Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TEKNOLOGI PENDIDIKAN KKB1

TEKNOLOGI PENDIDIKAN KKB1

Ratings:

4.62

(13)
|Views: 260 |Likes:
Published by manroy

More info:

Published by: manroy on May 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2010

pdf

text

original

 
Tarikh:12 Februari 2007Masa: 8.00 pagi – 8.35 pagi.Kelas: 4 CemerlangBilangan Pelajar: 28 OrangMata Pelajaran: Bahasa MelayuTajuk Pelajaran: KepulanganPengetahuan Sedia Ada:1.Pernah membaca cerpen mengenai kisah anak kehilangan bapa.2.Pernah melihat kehidupan anak yang kematian bapa.Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran murid dapat:I. Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.II. Membaca dan memahami bahan sastera yang berbentuk cerpen.III. Menulis jawapan pemahaman dengan betul sekurang-kurangnya tiga darilima soalan berdasarkan cerpen ‘kepulangan’ yang dibaca. Isi Pelajaran:Fokus Utama5.2Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar sertamemahami yang dibaca.Aras 2I.Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul sertagaya yang sesuai.II.Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.Fokus Sampingan1.5Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.Aras 3I.Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. Nilai-nilai Murni: Kasih sayang,tolong-menolong, kerjasama, kesyukuran, baik hatiAlat Bantu Mengajar: Radio kaset, kaset rakaman sajak ‘kepulangan’, petikan sajak ‘kepulangan’, muzik instrumental, petikan cerpen ‘kepulangan’, kertassebak, lembaran kerja.Bahan Rujukan: Adaptasi bahan sastera ‘cerpen Kepulangan’ karya Atie Zulaikha.Razlee Mohamad & Ahmad Idris Ali, 2002, Celik Bahasa Melqayu KBSR Tahun 5, Pholygrapic (M) Sdn. Bhd., Selangor Darul Ehsan.Langkah Keselamatan:Induksi Set:
 
Langkah Penyampaian:
LangkahIsi PelajaranKaedah PenyampaianSet Induksi (5 Minit)
Murid diminta memejamkanmata perlahan-lahan dan senyap.
Murid dibawa membayangkansituasi ayah dan ibu dengan cara‘imaginasi berpandu’.
Muzik instrunmental dimainkandan serentak dengan itu gurumemperdengarkan rakamankaset ‘sajak kepulangan’.
Murid bersoal jawab denganguru tentang sajak’kepulangan’yang telah diperdengarkan.
Pengalaman sediaada muriddiaktifkan berdasarkan soalan-soalan secara lisan.
Guru mengaitkan set induksidengan tajuk pelajaran.
Muzik iringan (muzik instrumental).
Rakaman kaset sajak ‘kepulangan’(rujuk lampiran1).
Soal jawab mengenai sajak ‘kepulangan’.
Contoh Soalan
1.Apakah yang dapat murid-muridfaham daripada rakaman sajak yang telah diperdengarkanitu tadi?2.Bagaimanakah keadaan ‘aku’dalam sajak tersebut?3.Bagaimanakah perasaan kamuapabila kehilangan ayah yangtercinta?
BBM
Kaset Rakaman Sajak ‘Kepulangan’ danMuzik Instrumental
Teknik p&p
Imaginasi Berpandu
PSA
Meneroka KehidupanBersama Keluarga
Langkah 1 (7 minit)
Murid diedarkan petikan cerpen pendek bertajuk ‘Kepulangan’.
Dua orang murid yang sukareladiminta membaca cerpen‘Kepulangan’ secara mekanisdan kuat.
Murid bersoal jawab dengangurutentang isi cerpen ‘Kepulangan’yang telah dibaca secara lisan.
Bacaan Cerpen’Kepulangan’(Rujuk lampiran 2)
Contoh Soalan
1.Apakah pekerjaan ayah hafiz?2.Apakah perasaan kamuseandainya ayah kamu hilang?3.Apakah yang kamu lakukanseandainya kamu berada di tempatFaiz?
BBM
Petikan Cerpen‘Kepulangan’
TeknikP&P
Sumbang SaranMenjawab SoalanBertumpu danBermpah.
 
Langkah 2 (10 minit)
Murid dipecahkan kepada empatkumpulan.
Setiap kumpulan diberi kertassebak.
Setiap kumpulan dikehendakimenyenaraikan perwatakan diridan memberi pandanganmengenai sifat atau perilakuwatak yang terdapat dalamcerpen ‘Kepulangan’.
Wakil kumpulan dikehendakimembentangkan jawapankumpulan.
Guru menilai kewajaran jawapanyang diberikan oleh murid.
Guru menyerapkan nilai watak kepada murid dalam kehidupanseharian.
Perwatakan Watak-watak dalam Cerpen ‘Kepulangan’.
Watak Ibu
1.Seorang yang penyayang.2.Tabah menghadapi dugaan.3.Isteri yang baik.
Watak Faiz
1.Seorang anak yang baik.2.Sentiasa mengambil berat tentanghal keluarga.3. Redha dengan ketentuan Ilahi.
BBM
Kertas Sebak 
KBKK 
Banding Beza
Langkah 3 (10 minit)
Murid diedarkan lembaran kerja.
Murid dikehendaki menjawabsoalan-soalan kefahaman yangterdapat dalam lembaran kerja.
Tiga orang murid yang sukareladiminta membacakanjawapan.
Latihan Kefahaman(rujuk lampiran 3)
BBM
Lembaran Kerja
Penutup (3 minit)
Guru meminta muridmenyatakan apa yang telahdipelajari pada hari ini.
Membantu ibu bapa ketika masalapang menjadikan kita seoranginsan yang baik budi perketi.Penutup Kognitif 
Sentiasa menjaga keselamatandan keharmonian keluarga.Penutup Sosial
Sentiasa mengenang jasa ibu.
KBKK 
Membuat Rumusan

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nyzam007 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->