Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Danh mục tài Khoản

Danh mục tài Khoản

Ratings: (0)|Views: 549 |Likes:
Published by lvducvn

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: lvducvn on Mar 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

 
Danh mục tài khoản
STTTài khonTên tài khonTk c.nợTk scáiTk m
7111Tin mt181111Tin mt Vit Nam111911111Tin mt Vit Nam ti FHN11111011112Tin mt Vit Nam ti FSG11111111113Tin Mt Vit Nam ti FDN1111121112Tin mt ngoi t1111311121Tin mt ngoi tti FHN11121411122Tin mt ngoi tti FSG111211123Tin mt ngoi tti FĐN1112151113Vàng bc, kim khí quý, đá quý11116112Tin gi ngân hàng1171121Tin VND gi ngân hàng11218112111Tin VND gi ngân hàng TECHCOMBANK - Hi sHN112119112112Tin VND gi ngân hàng TECHCOMBANK - CN Th long112120112113Tin VND gi ngân hàng TECHCOMBANK - CN Ba đình112121112114Tin gi ngân hàng Agribank - CN Thăng Long112122112121Tin VND gi ngân hàng TECHCOMBANK - Pasteur112123112122Tin VND gi ngân hàng TECHCOMBANK - CN Tân đnh112124112123Ký quthVisa card ti VIETCOMBANK - CN Tp HCM112125112124Tin VND gi ngân hàng Vietcombank - CN KĐng112126112125Tin gi ngân hàng Techcombank - PGD NV Tri112127112131Tin VND gi ngân hàng TECHCOMBANK - CN DNng112128112132Tin VND gi ngân hàng TECHCOMBANK - CN PCT TPDN1121291122Tin ngoi tgi ngân hàng1123011221Tin gi ngoi tca FHN11223111222Tin gi ngoi tca FSG11223211223Tin gi ngoi tca FDN1122331123Vàng bc, kim khí quí, đá quý11234113Tin đang chuyn135128Đu tư ngn hn khác (tin gi có khn)136131Phi thu khách hàng11371311Phi thu ca khách hàng - đang theo dõi1131381312Phi thu ca khách hàng - chxlý113139133Thuế GTGT đưc khu tr1401331Thuế GTGT đưc khu trca hàng hoá dch v1334113311Thuế GTGT đưc khu trca hàng hoá dch v13314213312Thuế GTGT hàng nhp khu13314313313Thuế GTGT trli nhà cung cp, gim giá hàng mua1331
 
4413314Thuế GTGT đưc hoàn li133145133141Thuế GTGT đnghhoàn li1331446133142Thuế GTGT thc tế đưc hoàn li13314471332Thuế GTGT đưc khu trca TSCĐ1334813321Thuế GTGT đưc khu trca TSCĐ: Trong nưc13324913322Thuế GTGT đưc khu trca TSCĐ: Nhp khu133250136Phi thu ni b1511368Phi thu ni bkhác1365213681Chuyn tin, tscđ, cclđ cho bphn khác13685313681FDNChuyn tin, tscđ, cclđliên quan đến FDN136815413681FHNChuyn tin, tscđ, cclđ cho FHN136815513681FSGChuyn tin, tscđ, cclđliên quan đến FSG136815613682Chi trhcác bphn khác13685713682FDNChi trhliên quan đến FĐN136825813682FHNChi trhcho FHN136825913682FSGChi trhliên quan đến FSG136826013689Phi thu - bù trvi công ty136868138Phi thu khác1691381Tài sn thiếu chxlý138701388Phi thu khác11387113881Tm ng lương113887213882Cho nhân viên mưn113887313883Cho giám đc mưn113887413887Phi thu vmua cphn113887513888Phi thu khác1138876141Tm ng1177142Chi phí trtrưc ngn hn1781421Chi phí trả trước ngắn hạn - tiền thuê nhà142791422Chi phí trả trước ngắn hạn - CCLĐ142801427Chi phí trtrưc ngn hn - thuê ngoài lp trình sp142811428Chi phí trtrưc ngn hn - Khác (sa cha VP.)142821429Chi phí chung ca các bphn chphân btrong k14283144Cm c, ký qu, ký cưc ngn hn184156Hàng hóa185211Tài sn cđnh hu hình1? 2111Nhà ca, vt kiến trúc211862113Phương tin vn ti, truyn dn211872114Thiết b, dng cqun lý21188212TSCĐ thuê tài chính189213TSCĐ vô hình1902135Phn mm máy tính213912138TSCĐ vô hình khác21392214Hao mòn tài sn cđnh1
 
932141Hao mòn TSCĐ hu hình214942143Hao mòn TSCĐ vô hình21495221Đu tư vào công ty con96222Góp vn liên doanh97223Đu tư vào công ty liên kết98228Đu tư dài hn khác1992281Cphiếu2281002282Trái phiếu2281012288Đu tư dài hn khác228102242Chi phí trtrưc dài hn11032421Chi phí trtrưc dài hn - phát trin sn phm242104242101Chi phí trtrưc phát trin sn phm ABC2421105242199Chi phí trtrưc phát trin sn phm XYZ24211062422Chi phí trtrưc dài hn CCLD2421072428Chi phí trtrưc dài hn khác242108244Ký cưc, ký qudài hn109311Vay ngn hn110315Ndài hn đến hn tr111331Phi trcho ngưi bán111123311Phi trcho ngưi bán - đang theo dõi133111333111Phi trcho ngưi bán không phi TSCD1331111433112Phi trcho ngưi bán TSCD133111153312Phi trcho ngưi bán - chxlý1331116333Thuế và các khon phi np Nhà nưc11173331Thuế GTGT đu ra phi np3331183334Thuế thu nhp doanh nghip3331193335Thuế thu nhp cá nhân3331203338Các loi thuế khác3331213339Phí, lphí, các khon phi np khác333122334Phi trngưi lao đng11123335Chi phí phi tr(tin thuê nhà, sa cha...)1124336Phi trni b11253368Phi trni bkhác33612633681Chuyn tin, ts, ccld... gia các bphn336812733681FDNChuyn tin, ts, ccld... liên quan đến FDN3368112833681FHNNhn tin, ts, ccld... tFHN3368112933681FSGChuyn tin ts, ccld... liên quan đến FSG3368113033682T/t liên quan đến chi trhgia các bphn336813133682FDNChi trhliên quan đến FDN3368213233682FHNPhi trcho FHN chi trh3368213333682FSGChi trhliên quan đến FSG3368213433689Phi tr- Bù trvi công ty3368

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hanh276684 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->