Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pot Kulinaricnega Dozivetja Naloga

Pot Kulinaricnega Dozivetja Naloga

Ratings: (0)|Views: 1,117|Likes:

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Mar 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
 
- 1 -Srednja gostinska in turisti
č
na šola RadovljicaKranjska cesta 244240 Radovljica
KULINARIKA IN TURISTI
Č
NA KULTURA
POT KULINARI
Č
NEGA DOŽIVETJA
RAZISKOVALNA NALOGAAvtorji:
Rebeka Rupar Tina DermastjaJure Šajna
Mentorica:
 Gabrijela Jošt
Radovljica, februar 2007
 
 
- 2 -
ZAHVALA
Za pomo
č
pri izdelavi te raziskovalne naloge bi se radi zahvalili: Gospe Nadji Jere, strokovni delavki turisti
č
no-informacijskega centra Radovljica zavse napotke, mag. Juretu Sinobadu, zaposlenemu v knjižnici Radovljica, za vsepodatke ter za ves knjižni material.Prav tako bi se zahvalili gospem Cilki Srna, Ivanki Globo
č
nik ter Veri Jug za prijetenpogovor in za vse informacije, ki smo jih dobili.Hvala profesorici angleš
č
ine Heleni Mlakar, ter profesorici Zdenki Markelj zalektoriranje celotnega izdelka.Radi bi se zahvalili tudi naši knjižni
č
arki Maji Smolej, ki nam je pomagala prioblikovanju besedila in pri iskanju gradiva ter profesorici Marjani Poga
č
nik za vsopomo
č
pri raziskovanju.Nenazadnje pa se zahvaljujemo tudi naši mentorici prof. Gabrijeli Jošt za spodbudopri delu ter za neprecenljive napotke.
 
 
- 3 -
POVZETEK
Namen naše raziskovalne naloge je predstaviti problem vklju
č
evanja kulinarike v žeobstoje
č
o turisti
č
no ponudbo v Radovljici in jo postaviti v srednjeveški grad, kot ga mladividimo danes.Pri našem delu smo sodelovali s turisti
č
no-informacijskim centrom, Knjižnico Radovljica,Domom dr. Janka Benedika, Muzejem Radovljica ter Gostilno Lectar, od katerih smodobili zanimive informacije. Na osnovi vseh zbranih podatkov smo izdelali poldnevniprogram za popestritev turisti
č
ne ponudbe v Radovljici, na gradu Kamen in v okolici.Središ
č
e za
č
etnega dogajanja je staro mestno jedro, kjer bomo predstavili zanimivestojnice in se vrnili v srednji vek. Nadaljevali bomo na gradu Kamen, kamor se bomo kots
č
asovnim strojem preselili v današnji
č
as. Predstavili bomo grad, kot ga vidimo mi,mladi in ga vklju
č
ili v ponudbo, kot je vše
č
nam. Prikazali bomo preskok v na
č
inuživljenja in prehranjevanja iz
č
asa srednjega veka pa vse do danes.Cilj naše raziskovalne naloge je vklju
č
iti sodobno kulinariko v turisti
č
no ponudbo inprogram resni
č
no izpeljati.Klju
č
ne besede: gostoljubnost, Grad Kamen, kulinarika, turisti
č
na ponudba

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->