Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
96Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tugasan Qiraat

Tugasan Qiraat

Ratings:
(0)
|Views: 4,550|Likes:
Published by zaaimm

More info:

Published by: zaaimm on Mar 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
1. PENDAHULUAN
Qiraat adalah bentuk masdar daripada qara’a atau jamak daripada qiraah yangertinya bacaan. Menurut istilah ilmiah, qiraat adalah satu mazhab(aliran) pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang Imam qurra’ sebagai suatu mazhab yang berbezadengan mazhab lainnya. Dengan kata yang lain ia membawa maksud perbezaan- perbezaan dalam membaca Al-Quran, iaitu perbezaan lafaz-lafaz Al-Quran mengenaihuruf-huruf dan cara mengucapkannya di segi tebal atau nipis, panjang pendeknya dansebagainya.Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani mengatakan: "Qiraat ialah suatu mazhabyang dipilih oleh imam qiraat yang mana antara satu dengan lainnya tidak sama dalammenuturkan Al-Quran." Muhammad Salam Muhsin mengatakan: “Qiraat adalah satuilmu yang membahaskan tentang cara pertuturan kalimat-kalimat Al-Quran serta cara pelaksanaannya dengan menisbahkan setiap wajahnya kepada seorang Imam pakar qiraat.”Muhammad ‘Ali Shabuni mengatakan: "Qiraat ialah suatu cara daripada beberapacara mengucapkan Al-Quran yang masing-masing imam itu memilih satu cara yang berbeza dengan yang lainnya dalam mengucapkan Al-Quran”.Definisi tersebut di atas, dapatlah kita simpulkan qiraat adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai cara melafazkan Al-Quran secara praktikal dengan pengucapannya yang baik, sama ada disepakati atau diperselisihkan kesahihannya dengan berpandukan pada mazhab-mazhab yang diakui sanadnya hingga sampai kepadaRasulullah SAW.
 
2.Bincangkan sejarah perkembangan Ilmu Qiraat di Malaysia dengan mengambilkira peranan institusi-institusi yang terlibat. (15 markah)
2.1
Sejarah perkembangan Ilmu Qiraat di Malaysia
Ilmu Qiraat dianggap asing oleh masyarakat melayu kerana ia tidak diperkenalkansecara meluas di negara kita, sedangkan ia berkembang dengan meluasnya pada zamanRasullullah s.a.w dan selepasnya. Tetapi hakikatnya, ilmu Qiraat bukannya suatu ilmuyang asing bagi umat Islam di Malaysia, malah al-Quran yang dibaca sekarang adalahsebahagian daripada ilmu Qiraat itu sendiri. Pengajian tilawah al-Quran di Malaysia berjalan seiring dengan perkembangan dakwah Islam yang telah sampai di gugusannusantara sejak sekian lama dahulu. Ketika itu, pengajian tilawah al-Qur’an hanya diajar oleh para ulama’ dan guru-guru agama melalui institusi pondok, madrasah atau rumahkediaman mereka.Mengikut sejarah perkembangan ilmu tajwid, penyusun ilmu tajwid yang pertamadalam bahasa Melayu adalah seorang ulamak yang bernama Muhammad Salih bin IbnuMu’ti bin Syeikh Muhammad Salih al- Kalantani. Asal usulnya tidak diketahui tetapimengikut sejarah nama di akhir adalah al-Kalantani, berkemungkinan beliau berasal darikelantan.( nama ini terdapat dalam sebuah buku karya beliau ). Berdasarkan kepada bukunya mengenai ilmu tajwid, yang bertajuk “ Mir’atul Quran fi Tashili Ma’rifatiAhkamit Tajwid lil Mulkil Wahhab” dihasilkan pada tahun 1193H bersamaan 1779Madalah tarikh terawal mengenai ilmu itu yang ditulis dalam bahasa Melayu. Beliau jugatelah mengambil kitab tafsir Bahasa Melayu “Turjumanul Mustafid”, Karya Abdul Rauf  bin Ali al-Fansuri yang merupakan terjemahan dan tafsir al-Quran yang pertama dalam bahasa Melayu. Buku ilmu tajwid karya Ibnu Syeikh Abdul Mu’ti ini telah disalin semulaoleh Tuan Guru Haji Mahmud bin Muhammad Yusuf Terengganu bermula pada tahun1235H (1819) dan disiapkan pada tahun 1265H bersamaan 1848M.Susunan Mir’atul Quran karya beliau mengandungi hukum-hukum tajwid yang biasa dibicarakan dalam kitab-kitab lain dan membicarakan fasal-fasal dan beliau mula
 
membandingkan wajah-wajah bacaan imam-imam qiraat yang terkenal seumpama SyeikhHafas, Syeikh Qalun, Syeikh Nafi’, Syeikh Abu Umar, Syeikh Ibnu Katsir, Syeikh Ibnu‘Amir, Syeikh Kisa-I, Syeikh ‘Asim dan ramai lagi.Setelah negara mencapai kemerdekaan sekolah-sekolah rasmi kerajaan pula turutmenyediakan pengajian yang berhubung dengan tilawah al-Quran dan perkara yangmelibatkan ilmu Qiraat tidak di perluaskan. Ini adalah kerana keutamaan dalammempelajari bacaan al-Quran adalah membaca beserta dengan tajwid dan menjadikewajipan bagi guru-guru al-Quran memberi penekanan serta tumpuan kepada kaedah bacaan al-Quran beserta tajwid. Seperti mana yang di utarakan oleh Imam Ibnu al-Jazari[1]Maksudnya:
“Mengamalkan tajwid itu ( ketika membaca al-Qur’an ) satu kewajipan, Sesiapa yang tidak mengelokkan bacaan (membaca al-Qur’an beserta tajwid) adalahberdosa, Kerana beserta tajwidlah Tuhan menurunkan al-Qur’an, Dan begitulahkepada kita sampainya bacaan”.
Justeru itu pengetahuan terhadap ilmu Qiraat ini di ketepikan dahulu agar masyarakat dapat membaca dengan betul sebelum mendalami ilmu Qiraat ini. Di sampingitu juga, pengetahuan sebegini sebahagian besarnya hanya mampu di pelajari di Timur Tengah seperti Mesir, Syiria, Arab Saudi dan sesetengah negara arab yang lain makatimbullah masalah kekurangan pakar-pakar yang khusus dalam bidang ini untuk menerangkan kepada masyarakat pengetahuan tentang ilmu ini.Keghairahan masyarakat Islam di Malaysia mempelajari seni ilmu bacaan al-Quran ini semakin meningkat. Ini terbukti dengan adanya sambutan yang menggalakkanterhadap kelas-kelas pengajian al-Quran samada dibawah kerajaan, swasta mahu pun persendirian. Walaupun begitu, sebahagian besar kelas-kelas tersebut masih lagi belummemperkenalkan ilmu Qiraat ini kerana lebih menekankan kepada memperbetul danmemperelokkan bacaan.

Activity (96)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Syifaa Abd Razak liked this
norizan bt awang liked this
romizah liked this
aminfitri liked this
Rita Zunika Lokman liked this
Rita Zunika Lokman liked this
Munirah Abd Ghani liked this
Mohd Salleh Bin Esa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->