Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
One Night in Amboseli

One Night in Amboseli

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 257|Likes:
Published by Alikat747
You just never know what can come around to bite you!
You just never know what can come around to bite you!

More info:

Published by: Alikat747 on Mar 05, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2010

pdf

 
Ikj Khmcq hk Fngi|j`h
#Fkiqcjw \qiwx dwin F Diwqzkfqj @hdj “ gx F`h Tfk Ujj(
 Qcj –gix|‘ #qcjhw qjwn( wzkkhkm qcj lfnp nz|q cftj ez|q qzwkja idd qcjmjkjwfqiw, f| qcj |hkm`j `hmcq gz`g cfkmhkm hk qcj nhaa`j id nx qjkq |qfwqjaqi dfaj fka }jkq izq linp`jqj`x+ Qcjwj h| pi||hg`x ki afwbjw p`flj qcfkjvzfqiwhf` Fdwhlf hk qcj nhaa`j id qcj khmcq+ Nfxgj qcj ajjp ljkqjw id qcji`a lippjw nhkj hk Gh|gjj, Fwhuikf “ }cjk xiz‘wj ik qizw qcjwj, qcjx qzwk izqqcj `hmcq|, qii fka xiz lfk‘q jtjk |jj qcj qhp id xizw ki|j, `jq f`ikj fkiqcjw|iz`+ Gzq |qfkahkm hk nx qjkq qcfq khmcq, }hqc qcj |izka| id qcj ezkm`j wh|hkmqi njjq nj, H cfa kjtjw gjjk fkx}cjwj f| afwb+ Fka H }f| f `hqq`j |lfwja, Hnhmcq faa+ F`` f`ikj․hk qcj `f|q qjkq hk qcj wi}, qcj ikj dzwqcj|q dwin qcjljkqjw, dzwqcj|q dwin cj`p+ Gzq, f| z|zf`, H‘tj miqqjk fcjfa id nx|j`d fkakjja qi qfbj xiz gflb qi qcj gjmhkkhkm+Hq }f| qcj `fqj –=?‘| fka H cfa gjjk `hthkm hk Mjwnfkx diw |jtjwf` xjfw|+ H}f|k‘q hk qcj nh`hqfwx, H cfa linj ik nx i}k+ Flqzf``x, H cfa df``jk hk `itj}hqc f xizkm Mjwnfk nfk H cfa njq cjwj hk qcj \qfqj| fka }izka zpmjqqhkm qcj ni|q dfkqf|qhl eig fk fatjkqzwiz| mhw` `hbj nj liz`a jtjw cipjdiw5 F||h|qfkq qi qcj Nfkfmhkm Ahwjlqiw id ikj id qcj }iw`a‘| `fwmj|qhkljkqhtj qwftj` linpfkhj|+ Nfs, nx gi||, }f| tjwx miia qi nj2 cj mftjnj f`` qcj gj|q f||hmknjkq|, |jkahkm nj idd }hqc ikj mwizp fdqjw fkiqcjw qif kzngjw id jsiqhl p`flj|+ Hq }f| nx eig kiq ik`x qi `jfa qcj mwizp, gzq qi
 
`hf|j }hqc qcj `ilf` fmjklhj| }j }iwbja }hqc qi jk|zwj izw mzj|q| }jwjqwjfqja qi qcj qhnj id qcjhw `htj|+ Izw mzj|q| cfa f`` }ik)jfwkja qcj|j qwhp|qcwizmc tfwhiz| hkljkqhtj pwimwfn| iddjwja gx qcjhw linpfkhj| fka aj|hmkjagx z|+ ]j cfa mwjfq l`hjkq|, qii, Ipj`)Mjkjwf` Niqiw| #gx dfw, izw `fwmj|q(,tfwhiz| gfkb| fka iqcjw nfkzdflqzwhkm linpfkhj| hkl`zahkm qch| pfwqhlz`fwmwizp dwin Hkqjwkfqhikf` Cfwtj|qjw+ Ni|q id nx mwizp| }jwj czmj hkkzngjw, `hbj :?? pjip`j qfbhkm itjw f lwzh|j |chp #qcfq }f| lik|hajwja f ghmlwzh|j |chp hk qci|j afx|&( fka |fh`hkm dwin Dwfklj qi Niwilli fka izq qi qcjLfkfwx H|`fka| fka Nfajhwf+ Qch| mwizp }f| |nf`` “ hkqhnfqj “ ik`x 64pjip`j, ni|q`x lizp`j| fka ikj dfqcjw)|ik lingi+ QCH\ }f| mihkm qi gj nxdhw|q |fdfwh fka H }f| jslhqja gjxika gj`hjd&Jtjw |hklj H }f| f `hqq`j mhw` fka cfa mikj qi qcj \fk Dwfklh|li Uii diw qcjdhw|q qhnj, H bkj} H }fkqja qi mi qi Fdwhlf+ H `ikmja qi qcwi} nx|j`d hkqi fcjfp id |`jjphkm #|fqja, id lizw|j( `hik| iw p`fx }hqc j`jpcfkq gfghj| zkajwqcj |cfaj id qcjhw nfnf|‘ gj``hj|+ H }f| ‐\cjjkf, Vzjjk id qcj Ezkm`j„ `ikmgjdiwj Qikxf Wigjwq| miq qcj pfwq& Qf}kx cfhw d`xhkm, H wfk }hqc ujgwf| fkadwi`hlbja }hqc lcjjqfc|․hk nx awjfn|+ Kjtjw aha H qchkb qcfq H }iz`aflqzf``x mjq qcj lcfklj qi mi qcjwj+]j f`ni|q ahak‘q nfbj hq, jhqcjw+ Izw `hqq`j mwizp miq qi Dwfkbdzwq)Nfhkfhwpiwq fq =5<?pn diw izw mwizp lcjlb.hk pwhiw qi izw @zdqcfk|f linnzqjwd`hmcq qi Mjkjtf+ Dwin qcjwj, }j }iz`a gj ik f \}h|| Fhw ezngi qi Kfhwigh, f61.cizw d`hmcq+ Hq }f| Djgwzfwx fka ljkqwf` Jzwipj }f| hk qcj nhaa`j id fwjf` li`a |kfp, linp`jqj }hqc djjq id |ki} hk|qjfa id qcj z|zf` hklcj|+ ]j}jwj }iwwhja }j nhmcq kiq gj fg`j qi qfbj idd, gzq qcj }jfqcjw mftj z| fgwjfb fka idd }j d`j}, itjw qcj F`p| qi Mjkjtf+ \inj}cjwj itjw qci|j F`p|,f kj} |qiwn ajtj`ipja fka qcj |ki} }f| linhkm ai}k hk gzlbjq| fqMjkjtf Fhwpiwq+ Qcjx }jwj mihkm qi cftj qi l`i|j ai}k gzq ajlhaja qi `jq z|`fka dhw|q+ Qcfkb Mia& H njfk }j }jwj ez|q ik f `hqq`j linnzqjw p`fkj fka Haik‘q qchkb }j liz`a cftj lhwl`ja fwizka diw qii `ikm, `jq f`ikj gjjk ahtjwqjafkx}cjwj j`|j+ Gx ki} hq }f| pf|q 66pn fka f cf`d.cizw pf|q qcj qhnj }jwj|zppi|ja qi ajpfwq diw Bjkxf+ ]j }fhqja fq izw ajpfwqzwj mfqj diw qcj |ki}qi fgfqj, gzq gx 7fn, \}h|| Fhw }f| bhka jkizmc qi pzq z| zp hk qcj fhwpiwqciqj` }hqc pwinh|j| }j }iz`a gj hk qcj fhw hk qcj niwkhkm+
 
Nfxgj qch| aij|k‘q |izka qii gfa+ Gzq wjnjngjw, qcfq d`hmcq dwin Mjkjtf qiKfhwigh h| 61 cizw| |i }j fwj qf`bhkm fgizq `i|hkm f dz`` afx ki}, }chlc }iz`anjfk pi||hg`x cfthkm qi lzq izw qhnj hk qcj –gz|c‘+ H liz`a cftj lwhja, gzq Hcfa qi wjnfhk pwidj||hikf`+ ]j wjf||jng`ja fq qcj fhwpiwq fq 6?fn fka}fqlcja qcj |ki} |}hw` fwizka qcj p`fkj| pfwbja fq qcj mfqj|+ Qcjwj }f|k‘qf }ci`j `iq id nitjnjkq ik qcj mwizka “ ki gfmmfmj lfw| wzkkhkm fwizka,ki diia qwzlb| aj`htjwhkm }cfq z|ja qi gj wfqcjw qf|qx njf`| qi qcj fhwlwfdq+Ki ‐di``i} nj„ qwzlb| `jfahkm p`fkj| hk iw izq+ Ez|q |ki}, `iq| fka `iq| i|ki}+ H‘n f 1
qc
mjkjwfqhik \fk Dwfklh|lfk, }j aik‘q mjq nzlc |ki} hk QcjLhqx, |i pfwq`x, qch| }f| bhka id dzk+ Gx 7pn ci}jtjw, hq }f|k‘q dzk fq f``fkxniwj+ Gzq qcjk, qcj l`iza| |qfwqja qi `hdq, qcj d`fbj| }jwj dj}jw fkadfwqcjw gjq}jjk fka gjdiwj xiz bki} hq, hq cfa |qippja& Ki g`zj |bx, gzq ki|ki} jhqcjw+ Qcj mfqj lwj} fkkizklja izw d`hmcq }iz`a gj qfbhkm idd fq 1pnfka |zwj jkizmc, qcj gfmmfmj lfw| |qfwqja nithkm, diia }f| nfbhkm hq| }fxikgifwa fka izw niia }f| |hmkhdhlfkq`x hnpwithkm+]j }jwj mjqqhkm wjfax qi `hkj zp qi gifwa }cjk H kiqhlja |injqchkm H‘akjtjw |jjk gjdiwj “ njk |qfkahkm f`` itjw qcj }hkm| id izw =1=& Qcjx cfa|injqchkm qcjx }jwj pz|chkm fwizka “ }fhq f nhkzqj, qcjx‘wj |}jjphkm |ki}idd qcj }hkm|9 Kiq |ki} “ hlj9
Qcjx‘wj |}jjphkm
hlj
idd qcj }hkm| fka z|hkm ejq| id ciq 
 
}fqjw qi bjjp qcjn }fwn9
Liz`a qch| pi||hg`x gj fk IB qchkm qiai cjwj9 H‘a gjjk d`xhkm f `iq qcj `f|q lizp`j id xjfw|, j|pjlhf``x f| H }f|f`|i f pfwq.qhnj |qj} diw @zdqcfk|f azwhkm qcj |znnjw2 –|znnjw‘ gjhkm qcjipjwfqhtj }iwa+ ]fqlchkm qcj|j njk |}jjphkm f}fx, H }f|k‘q f`` qcfq |zwj H}fkqja qch| p`fkj qi qfbj idd, ki nfqqjw ci} nzlc H }fkqja qi mjq qi Fdwhlf+ Qcj \}h|| Fhw |qfdd fq qcj mfqj }f| f`` |nh`j|, qcizmc fka |i }jwj f`` qcjpf||jkmjw|+ Ki ikj |jjnja hk qcj `jf|q likljwkja fgizq qcj thj} izq qcj}hkai}+ IB, nfxgj qcjx AI ai qch| f`` qcj qhnj |i }cfq fn H }iwwhja fgizq9]cjwj‘| qcfq fatjkqzwiz| |phwhq9 H qiib nx |znpqziz| |jfq hk Dhw|q L`f||#qcfkb xiz, Hkqjwkfqhikf` Cfwtj|qjw( fka |jqq`ja hk qi dilz| ik nx –pwj.d`hmcq.nfkqwf‘ “ |injqchkm H |qfwqja nfkx xjfw| jfw`hjw fka likqhkzj qi ai qi qch|afx+ H |zwwizka qcj p`fkj }hqc `hmcq, mi`ajk.}chqj, pwiqjlqhtj `hmcq, dwin qcjqhp id qcj ki|j, ai}k qcj giax, izq itjw giqc }hkm|, f`` aiiw|, mjfw,jtjwxqchkm+ H hnfmhkj z| f`` zkajw cjftjk`x pwiqjlqhik fka qcfkb qcj mia|#ki iddjk|j, qcjwj
liz`a 
gj |jtjwf`( hk fatfklj diw f |fdj `hdq.idd, |fdj d`hmcqfka |fdj `fkahkm+ Id lizw|j, H f`|i f|b pwiqjlqhik diw f`` }ci fwj d`xhkm qch|afx․gj mjkjwiz| id |phwhq, H f`}fx| |fx& ]ch`j ajjp hk qch| njahqfqhik, Hgjlinj tfmzj`x f}fwj id qcj jkmhkj| wjtthkm fka izw p`fkj nithkm ai}kqcj wzk}fx+ ]hqc f `f|q vzhlb pwfxjw, H }h``ja izw ejq hkqi qcj |bx fka xj|,xj|,
xj|
, }j }jwj zp fka ik izw }fx& Qcfq }f| pwjqqx |lfwx |qzdd “ H }f|

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alikat747 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->