Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
88Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NSSM 42- Constructii Si Confectii Metalice

NSSM 42- Constructii Si Confectii Metalice

Ratings: (0)|Views: 3,384|Likes:
Published by ionita_adrianleo

More info:

Published by: ionita_adrianleo on Mar 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
Norme de securitate a muncii pentru construcţii şiconfecţii metalice – NSSM 42
Cuprins
Preambul1.Prevederi generale2.Prevederi comune tuturor lucrărilor de construcţii şi confecţii metalice2.1.Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă2.2.Instruirea personalului2.3.Dotarea cu echipament individual de protecţie2.4.Repartizarea sarcinii de muncă2.5.Organizarea locului de muncă şi a activităţilo3.Încărcarea, descărcarea, manipularea, transportul şi depozitarea materialelospecifice lucrărilor de construcţii şi confecţii metalice3.1.Înrcarea, desrcarea şi manipularea grinzilor şi ansamblurilor metalice3.2.Încărcarea şi descărcarea pieselor grele4.Activităţi desfăşurate în atelierele pentru construcţii metalice4.1.Condiţii generale4.2.Confecţionarea elementelor construcţiilor metalice5.Executarea podurilor metalice6.Executarea turnurilor şi pilonilor metalici7.Prevederi de proiectare
Anexa 1
Lista normelor de securitate a muncii complementare prezentei norme şi a prescripţiilor Iscir 
Anexa 2
Standarde conexe
Anexa 3
Ghid de terminologie de securitate a muncii
Preambul
 Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională, încondiţii de securitate a muncii.Respectarea conţinutului acestor norme nu absolvă unităţile economice de răspunderea pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete dedesfăşurare a activităţilor respective. Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privindasigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:- Norme generale de securitate a muncii, care cuprind principalele măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, general valabile pentru orice activitate;- Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind măsurile de prevenire a accidentelor de muncăşi a bolilor profesionale specifice unor anumite activităţi, detaliind prin aceasta prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.Prevederile tuturor acestor norme se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională, indiferent de formade organizare sau de proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.Structura sistemului naţional de norme specifice de securitate a muncii urmăreşte corelarea prevederilor cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară amăsurilor de securitate a muncii pentru activităţi caracterizate prin riscuri comune.
1
 
Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii practicată în cadrul Normelor generale de protecţie a muncii. Conform acesteiabordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoareleelemente care interacţionează.-
Executantul:
omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă.-
Sarcina de muncă
: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă.-
Mijloace de producţie
: totalitatea mijloacelor de mun(instalaţii, utilaje, maşini, aparate,dispozitive, unelte etc. ) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.) care se utilizează în procesul de muncă.-
Mediu de muncă
: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice, psihologice în care unul sau maimulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul Normelor specifice de securitate a muncii,vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, serealizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui elementcomponent al sistemului- executant - sarcină de muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii sau activităţilor care fac obiect de reglementare.Prevederile sistemului naţional de reglementări normative pentru asigurarea securităţii muncii,constituie alături de celelalte reglementări juridice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, baza pentru:-activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;-autorizarea funcţionării unităţilor;-instruirea salariaţilor cu privire la securitatea muncii;-cercetarea accidentelor de muncă şi stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;-controlul realizării măsurilor de protecţie a muncii;-fundamentarea măsurilor de protecţie a muncii.În contextul general mai sus prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru construcţii şiconfecţii metalice au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţiimuncii pentru aceste activităţi, precum şi pe baza studierii proceselor de munşi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, normele să cuprindă cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de activităţi,pentru fiecare tip de lucrare, prevederileurmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune a executantului în procesul delucru.În elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevăzută prin standardele în vigoare.Pentru ca norma specifică să răspundă cerinţelor actuale, nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi forma de prezentare, să fie conformă altor acte legislative şi normative, s-a procedat la utilizareaunor subtitluri care precizează conţinutul articolelor care se referă la această problematică, facilitândastfel, pentru utilizatori înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.
1. Prevederi generaleConţinut
Art.1 Normele specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii metalice cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor  profesionale în activităţile de construcţii şi confecţii metalice.
Scop
2
 
Art.2 Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuareafactorilor de risc existenţi în sistemul de muncă proprii fiecărui element component al acestuia(executant - sarcină de muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă).
Domeniu de aplicare
Art.3 Prezentele norme specifice se aplică persoanelor juridice precum şi persoanelor fizice, caredesfăşoară activităţi de construcţii şi confecţii metalice, indiferent de forma de proprietate asupracapitalului social şi de modul de organizare a acestora.
Relaţii cu alte acte normative
Art.4 Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.Art.5 Pentru activităţi nespecifice sau auxiliare activităţilor de construcţii şi confecţii metalice,desfăşurate de persoanele juridice sau fizice, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentateîn anexa 1.
Revizuirea normelor
Art.6 Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, caurmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc., survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de muncă.
2. Prevederi comune tuturor lucrărilor de construcţii şi confecţii metalice2.1. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă
Art.7 Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se va face conform prevederilor  Normelor generale de protecţie a muncii.Art.8 Activităţile de construcţii şi confecţii metalice se vor executa numai de către personal calificatşi instruit special pentru aceste activităţi.Art.9 Examinarea şi avizul medical sunt obligatorii pentru exercitarea meseriilor legate deconstrucţii şi confecţii metalice atât la angajare cât şi periodic.Art.10 Examenul medical în vederea încadrării în muncă se efectuează, obligatoriu, înainte de proba practică, examen, concurs sau termen de încercare,următoarelor categorii de persoane:-celor care urmează să fie angajaţi şi celor care-şi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6luni calendaristice;-ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor care urmează să fie instruiţi pe meserii şi profesiuni, precum şi în cazul schimbării meseriei pe parcursul instruirii;-celor care sunt transferaţi sau detaşaţi în alte locuri de muncă sau activităţi care pot fi ocupatenumai dacă sunt îndeplinite cerinţele legale de ordin sanitar.Art.11 Efectuarea controalelor medicale în vederea angajării în funcţii legate de siguranţa circulaţiei, periodicitatea acestora, investigaţiile clinice şi de laborator se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii.Art.12 La conducerea mijloacelor de transport vor fi admise numai persoane în vârstă de peste 18ani, special instruiţi şi autorizaţi, supuşi unui examen medical special.
2.2. Instruirea personalului
Art.13 Instructajul de protecţie a muncii se va face pe faze, în conformitate cu prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
2.3 Dotarea cu echipament individual de protecţie
Art.14 Toţi lucrătorii din activităţile de construcţii şi confecţii metalice sunt obligaţi să utilizezeechipament individual de protecţie adecvat acordat conform "Normativului-cadru de acordare şiutilizare a echipamentului individual de protecţie" aprobat prin Ordinul MMPS nr.225/27-07-95.Art.15 Personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protecţie specific activităţii pe care odesfăşoară, pe care e obligat să-l poarte până la părăsirea incintei în care îşi desfăşoară activitatea.Art.16 La nituirea pieselor casetate lucrătorii vor fi dotaţi cu antifoane.
3

Activity (88)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristina Coceasu liked this
bboynytro liked this
Adrian C liked this
Jurache Vasile liked this
victorb liked this
victorb liked this
laszi liked this
macadan2001 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->