomasei acestuia, dacă se urmăreşte obţinerea unui produs agricol,- al numărului de specii, când se obţine un ecosistem stabil care sporeşte calitatea mediului princiclurile sale,- pentru reconstrucţia ecologică

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andra Andrutza liked this
Andra Andrutza liked this
Vultur Adina liked this
Oana Teodora liked this
Victor Camerzan liked this
Dinu Daniel liked this
NeLu Damian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->