Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maurois, Andre - Istoria Angliei Vol.1

Maurois, Andre - Istoria Angliei Vol.1

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by ioanapr

More info:

Published by: ioanapr on Mar 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
André Maurois
Istoria Angliei
Histoire d'Angleterre, 1967vol.1NOTĂ PRELIMINARĂCititorul va găsi la sfârşitul acestei lucrări lista cărţilor de care m-am folosit în mod constant. Lista, deşi foarte lungă, este desigur multprea scurtă pentru a constitui măcar schiţa bibliografiei unui asemeneasubiect. Omisiunile trebuie explicate nu prin aprecieri nefavorabile, ciprin dificila necesitate de a alege.Nu era posibil să înfăţişez în două volume, o dată cu istoriaAngliei, şi aceea a Scoţiei sau a Irlandei. Raporturile dintre aceste treiţări le-am expus ori de câte ori mi s-a părut indispensabil, dar în modulcel mai scurt posibil. Din aceleaşi motive, istoria Imperiului britanic nueste tratată aci decât în funcţie de istoria internă a Angliei. Trebuie să aduc vii mulţumiri domnului Judges, conferenţiar laUniversitatea din Londra, care a binevoit să-mi citească lucrarea încorectură şi să-mi facă asupra mai multor chestiuni observaţii de caream ţinut cu prisosinţă seama. În sfârşit, traducătorul şi prietenul meuHamish Miles mi-a fost, ca întotdeauna, cel mai preţios sfătuitor.
 AM.
CARTEA ÎNTÂIORIGINILEIPOZIŢIA ANGLIEI
I. „Trebuie să ne reamintim mereu că suntem vecini, iar nu parte acontinentului". Aceste cuvinte ale lui Bolingbroke
1
 
definesc poziţiaoriginală a Angliei. Ea e atât de apropiată de continent încât, de peplaja Calais, se zăresc albele faleze de la Dover, ispită pentruinvadatori. Timp de mii de ani a fost chiar unită cu Europa şi vreme
1
 
Henry St. John, viconte Bolingbroke, scriitor, autor de eseuri filozoficeşi om politic englez, membru al partidului tory (1678-1751).
 
 îndelungată Tamisa s-a vărsat în Rin. Animalele care au repopulatAnglia după perioada glaciară şi primii vânători care le-au urmărit auvenit din Europa pe uscat. Dar oricât de puţin adânc şi de îngust ar fibraţul de mare ce desparte astăzi insula engleză de Belgia şi Franţa, ela fost de ajuns pentru a asigura ţării pe care o proteguieşte un destinaparte.II. „Insulară, dar nu izolată". Europa este prea aproape de englezipentru ca insularitatea ideilor şi a moravurilor lor să rămână neinfluen-ţată. S-ar putea spune chiar că insularitatea este mai curând un faptuman decât un fenomen natural. La începutul istoriei sale, Anglia a fostinvadată, la fel ca alte teritorii, şi s-a apărat foarte prost. Trăia atuncidin agricultură şi din creşterea vitelor. Locuitorii ei erau mai curândpăstori şi fermieri decât negustori sau marinari. Abia mult mai târziu,după ce-şi vor fi construit flote puternice şi se vor simţi la adăpost, îndărătul unei centuri de mări bine apărate, englezii vor cunoaştebinefacerile reale ale insularităţii, care, scăpându-i de teama invaziilorşi eliberându-i pentru câteva secole de imperativele militare,determinante în politica altor naţiuni, le va permite să încerce, fărăriscuri, forme noi de guvernământ.III. O întâmplare fericită a vrut ca partea cea mai accesibilă aAngliei să fie câmpia din sud-est, care priveşte spre Europa. Dacă solulinsulei ar fi fost înclinat în partea opusă, dacă piraţii celţi şi scandinavin-ar fi descoperit, de la primele lor incursiuni, decât munţi inaccesibili,probabil că puţini dintre ei ar fi
 
 încercat o invazie şi istoria ţării ar fi fostcu totul alta. Dar mareele duceau vasele până în fundul estuarelor bineadăpostite; mici dealuri calcaroase acoperite de iarbă îngăduiau explo-rarea insulei evitându-se pădurile şi mlaştinile; în sfârşit, clima era maiblândă decât în alte regiuni situate la aceeaşi latitudine, deoareceAnglia se găseşte într-un golf de căldură hibernală creat de ceţurileumede şi călduţe ale oceanului. Astfel, toate însuşirile acestei coasteerau făcute ca să încurajeze pe cuceritor, care a fost în acelaşi timp şictitor.IV. Această Anglie accesibilă este situată exact în faţa frontiereicare desparte limbile romanice de cele germanice (astăzi flamanda defranceză). Era destinată, aşadar, să primească tot atât de bine pemesagerii culturii romane şi latine ca şi pe mesagerii culturii teutone.Astfel că o altă trăsătură particulară a ei o va constitui, de-a lungulistoriei, combinarea elementelor celor două culturi pentru a-şi făuripropriul său geniu. Prin aceasta Anglia este profund deosebită deFranţa sau de Italia, unde, în pofida anumitor contribuţii germanice,
 
fondul latin a fost totdeauna biruitor, precum şi de Germania, pentrucare cultura latină n-a fost niciodată decât un ornament, respinsadesea cu oroare. De trei ori va lua contact Anglia cu lumea latină -prin cucerirea romană, prin creştinism şi prin normanzi - şi influenţa pecare aceasta o va avea asupră-i va fi profundă.V. Pare paradoxal, dar adevărul este că poziţia Angliei pe glob s-aschimbat între secolele al XV-lea şi al XVII-lea. Pentru popoarele dinantichitate şi cele din evul mediu, aceste regiuni atât de des învăluite în ceaţă constituie marginea extremă a lumii. Este îndepărtata Thule
2
,magică şi aproape inumană, aflată nu departe de infern. Dincolo destâncile pe care le bat valurile mari ale oceanului încep la nordgheţurile eterne, la vest marea fără de sfârşit. Cei mai cutezători seaventurează până acolo pentru că găsesc aur, perle, iar mai târziulână, dar cum ar putea să-şi închipuie cineva viitorul prodigios alacestor insule? Orice activitate omenească lua atunci drept ţintă, înmod direct sau indirect, bazinul Mediteranei. Va trebui să vină barieraIslamului
3
, descoperirea Americii şi mai ales puritanilor
4
pentru adeplasa căile comerciale şi pentru a face din insulele britanice - în faţaunei lumi noi - baza navală cea mai înaintată a Europei.VI. În sfârşit, în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, insularitatea, du-pă ce-i permisese Angliei să-şi acorde, la adăpostul flotei sale, maimultă libertate internă decât puteau avea popoarele de pe continent, îiva permite, graţie aceleiaşi flote, să cucerească un imperiu mondial.Stăpânirea mărilor, soluţie a problemei apărării naţionale pe care i-oimpunea Angliei poziţia sa geografică, explică în parte istoria imperialăa acestei naţiuni. Inventarea aeroplanului reprezintă pentru eaevenimentul istoric cel mai însemnat şi cel mai periculos al timpurilornoastre.
2
 
Nume cu care geografii antichităţii desemnau cele mai nordicepământuri cunoscute, în apele Oceanului Atlantic. Se pare că a fostatribuit un timp chiar insulelor britanice, iar după dobândirea decunoştinţe mai precise asupra acestora a servit pentru a denumi unarhipelag şi mai nordic, probabil insulele Shetland.
3
 
E posibil ca autorul să se inspire aci din tezele cunoscutului istoricbelgian Henri Pirenne, după care cucerirea arabă a fost elementuldecisiv în zdruncinarea echilibrului economic şi politic al lumii antice,cu centrul de greutate pe Mediterana.
4
 
Puritanii - adepţi ai calvinismului, cu unele note originale; au fostpersecutaţi în Anglia în primele decenii ale
 
secolului al XVII-lea.Emigrând, ei au întemeiat mai multe colonii pe ţărmul răsăritean alAmericii de Nord.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->