Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
P. 1
Bond & Interest Rates - The 54 Year Cycle

Bond & Interest Rates - The 54 Year Cycle

Ratings: (0)|Views: 571|Likes:
A long term analysis covering bonds and interest rates and their relationship using The 54 Year Interest Rate Cycle and the related Kondratieff Cycle as well as Elliott Wave Theory. The Elliott Wave Principle is based on the psychology of the masses which forms patterns.
A long term analysis covering bonds and interest rates and their relationship using The 54 Year Interest Rate Cycle and the related Kondratieff Cycle as well as Elliott Wave Theory. The Elliott Wave Principle is based on the psychology of the masses which forms patterns.

More info:

Published by: Elliott Wave Technician on Mar 05, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

07/07/2011

 
Mkjer & @jua}aru ]iuar ( Uca 15 pai} bpbda
 Uc`r `r i dkjl ua}h ijidpr`r bkva}`jl mkjer ije `jua}aru }iuar ije uca`} }adiu`kjrc`w qr`jl Uca 15Pai} @jua}aru ]iua Bpbda ije uca }adiuae Nkje}iu`aff Bpbda ir |add ir Add`kuu \iva Ucak}p* UcaAdd`kuu \iva W}`jb`wda `r mirae kj uca wrpbckdklp kf uca hirrar |c`bc fk}hr wiuua}jr* @ qra ucarawiuua}jr ir |add ir uca laja}id raju`haju `j hp fk}abiru`jl* @j iee`u`kj$ @ uina `juk bkjr`ea}iu`kjuca maciv`kq} kf uca bkhha}b`id u}iea}r*@ mal`j mp dkkn`jl iu mkjer ije `jua}aru }iuar dkjl ua}h w}`ba wiuua}jr* Dkkn`jl iu bci}urrwijj`jl bajuq}`ar$ `jua}aru`jl ru}qbuq}ar i}a }avaidae |c`bc l`va ij `eai imkqu uca fquq}a kf mkjer ije `jua}aru }iuar* Uca 27 pai} bci}u }avaidr i hiok} ru}qbuq}id uq}j fk} uca mkje hi}nau*Ij `jua}aru`jl irwabu `r uciu uca riha hiok} ru}qbuq}id uq}jr uina wdiba `j uca bq}}ajbp hi}nau*Raa kq} ijidpr`r-bq}}ajb`ar ( Dkjl ua}h fk}abiru
 
- |`uc uca dkjl ua}h kqudkkn fk} uca |k}der hiok}bq}}ajb`ar*Uca `}kjp `r uciu `j rw`ua kf uca c`ruk}`biddp dk| `jua}aru }iuar uciu |a civa$ eamu b}`rar i}aeavadkw`jl `j Aq}kwa$ Oiwij ije Qj`uae Ruiuar$Uca mkje hi}nau #idrk njk|j ir uca eamu$ b}ae`u$ k} f`sae `jbkha hi}nau) `r i f`jijb`id hi}nau|ca}a wi}u`b`wijur mqp ije radd eamu rabq}`u`ar$ qrqiddp `j uca fk}h kf mkjer* Mabiqra kf uca`jva}ra }adiu`kjrc`w mau|aaj mkje vidqiu`kjr ije `jua}aru }iuar$ uca mkje hi}nau `r uca bkjeqbuk}kf dkjl ua}h `jua}aru }iuar* Eabd`j`jl mkje w}`bar haijr }`r`jl mkje p`ader ije `jua}aru }iuar*]`r`jl mkje w}`bar haijr dk|a} p`ader ije dk|a} `jua}aru }iuar*
Uca c`ruk}p kf uca hkea}j mkje hi}nau
 Uca hkjap w}kwcaur
 
Uca ]kucrbc`de fih`dp f}kh `ur hkearu mal`jj`jl `j uca ifua}hiuc kf Uca F}ajbc ]avkdqu`kj$b}aiuae |ciu |ir uk avkdva `juk uca hiok} mijn`jl ckqra `j Aq}kwa* Uca fkqjea} Hipa} Ihrbcad]kucrbc`de raju fkq} kf c`r rkjr Jiucij$ Oihar$ Ridkhkj ije Bi}d uk Dkjekj$ Wi}`r$ V`ajji ijeJiwdar }arwabu`vadp$ c`r kuca} rkj idrk biddae Ihrbcad }ahi`jae `j F}ijnfq}u |`uc c`r fiuca}* Uc`rhqd` jiu`kjid kwa}iu`kj uc}kqlckqu Aq}kwa ajimdae ucah uk civa fqdd ievijuila kf uca M}`u`rc@jeqru}`id ]avkdqu`kj eq}`jl uca 90uc bajuq}p*
 
 Uca hkea}j mkje hi}nauUca ]kucrbc`de,r |a}a uca w}`ha hi}nau hina} fk} lkva}jhaju mkjer eq}`jl uca 90uc bajuq}p*Ucap b}aiuae uca `jua}jiu`kjid mkje hi}nau `j `ur hkea}j fk}h |c`bc hiea mkjer hk}a air`dpu}ieimda*Bkh`jl kqu kf uca uq}mqdaju ije bciku`b 93uc bajuq}p$ uca Aq}kwaij ruiuar `j uca 90uc bajuq}pkfuaj }ij mqelau eaf`b`ur* Uca`} uis }avajqar |ir `jrqff`b`aju uk haau uca`} aswaje`uq}ar |c`bc|a}a qrqiddp }adiuae uk |i}r k} w}awi}iu`kj fk} |i}r* Uca `jua}aru ucap cie uk wip |ir }adiu`vadpc`lc mabiqra ucap |a}a wa}ba`vae mp `jvaruk}r ir qj}ad`imda b}ae`uk}r eqa uk uca 93uc bajuq}p,r|i}r ije }avkdqu`kjr* Uca fk}hqdi kf uca ]kucrbc`de,r rqbbarr `j uca mkje hi}nau raahae uk marab}abp$ rhqlld`jl ije }`rn uin`jl*Uca rab}au eaid`jlr mau|aaj uca L}aan Ruiua ije Lkdehij Ribcr ije uca asbawu`kjid rab}abp kf uca Viu`bij mijn kwa}iu`kjr `r d`nadp uk ma uca u}aje `j uca bkh`jl eabiear r`h`di} uk uca kja kf uca 90uc bajuq}p* Kjba ili`j uca ]kucrbc`de fk}hqdi `r `j qra*
Uca Nkje}iu`aff Bpbda ije uca 15 pai} |ckdarida w}`ba ije `jua}aru }iua Bpbdar*
 Ca}a `r i rqhhi}p kf kq} ijidpr`r kf uca `jua}aru bpbda wqmd`rcae `j -Uca Nkje}iu`aff Bpbda- f}kh9ru kf Eabahma} =770?
 
 
Rkq}ba?
Uca imkva bci}u f}kh Uca Dkjl\iva L}kqw `ddqru}iuar Uca Nkje}iu`aff Bpbda uc}kqlc uca bajuq}`ar* Kj iva}ila uca bpbda`r iww}ks* 15 pai}r dkjl* Uc`r u`ha uca bpbda `r hqbc dkjla}* Uca l}iwc idrk rck|r uca bkhwi}`rkj kf `jua}aru }iuar ije |ckdaridaw}`bar |c`bc i}a hk}a k} darr fkddk|`jl uca riha bpbd`b wa}`ke*
 Pkq bij hina i bira uciu uca Nkje}iu`aff bpbda cir ukwwae ije wk`jur ek|j `juk =7=7*I fkq}uc bpbda k} uca bq}}aju bpbda malij rkhau`ha ifua} \\@@ #diua 9057r) |`uc uca rw}`jl wciraije |a i}a jk| uc}kqlc |`uc uca rqhha} ije iquqhj #wdiuaiq) wcira* Irrqh`jl uciu uca |`jua}wcira kf uca bpbda malij i}kqje =777$ ck| bij |a `eaju`fp uca mkuukh k} uca aje kf uca |`jua}wcira ije uca |ckda bpbda ;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->