Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Campantar tEvAram -1 Part 2, Pacuram 722-1469

Campantar tEvAram -1 Part 2, Pacuram 722-1469

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by vssuji

More info:

Published by: vssuji on Mar 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

 
campantar tEvAram -1 part 2, pacuram 722-1469(in tamil script, TSCII format)¾¢Õ»¡ÉºõÀó¾ ÍÅ¡Á¢¸û «ÕǢö¾§¾Å¡Ãô À¾¢¸í¸ûÓ¾ø ¾¢ÕÓ¨È - þÃñ¼¡õ À̾¢À¡¼ø¸û (722 - 1469)
Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)Etext preparation (romanized/transliteration format) : Dr. Thomas Malten and Colleagues,Institute of Indology and Tamil Studies, Univ of Koeln Germany.Proof-reading: Mr. P.K. Ilango, Erode, Tamilnadu, IndiaOur sincere thanks go to Mr.Mani Manivannan, Fremont, CA, USAfor providing us with a Text Convertor that allowed conversion of romanized version to Tamil script version as per TSCII encoding.Etext prep in pdf format: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandThis pdf file is based on TSCInaimathi font embedded in the file.Hence this file can be viewed and printed on all computer platforms:(Windows, Macintosh and Unix) without the need to have the font installed in your computer.© Project Madurai 2002You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
 
2
¾¢Õ»¡ÉºõÀó¾ÍÅ¡Á¢¸û «ÕǢö¾§¾Å¡Ãô À¾¢¸í¸ûÓ¾ø ¾¢ÕÓ¨È - þÃñ¼¡õ À̾¢
¯ûÙ¨È1.67 ¾¢ÕôÀÆÉõ (722-732)1.68 ¾¢Õì¸Â¢Ä¡Âõ (733-742)1.69 ¾¢Õ «ñ½¡Á¨Ä (743-753)1.70 ¾¢Õ ®í§¸¡öÁ¨Ä (754-764)1.71 ¾¢Õ¿¨Èä÷ò¾£îºÃõ (765-775)1.72 ¾¢Õì̼ó¨¾ì¸¡§Ã¡½õ (776-786)1.73 ¾¢Õ측ë÷ (787-797)1.74¾¢ÕôÒÈÅõ (798-808)1.75 ¾¢Õ¦ÅíÌÕ (809-819)1.76¾¢Õ þÄõ¨ÀÂí§¸¡ðÞ÷ (820-830)1.77¾¢Õ«îº¢ÚÀ¡ì¸õ (831-841)1.78 ¾¢Õþ¨¼îÍÃõ (842-852)1.79 ¾¢Õì¸ØÁÄõ (853-863)1.80 §¸¡Â¢ø (864-874)1.81 º£÷¸¡Æ¢ (875-881)1.82 ¾¢ÕţƢÁ¢Æ¨Ä (882-892)1.83 ¾¢Õ «õÀ÷Á¡¸¡Çõ (893-903)1.84 ¾¢Õ츼ɡ¨¸ì¸¡§Ã¡½õ (904-914)1.85 ¾¢Õ¿øÄõ (915-925)1.86¾¢Õ¿øæ÷ (926-936)1.87¾¢ÕÅÎÜ÷ (937-947)1.88 ¾¢Õ ¬ôÀë÷ (948-958)189 ¾¢Õ ±Õì¸ò¾õÒÄ¢ä÷ (959-968)1.90 ¾¢ÕôÀ¢ÃÁÒÃõ - ¾¢ÕÅ¢ÕìÌìÌÈû (969-980)1.91 ¾¢Õ¬å÷ - ¾¢ÕÅ¢ÕìÌìÌÈû (981-991)1.92 ¾¢ÕţƢÁ¢Æ¨Ä - ¾¢ÕÅ¢ÕìÌìÌÈû (992-1002)1.93 ¾¢ÕÓÐÌýÈõ - ¾¢ÕÅ¢ÕìÌìÌÈû (1003-1013)1.94 ¾¢Õ¬ÄÅ¡ö - ¾¢ÕÅ¢ÕìÌìÌÈû (1014-1024)1.95 ¾¢ÕÅ¢¨¼ÁÕà÷ - ¾¢ÕÅ¢ÕìÌìÌÈû (1025-1035)1.96¾¢Õ «ýÉ¢ä÷ - ¾¢ÕÅ¢ÕìÌìÌÈû (1036-1046)1.97¾¢ÕôÒÈÅõ (1047-1057)1.98 ¾¢ÕáôÀûÇ¢ (1058-1068)1.99 ¾¢ÕìÌüÈ¡Äõ (1069-1079)1.100¾¢ÕôÀÃíÌýÈõ (1080-1090)1.101 ¾¢Õì¸ñ½¡÷§¸¡Â¢ø (1091-1101)1.102 º£¸¡Æ¢ (1102-1111)1.103 ¾¢Õì¸ØìÌýÈõ (1112-1121)1.104 ¾¢ÕôҸĢ (1122-1132)1.105 ¾¢Õ¬å÷ (1133-1142)1.106¾¢Õ°Èø (1143-1151)1.107¾¢Õ즸¡ÊÁ¡¼î¦ºíÌýê÷ (1152-1162)
 
3
1.108 ¾¢ÕôÀ¡¾¡Ç£îºÃõ (1163-1173)1.109 ¾¢ÕÃÒÃõ (1174-1184)1.110 ¾¢ÕÅ¢¨¼ÁÕà÷ (1185-1195)1.111 ¾¢Õ츨¼ÓÊ (1196-1206)1.112 ¾¢ÕÅÒÃõ (1207-1217)1.113 ¾¢ÕÅøÄõ (1218-1227)1.114 ¾¢ÕÁ¡ü§ÀÚ (1228-1237)1.115 ¾¢Õ þáÁɾ£îºÃõ (1238-1248)1.116¾¢Õ ¿£Ä¸ñ¼õ (1249-1258)1.117¾¢ÕôÀ¢ÃÁÒÃõ - ¦Á¡Æ¢Á¡üÚ (1259-1270)1.118 ¾¢ÕôÀÕôÀ¾õ (1271-1281)1.119 ¾¢Õì¸ûÇ¢ø (1282-1292)1.120 ¾¢Õ¨ÅÂ¡Ú - ¾¢ÕŢá¸õ (1293-1303)1.121 ¾¢ÕÅ¢¨¼ÁÕà÷ - ¾¢ÕŢá¸õ (1304-1314)1.122 ¾¢ÕÅ¢¨¼ÁÕà÷ - ¾¢ÕŢá¸õ (1315-1325)1.123 ¾¢ÕÅÄ¢ÅÄõ - ¾¢ÕŢá¸õ (1326-1336)1.124 ¾¢ÕţƢÁ¢Æ¨Ä - ¾¢ÕŢá¸õ (1337-1347)1.125 ¾¢ÕÅÒÃõ - ¾¢ÕŢá¸õ (1348-1358)1.126¾¢Õì¸ØÁÄõ - ¾¢Õò¾¡Ç¢ (1359-1369)1.127º£¸¡Æ¢ - ¾¢Õ²¸À¡¾õ (1370-1381)1.128 ¾¢Õ¦ÅØÜüÈ¢Õ쨸 (1382)1.129 ¾¢Õì¸ØÁÄõ (1383-1393)1.130 ¾¢Õ¨ÅÂ¡Ú (1394-1404)1.131 ¾¢ÕÓÐÌýÈõ (1405-1415)1.132 ¾¢ÕţƢÁ¢Æ¨Ä (1416-1426)1.133 ¾¢Õ§Å¸õÀõ (1427-1436)1.134 ¾¢ÕôÀÈ¢Âæ÷ - ¾¢ÕÅ£Ãð¼õ (1437-1447)1.135 ¾¢ÕôÀáöòШÈ(1448-1458)1.136¾¢Õò¾ÕÁÒÃõ (1459-1469)

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pasu51 liked this
ramaish07 liked this
karts1984 liked this
karts1984 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->