Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
319Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
POMI FRUCTIFERI

POMI FRUCTIFERI

Ratings: (0)|Views: 19,013|Likes:
Published by darek40daniel

More info:

Published by: darek40daniel on Mar 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
CUPRINS
I. GENERALIT
ĂŢ
I………………………………………………………….… 21. Cerin
ţ
ele pomilor fa
ţă
de condi
ţ
iile de mediu…………………………...2
1.1. Cerin
ţ
ele fa
ţă
de lumin
ă
………………………………………………….… 21.2. Cerin
ţ
ele fa
ţă
de c
ă
ldur 
ă
………………………………………………….…..21.3. Cerin
ţ
ele fa
ţă
de ap
ă
……………………………………………………..… 31.4. Cerin
ţ
ele fa
ţă
de aer………………………………………………………..…41.5. Cerin
ţ
ele fa
ţă
de sol……………………………………………………….…..4
2. Organele pomilor 
ş
i func
ţ
iile acestora………………………………….….62.1 R
ă
d
ă
cina…………………………………………………………………….….62.2. Tulpina……………………………………………………………………….…72.3. Frunza……………………………………………………………………….…92.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9II. ÎNFIIN
Ţ
AREA PLANTA
Ţ
IILOR……………………………………………101. Alegerea
ş
i preg
ă
tirea terenului…………………………………………..10
1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………101.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………111.3. Preg
ă
tirea terenului……………………………………………………………..121.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13
2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19
2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………192.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....202.3. Preg
ă
tirea materialului s
ă
ditor………………………………………………...202.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20
III. LUCR
Ă
RI DE ÎNTRE
Ţ
INERE A POMILOR
Ş
I ARBU
Ş
TILORFRUCTIFERI……………………………………………………………….231. Lucr 
ă
ri de între
ţ
inere…………………………………………………………23
1.1 Lucr 
ă
ri de între
ţ
inere a solului în livezi………………………………………..231.2. Combaterea brumelor 
ş
i înghe
ţ
urilor târzii…………………………………..241.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25
2. Lucr 
ă
ri de între
ţ
inere a pomilor 
ş
i arbu
ş
tilor fructiferi…………………26
2.1. Combaterea bolilor 
ş
i d
ă
un
ă
torilor…………………………………………...262.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi
ş
i arbu
ş
ti fructiferi…………272.3. Calculul volumului de solu
ţ
ie pentru tratamente fitosanitare………………45
3. Fertilizarea planta
ţ
iilor pomicole…………………………………………...46
3.1. Îngr 
ăşă
mintele organice……………………………………………………… 463.2. Îngr 
ăşă
minte chimice…………………………………………………………. 473.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 493.4. Epoca de aplicare a îngr 
ăşă
mintelor……………………………………….. 493.5. Metode
ş
i locul de aplicare al îngr 
ăşă
mintelor…………………………….. 49
4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….505. T
ă
ierea pomilor………………………………………………………………. 52
 
5.1. Epocile de aplicare a t
ă
ierilor la pomi………………………………………525.2. Opera
ţ
ii tehnice folosite la conducerea cre
ş
terii
ş
i fructific
ă
rii pomilor… 525.3. Sisteme de coroan
ă
pentru livezi intensive…………………………………545.4. Sisteme de coroan
ă
pentru livezi superintensive…………………………..555.5 Schi
ţ
e pentru t
ă
ieri de formare, între
ţ
inere, fructificare la pomi
ş
i arbu
ş
tifructiferi............................................................................................................... 57
6. Soiuri propuse
………………………………………………………………...706.1. Soiuri propuse pentru cultura m
ă
r……………………………………….…… 706.2. Soiuri propuse pentru cultura p
ă
r……………………...…………………… 706.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 706.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 716.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 716.6. Soiuri propuse pentru cultura cire
ş
……………………………………….…. 716.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….726.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...736.9. Soiuri propuse pentru cultura vi
ş
in………………………………………….. . .746.10. Soiuri propuse pentru cultura c
ă
tin
ă
…………………………………….……756.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 766.11 Soiuri propuse pentru cultura arbu
ş
tilor fructiferi……………………..…… 766.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 776.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78
7.Sta
ţ
iuni pomicole
........................................................................................79
IV. RECOLTAREA, CONDI
Ţ
IONAREA
Ş
I P
Ă
STRAREA FRUCTELOR ......811. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81
1.1. Evaluarea produc
ţ
iei de fructe………………………………………………..811.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….811. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….821.4. Metode de recoltare...................................................................................83
2.Condi
ţ
ionarea
ş
i p
ă
strarea fructelor……………………………………….84
2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....842.2. P
ă
strarea fructelor……………………………………………………………..85
V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI
Ş
IARBU
Ş
TI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….901. Antem
ă
sur 
ă
toare
ş
i deviz pentru preg
ă
tirea terenului în vederea înfiin
ţă
riiunei plantatii…………………………………………………………………............91
1.1.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr. 1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
riiunei planta
ţ
ii de m
ă
r pe o suprafa
ţă
de 1 ha…………………………………… 911.2.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de p
ă
r de tip intensiv…………………………………….. 931.3. Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr. 1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de prun………………………………………………………951.4.
ANTEM 
 Ă
SUR 
 Ă
TOARE 
–DEVIZ NR.1.Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tirea terenurilor 
ş
i înfiin
ţ
area
 
unei planta
ţ
ii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….971.5.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de gutui de tip intensiv…………………………………. 1001.6.Antem
ă
sur 
ă
toare-Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de cais………………………………………………………1021.7.Antem
ă
sur 
ă
toare-Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de piersic……………………………………………….… 1041.8. Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr. 1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de visin ………………………………………………….…1061.9. Antem
ă
sur 
ă
toare-Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de cires…………………………………………………......1081.10. Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenuluipentru înfiin
ţ
area unei planta
ţ
ii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………1101.11. Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului pentru înfiin
ţ
area unei planta
ţ
ii de c
ă
tin
ă
alb
ă
cu desimea de 3333 plante/ha………..1121.12. Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului pentru înfiin
ţ
area unei planta
ţ
ii de arbu
ş
ti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 1141.13.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr. 1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului în vederea înfiin
ţă
rii unei planta
ţ
ii de zmeur ………………………………………………… 1161.14. Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.1Pentru executarea lucr 
ă
rilor de preg
ă
tire a terenului pentru înfiin
ţ
area unei planta
ţ
ii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118
2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor deinfiintare a unei plantatii………………………………………………………….120
2.1.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.2Pentru executarea lucr 
ă
rilor de înfiin
ţ
are a unei planta
ţ
ii intensivede m
ă
r având urm
ă
toarele caracteristici :………………………………………. 1202.2
.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.2Pentru executarea lucr 
ă
rilor de înfiin
ţ
are a unei planta
ţ
iide p
ă
r cu urm
ă
toarele caracteristici:…………………………………… 122
2.3.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.2Pentru executarea lucr 
ă
rilor de înfiin
ţ
are a unei planta
ţ
ii de prun cudistan
ţ
a de plantare de 5 x 4 m
ş
i desimea de 500 pomi lahectar…………..................................................................................................125
2.4.Antem
ă
sur 
ă
toare – Deviz nr.2Pentru executarea lucr 
ă
rilor de înfiin
ţ
are a unei planta
ţ
ii de

Activity (319)

You've already reviewed this. Edit your review.
mihai37 liked this
Popa Florin liked this
Adrian Romonti liked this
mihai37 liked this
ucenicool liked this
Ioan Dumitrescu liked this
Frunzete Dorin liked this
Luca Mihai liked this
codlea94 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->