Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
iklan & borang jawatan kosong di pertubuhan keselamatan sosial (perkeso) mac 2010

iklan & borang jawatan kosong di pertubuhan keselamatan sosial (perkeso) mac 2010

Ratings:
(0)
|Views: 1,359|Likes:

More info:

Published by: MOHD. ADHA MOHD. ZAIN on Mar 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL
JAWATAN KOSONG
PERKESO ditubuhkan pada 1971 bagi menguatkuasa,mentadbir dan melaksana Akta Keselamatan Sosial pekerja 1969 dan Peraturan–Peraturan (Am) Keselamatan SosialPekerja 1971.Perlindungan yang disediakan oleh PERKESO termasuklah rawatan perubatan,pembayaran faedah hilang upaya sementara dan kekal serta pemulihan.Melalui 45 buah cawangan di seluruh Negara,PERKESO memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelanggan dengan memberikan maklumat yang tepat dancepat serta sentiasa memelihara hubungan yang baik dengan pekerja dan majikan.Sejajar dengan rancangan pengembangan PERKESO,kami menjemput mereka yangberminat dan menyertai kami sebagai :
Size :19cm x 5col (Actual)
JAWATAN:AKAUNTAN GRED 25
Taraf Jawatan :Tetap Dan Tidak BerpencenKumpulan Perkhidmatan:Eksekutif Gaji:Lingkungan RM6770.00.00 - RM8800.00Kekosongan:1 KekosonganTempat:Ibu Pejabat PERKESOKelayakan dan Syarat-SyaratLantikan
1.1Calon-calon bagi lantikan hendaklah terdiri daripada Warganegara Malaysia yangmemiliki kelayakan seperti berikut:(a)Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak melebihi 40 tahunpada tarikh tutup iklan .(b)Memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripadainstitusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia ;ATAU(c)Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan serta AhliPenuh Institut Akauntan Malaysia;ATAU(d)Memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripadainstitusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan dalam bidang berkaitanyang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan ;ATAU(e)Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia;(f)Lulus Bahasa Malaysia (termasuk Lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil PelajaranMalaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;(g)Keutamaan kepada calon yang memiliki kemahiran/ pengetahuan dan pengkhususandalam Perakaunan Kos (Cost Accounting).(h)Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya8 tahundalam bidang pengurusankewangan dan akaun terutama dalam Pengurusan Pungutan Atau Akaun BelumBayar (Accounts Payable);(i)Mempunyai keupayaan mantap dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah;(j)Berinisiatif tinggi,berupaya memacu prestasi dan mantap dalam pengurusanberpasukan;(k)Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki pengetahuan dan mantap(strongknowledge) dalam ’Financial Reporting Standards/ Private Entity Reporting Standards’
JAWATAN:JURUANALISA SISTEM GRED 24
(Operasi,Komunikasi dan Keselamatan)Taraf Jawatan :Kontrak Kumpulan Perkhidmatan:EksekutiGaji:RM4500.00-RM7500.00Kekosongan :1 KekosonganTempat:Ibu Pejabat PERKESOKela
 
yakan & S
 
yarat-S
 
yarat Lantikan
1.Calon-calon bagi lantikan hendaklah terdiri daripada Warganegara Malaysia yangmemiliki kelayakan seperti berikut:(a)Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Sains Komputer atau kelayakandalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;dan(b)Lulus Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysiaatau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan .(c)Mempunyai pengalamanminimum 5 tahundalam perkhidmatan sokongan ICTbagi keselamatan ICT dan rangkaian ICT serta pengendalian rangkaian (LAN danWAN)dan keselamatan (antivirus,polisi,web filtering,patches)(d)Berpengetahuan dalam Information Technology Infrastructure Library (ITIL),Information Security Management System( ISO/IEC 27001:2006 )(e)Berpengalaman dalam pengurusan projek IT,pengurusan risiko dan auditkeselamatan ICT serta melaksana program kesedaran keselamatan ICT PERKESOadalah satu kelebihan.
JAWATAN:JURUANALISA SISTEM GRED 24
(Pentadbiran)Taraf Jawatan :Kontrak Kumpulan Perkhidmatan:Eksekutif Gaji:RM4500.00-RM7500.00Kekosongan :1 KekosonganTempat:Ibu Pejabat PERKESOKela
 
yakan & S
 
yarat-S
 
yarat Lantikan
1.Calon-calon bagi lantikan hendaklah terdiri daripada Warganegara Malaysia yangmemiliki kelayakan seperti berikut:(a)Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Sains Komputer atau kelayakandalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;dan(b)Lulus Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysiaatau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan .(c)Mempunyai pengalamanminimum 5 t
 
ahundalam pentadbiran ICT(d)Berpengalaman dalam penyediaan Perancangan Strategik ICT,pengurusan projek ICT,Pengurusan aset ICT ,kontrak dan pembekal .(e)Berpengetahuan dalam penggunaan Crystal Report dan mySQL.(f)Berpengalaman dalam melaksanakan pengauditan aset ICT.
CARA MEMOHON:
1.Pemohon dikehendaki mengisi
Borang PKS (T) 70
yang boleh didapati dari mana-manacawangan PERKESO diseluruh negara ataupun melayari laman Web PERKESOdi
www.perkeso.gov.my
untuk memuat turun borang permohonan.2.Permohonan daripada penjawat awam/Badan Berkanun hendaklah mengemukakansalinan rekod perkhidmatan dan laporan prestasi tahunan yang dikemukakan melaluiKetua jabatan dan pengesahan majikan (testimonial) bagi permohonan dari sektor swasta.3.Permohonan hendaklah di hantar melalui pos dengan menyertakan butir-butir peribadi(resume),salinan kelayakan akademik dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan yangtelah disahkan,gaji terkini beserta salinan slip gaji dan gambar berukuran passport kealamat di bawah sebelum atau pada
15 Mac 2010 (Isnin).PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO)MENARA PERKESOTINGKAT 10,BAHAGIAN SUMBER MANUSIA281,JALAN AMPANG,50538 KUALA LUMPUR
CATATAN AM:
1.Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk sesi temuduga.2.Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas (6) bulan dari tutup iklanhendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.Tiada makluman bersuratakan dikeluarkan oleh PERKESO bagi permohonan yang tidak berjaya.3.Sebarang permohonan yang lewat,tidak lengkap dan tidak mematuhi syarat akanditolak dan dianggap tidak berjaya .
 
PERCUMA
PKS:
(T)70
GAMBAR
PERKESO
BORANGPERMOHONANJAWATAN
JAWATANYANGDIPOHONNAMAPENUHNO.KADPENGENALAN
ARAHAN
KEPADAPEMOHON
1.
Satuboranghanyauntuksatujawatansahaja.Silagunakanborangyangberasinganjikainginmemohonlebihdarisatujawatan.
2.
SemuamaklumatyangdiberikandalamboranginihendaklahdenganHURUFBESARdanHURUFCERA!.
3.
Silatandakan(x)dipetakyangberkenaan.
4.
Silalampirkansalinankadpengenalan,salinansijilkelahiran,salinansijil-sijilakademik,salinansuratakuandanlain-laindokumenyangberkaitan.
5.
Pegawai-pegawaikerajaanyangsedangberkhidmathendaklahmembuatpermohonanmelaluiKetuaJabatanmengikutPerintahAmBabAdanpastikanLaporanPenilaianPrestasidanKenyataanPerkhidmatanyangkemaskinidikemukakanataudisusulikemudian.
6.
Permohonanyangditerimaselepastarikhtutuptidakakandipertimbangkan.
7.
Pemohonyanglayakdipanggiltemudugasahajaakandihubungi.
8.
SegalaperbelanjaanberhubungdenganpermohonandantemudugainitidakakanditanggungolehPERKESO.
9.
Silaanggappermohonantuan/puangagalsekiranyatidakmendapatsebarangjawapandalamtempohenambulandaritarikhiklanditutup.
~
 
2
BUTIR.BUTIRPERIBADINAMA
[
ALAMAT
[[[[
NOTEL.RUMAHNO.TEL.BIMBITNO.K.P.UMURTARIKHLAHIRTEMPATLAHIRJANTINABANGSATARAFPERKAHWINANAGAMAWARGANEGARAKECACATANLESENMEMANDU(Kelas)
KEPUTUSANPEPERIKSAANPERINGKATPERSEKOLAHANSertakanSalinanSI)II)
PMRDTahun
ITITJ
SRP
D
Pangkat
II
LCED
SPMDTahun
ITITJ
SPMV
D
Pangkat
II
MCE
D
STPMDTahun
ITITJ
STP
DPangkatlI
HSCD
BahasaMelayuBahasaInggerisMatematikSainsSejarahGeografi
PendidikanSeniPendidikanMoralPendidikanIslamKem.HidupBersepadu1Kem.HidupBersepadu2Kem.HidupBersepadu3BahasaMelayuBahasaInggerisMatematikSainsSejarahGeografiPendidikanIslamPendidikanSeniPendidikanMoralMatematikTambahanKimiaFizikBiologiPerdaganganEkonomiAsasPerakaunanKesusasteraanMelayuUjianLisan(BM)PengajianAmBahasaMelayuSejarahGeografiEkonomiMatematikLanjutanBahasaInggerisFizikKimiaBiologiUsuluddinSyariahPerakaunanPengajianPerniagaanPendidikanSeni
't

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kamaladevi Devi added this note
seaching for jobs...saya berminat berkerja..perkeso...............
Nurul Farhana liked this
Nurul Aida liked this
shamlyah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->