Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bản tin Vật lý tháng 2/2010

Bản tin Vật lý tháng 2/2010

Ratings: (0)|Views: 84|Likes:
Published by hiepkhachquay
Bản tin phát hành hàng tháng tại thuvienvatly.com
Bản tin phát hành hàng tháng tại thuvienvatly.com

More info:

Published by: hiepkhachquay on Mar 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

 
 
 
WWW.THUVIENVATLY.COM
Bản Tin Vật Lý
©
Thư Viện Vật Lýwww.thuvienvatly.combanquantri@thuviemvatly.com Tháng 02 năm 2010
Nội dung: Trần NghiêmBiên tập: Trần Triệu Phú Thiết kế: Bích Triều, Vũ VũCùng một số Cộng tác viên khác
Trong bản tin có sử dụng hình ảnh và các bài dịch từ các tạp chí nổi tiếngPhysics World, Nature Physics, New Scientist, cùng một số tạp chí khác.
 
THUVIENVATLY.COM
1|B
n Tin V
t Lý tháng 12
Nội dung
Kim c
ươ 
ng không nh
ữ 
ng c
ứ 
ng mà còn dai n
ữ 
a ..................................................... 2N
n khoa h
c Nga
đ
ang trong tr
ạ 
ng thái ‘suy tàn’ ................................................ 4NASA s
ph
ả 
i mua ‘vé’ cho nhà du hành lên tr
ạ 
m v
ũ
tr
..................................... 6Sóng h
ấ 
p d
ẫ 
n – Có l
Hawking l
ạ 
i thua c
ượ 
c......................................................... 9L
ầ 
n
đầ 
u tiên quan sát tr
ự 
c ti
ế
p quá trình trao
đổ
i trong m
t ch
ấ 
t khí l
ượ 
ng t
ử 
....12
nh 3D c
a
đị
a
đ
i
m tàu Apollo h
ạ 
cánh .............................................................14Máy Va ch
ạ 
m Hadron L
ớ 
n chuy
n th
ẳ 
ng sang m
ứ 
c n
ă 
ng l
ượ 
ng c
ự 
c
đạ 
i .............175 d
ự 
án v
ũ
tr
th
ươ 
ng m
ạ 
i
đượ 
c NASA tài tr
ợ 
.....................................................19Bão M
ặ 
t tr
ờ 
i có th
làm gián
đ
o
ạ 
n Olympics London 2012 .................................22Thiên th
ạ 
ch mang l
ạ 
i nh
ữ 
ng thiên th
c
ứ 
ng h
ơ 
n kim c
ươ 
ng ................................25Iran
đư 
a
độ
ng v
ậ 
t vào v
ũ
tr
.................................................................................27Thiên nhiên v
ậ 
n d
ng c
ơ 
h
c l
ượ 
ng t
ử 
r
ấ 
t hi
u qu
ả 
.............................................29Các nhà tiên phong c
a s
ự 
r
i nh
ậ 
n gi
ả 
i th
ưở 
ng Wolf .........................................31
nh rõ nét nh
ấ 
t t
ừ 
tr
ướ 
c t
ớ 
i nay c
a Pluto ............................................................33Qu
ả 
c
ầ 
u l
ử 
a Ireland là m
t thiên th
ạ 
ch ‘c
ự 
c hi
ế
m’................................................37Phát minh ra màng plastic x
p m
ng có th
d
ự 
tr
ữ 
 
đ
i
n.......................................39Quan sát th
ấ 
y entropy
đ
ang ho
ạ 
t
độ
ng...................................................................42Có th
s
ă 
n tìm hành tinh ngo
ạ 
i mà không c
ầ 
n kính thiên v
ă 
n v
ũ
tr
....................44Transistor graphene phá k
l
c m
ớ 
i.......................................................................46Tìm th
ấ 
y manh m
i helium trong ti
ế
ng v
ng c
a Big Bang.................................48
Đ
i
n tích có th
làm thay
đổ
i
đ
i
m
đ
ông
đặ 
c c
a n
ướ 
c ........................................50Các nhà v
ậ 
t lí nghiên c
ứ 
u
đặ 
c
đ
i
m c
ấ 
u t
ạ 
o c
a t
ơ 
nh
n.......................................53Tìm th
ấ 
y d
ấ 
u hi
u c
a n
ướ 
c trên v
tinh c
a sao Th
..........................................55Carbon-22 có h
ạ 
t nhân l
ớ 
n khác th
ườ 
ng................................................................57Nh
ữ 
ng dòng ch
ả 
y theo
đớ 
i trong lõi Trái
đấ 
t........................................................59Sét núi l
ử 
a – hi
m nguy nh
ư 
ng kì thú....................................................................61C
ự 
c quang song sinh kì quái trên Th
tinh............................................................65Món quà Valentine nh
nh
ấ 
t th
ế
gi
ớ 
i ...................................................................67T
ươ 
ng lai c
a v
ậ 
t lí n
ă 
ng l
ượ 
ng cao......................................................................69Khoa h
c và công ngh
l
ượ 
ng t
ử 
c
ũ
ng c
ầ 
n
đế
n kim c
ươ 
ng...................................73B
ă 
ng hà Greenland c
ũ
ng tan t
ừ 
d
ướ 
i lên nh
ư 
 
ở 
Nam C
ự 
c.....................................75K
l
c nhi
t
độ
m
ớ 
i nóng ch
ẳ 
ng kém gì Big Bang................................................76Oxide kim lo
ạ 
i có th
bi
ế
n hóa..............................................................................79Tác d
ng c
a h
ấ 
p d
ẫ 
n lên th
ờ 
i gian
đượ 
c xác nh
ậ 
n...............................................81Cái gì x
ả 
y ra
ở 
không
độ
tuy
t
đố
i?.......................................................................84WISE công b
nh
ữ 
ng b
ứ 
c
ả 
nh h
ng ngo
ạ 
i
đầ 
u tiên c
a v
ũ
tr
.............................86Nhà thi
ế
t k
ế
chi
ế
c kính thiên v
ă 
n l
ớ 
n nh
ấ 
t th
ế
gi
ớ 
i qua
đờ 
i..................................90Ch
ế
t
ạ 
o
đượ 
c ch
ấ 
t li
u ‘fermion n
ặ 
ng’ 2D
đầ 
u tiên...............................................94

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->